Júl 2016

· Čas čítania: 16 min.

Dymové signály

Tibor Eliot Rostas
Svetofašizmus
Epocha finálneho dejstva materialistickej posadnutosti dnes svoju agóniu najviac odhaľuje tým, ako sa ju snaží zakryť. Najprirodzenejšou podstatou ľudskej slobody je možnosť slobodne vyjadrovať svoj názor. Najprirodzenejšou povahou totality je názor vytvárať. Pochybnosti sú ako spoločenský defekt trestané.

Udalosti & súvislosti

Zo sveta (Marián Ďuriš, Lukáš Perný, Silvia Benková, Juraj Režo):
– Satanistické rituály počas otvárania tunela vo Švajčiarsku
– Drážďanský Bilderberg 2016
– Nemecká spravodajská služba BND pobočkou CIA
– Francúzsko v plameňoch: 300-tisíc protestujúcich
– Protestovalo sa aj v Japonsku
– Washington odmietol účasť na Ekonomickom fóre v Petrohrade
– Dostane kráľovná Elsa priateľku lesbičku?

Z domova (Juraj Pokorný):
– IVO: Za našu dôveru k Rusku môžu „rusofilskí štúrovci“
– Hrozba „plazivej normalizácie“ čoraz reálnejšia
– Miklošove populistické sľuby o „ukrajinskom Kryme“
– Proutečenecká agenda už aj na odbornej platforme
– Kontroverzný minaret impulzom k bojkotu Pohody

Patrik Sloboda
Brexit a virvar okolo

Uzávierka júlového vydania nášho mesačníka bola 21. júna. Preto sme sa v čase písania tohto článku nedozvedeli, ako hlasovali Briti 23. júna v referende o vystúpení z Európskej únie. Jedna vec je ale istá. Britská vláda postavila svoju presvedčovaciu kampaň za zotrvanie v EÚ na vytváraní atmosféry strachu.

Juraj Pokorný
Výpredaj pôdy ako rozpúšťanie národných štátov

Európa smeruje k unitárnemu zväzku, ktorého členovia budú fungovať len ako retranslačné stanice uvádzajúce právne predpisy bruselského centra do miestnej praxe. Aspoň tak napovedá výzva, ktorú Európska komisia (EK) adresovala 26. 5. Bulharsku, Maďarsku, Slovensku, Lotyšsku a Litve. Požaduje, nech svoje legislatívy zosúladia s princípmi nadobúdania poľnohospodárskej pôdy tak, aby neobmedzovali voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.

Juraj Pokorný
Slovensko sa zapája do zlovestnej predohry v Pobaltí
Hrdo. Odborne. Slušne. Tento neveľmi vydarený predvolebný slogan SNS by sa v súčasnom kontexte vynímal lepšie v negácii. Kedysi národnej strane, ktorá prisluhovanie Američanom vo svojom volebnom programe nikdy neuvádzala, ostal slovenský už len jej názov. Peter Gajdoš, jej nominant na poste ministra obrany SR, sa v agende NATO hrdo, odborne a slušne našiel. A keďže zvyšok Vyšehradskej štvorky (V4) sa dostal do bezmocného vleku jej najsilnejšieho člena – militantného Poľska, o zahraničných aktivitách slovenskej armády sa dnes hovorí viac vo Varšave než v Bratislave.

Ekonomika

Daniel Sitár
Islamská bezúročná alternatíva
Islamské bankovníctvo predstavuje snahu o vytvorenie takého moderného finančného systému, ktorý by bol v súlade s moslimskou náukou. Jeho základom sa stal reformný egyptský občianky zákonník (1949), ktorý postupne prevzali Sýria (1949), Irak (1953), Líbya (1954) a Kuvajt. Na vznik moderného islamského bankovníctva mali vplyv aj Muhammad Nejatullah Siddiqi a Muhammad Báqir as-Sadr, ktorých teoretické učenie našlo uplatnenie v bankovej praxi.

Korunní svedkovia

Generálmajor Jair Golan

Satira

Americkí vlasteneckí aktivisti
Koláže (Prečo amerikanofilom hrabe)

Téma mesiaca – Islam v Európe

Peter Čalovka
Biblická odysea a rozkol medzi náboženstvami

Málo ľudí si uvedomuje, že judaizmus, kresťanstvo a islam majú spoločné duchovné korene a dokonca judaizmus a islam majú spoločného pokrvného predka – Abraháma. V zmysle kresťanskej interpretácie je Starý zákon viac-menej rodokmeňom Mesiáša, ktorého skutky a život popisuje Nový zákon. Na to, aby sa mohol narodiť Mesiáš, Boh musel zo zeme, ktorá bola plná potomkov Adama a Evy, a teda padlých predkov ľudstva, pozdvihnúť najprv jedného človeka, ktorý by položil neochvejný základ viery. Z tohto človeka by mohol vychovať celý národ, ktorý by sa stal vyvoleným národom a nasledoval by Mesiáša, ktorého Boh plánoval poslať, aby spasil celé ľudstvo a vytiahol ho z bahna hriechu a ľudského utrpenia.

Tibor Eliot Rostas
Súfizmus
Podobne ako mnohé iné náboženstvá má aj islam svoj mystický rozmer neobsahujúci žiadne dogmy – súfizmus. Korene tohto hlboko spirituálneho učenia vychádzajú z pôdy starého Egypta, no vstrebali do seba aj vplyvy kresťanského gnosticizmu, novoplatonizmu, hermetizmu, ale aj učenia véd, zoroastrianizmu či budhizmu. Názov súfizmus sa odvodzuje od gréckeho sophia predstavujúceho múdrosť a arabského sof označujúceho čistotu. V súfizme je mimoriadne dôležitým osobný rozmer nasledovníctva – teda vzťahu duchovného učiteľa (muršida) so svojím žiakom (murídom).

Peter Čalovka
Rozličné cesty arabskej a európskej kultúry
Islam nevznikol na prázdnom mieste, ale v kontexte bohatej mozaiky náboženstiev a menších siekt na Blízkom východe. Bolo to relatívne krátko po vzniku iného veľkého svetového náboženstva – kresťanstva. Na Blízkom východe, v rodisku islamu, dominovalo nestoriánske kresťanstvo označované aj ako cirkev Východu, spadajúce do sýrskej tradície východného kresťanstva. Medzi 9. a 14. storočím predstavovalo geograficky najrozšírenejšiu kresťanskú cirkev na svete, s diecézami od Stredomoria až do Číny a Indie.

Patrik Sloboda
Osmanské sny novodobého Turecka

Nevyspytateľný turecký prezident stanovil v marci Európskej únii lehotu, aby do konca júna zrušila vízovú povinnosť pre držiteľov tureckých pasov. Recep Tayyip Erdogan ju nechal začleniť do zmluvy Turecka s Európskou úniou o spoločnom regulovaní migračných tokov. Jeden z najsledovanejších bodov dosiaľ neratifikovaného kontraktu spočíva v zavedení pravidiel, na základe ktorých smie Grécko posielať späť do Turecka ilegálnych migrantov, ktorí sa preplavia na jeho pobrežie (vrátane gréckych ostrovov) cez Egejské more. Dohoda sa začala uplatňovať koncom marca a počty prišelcov do Grécka výrazne poklesli.

Artur Bekmatov
„Imámi šíria svoju jedovatú ideológiu“
Zistiť presný počet moslimov na Slovensku je náročné. Islamská nadácia ich odhaduje na približne päťtisíc, Medzinárodná organizácia pre migráciu na dvetisíc a údaje zo sčítania obyvateľstva naznačujú ešte nižšie počty. Navyše, slovenskí moslimovia, aj napriek pomerne nízkemu počtu, nefungujú ako homogénna skupina.

Juraj Pokorný
Vatikán podozrivý z účasti na Novom svetovom poriadku
Podľa proroctva írskeho arcibiskupa sv. Malachiáša (1094 – 1148) sa „na čele katolíckej cirkvi vystrieda 112 pápežov a s odchodom posledného nastane Súdny deň“. Nechajme pátranie po tom, či v danom prípade ide o podvrh alebo o autentickú prognózu prekrytú nánosmi deviatich storočí a položme si kacírsku otázku: Mali by sme sa konca Františkovho pontifikátu báť, alebo sa naň – naopak – tešiť?

Artur Bekmatov
Rôzne tváre moslimského sveta
V Saudskej Arábii nemôžu ženy takmer vôbec šoférovať, musia nosiť povinne nikáb, právo voliť a kandidovať im bolo prisľúbené až minulý rok a za urážku duchovného môže byť človek odsúdený na tisíc rán bičom. V Kazachstane neexistujú obmedzenia pre šoférovanie, ženy sú bežnou súčasťou politického života od samospráv až po ministerské posty, v ženskej móde je bežná rôznorodosť podobná tej európskej, a krajina funguje na sekulárnom princípe. Neďaleký Turkmenistan je od rozpadu ZSSR známy jednou z najtvrdších a najprísnejších diktatúr. Podľa správy organizácie Reportéri bez hraníc je v miere novinárskej slobody slova Turkmenistan na 176. mieste v 178-miestnom rebríčku.

Marián Ďuriš
Falošný džihád – nástroj Izraela
Kampaň trvajúca roky, tzv. vojna proti terorizmu, sa zvíja v tragikomických kŕčoch. Nedávno bol švédsky občan Bherlin Gildo obvinený londýnskym súdom z teroristických aktivít v Sýrii. Proces nakoniec zruinovali dôkazy, že práve britské tajné služby vyzbrojili rovnakú rebelskú skupinu, ktorú mal podporovať obvinený. Citované boli správy MI-6 a CIA o transfere zbraní pre sýrskych rebelov.

Juraj Pokorný
Zrážka civilizácií: Čaká nás globálny kalifát?
Tlak na priamu fyzickú a duchovnú konfrontáciu kresťanského a islamského sveta neustále rastie. V súvislosti s tým analytici varujú pred veľkou zrážkou civilizácií s potenciálom prerásť do trvalého hybridného konfliktu. Bojový front, ktorý sa na európskej pôde otvára, čoraz viac poukazuje na nezlučiteľnosť oboch náboženstiev a na nemožnosť ich pokojnej koexistencie.

Václav Klaus, Jiří Weigl
Pozadie a dôsledky migračnej vlny
Obhajcovia či prívrženci migrácie – vo svojej ušľachtilosti alebo možno aj vo svojej hlúposti, krátkozrakosti, neschopnosti predvídať dôsledky – a spolu s nimi všetci tí, ktorí konajú na základe svojej ideovej pomýlenosti či bezmyšlienkovej poplatnosti zdanlivo vznešeným ideám a ideológiám, robia niekoľko zásadných metodologických chýb. Prvá z nich je tá, že používajú argumenty, platné (alebo aspoň uplatniteľné) pri individuálnej migrácii, na fenomén masovej migrácie, hoci ide o dve koncepčne úplne odlišné veci.

Orbis Pictus

Svetové udalosti v obrazoch

Rendez-vous

Marián Benka
Zastiera sa podstata – okliešťovanie ústavných práv pacienta

Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov Andrej Janco roky upozorňuje na upadajúci stav slovenského zdravotníctva a na to, čo považuje za jeho skutočné príčiny, ktoré sa takmer vôbec neprezentujú v bežných médiách. My sme mu priestor na vysvetlenie týchto príčin dali. Tiež nás zaujímal jeho pohľad na vplyv farmaceutickej loby a zbytočné predpisovanie liekov.

Propaganda

Milan Pullmann
„Odborníci“ na Zem&Vek
Boj proti „konšpiračným médiám a ruskej propagande“ sa vyostruje. V siedmom zväzku špeciálnej edície časopisu Per Concordiam s názvom Vyvažovanie ruskej propagandy, ktorú vytlačilo Marshallovo európske centrum pre bezpečnostné štúdie 22. apríla 2016, mladá zamestnankyňa „prestížneho“ pražského think-tanku PSSI,Ivana Smoleňová, v článku Proruská dezinformačná kampaň v Českej republike a na Slovensku v podstate opakuje svoje „zistenia“ z minulého roku. Čitateľov preto odkazujem na článok Ako sa stať proruskými pravičiarmi z tohtoročného marcového čísla Zem&Vek.

Artur Bekmatov
Výroba (m)orálnych autorít
Efekt mediálneho dávkovania propagandy je možné zintenzívniť, ak „nespochybniteľné“ pravdy nehlásajú len politici alebo novinári, ale aj ľudia s určitou odbornosťou či vážnosťou vo vnímaní spoločnosti. Preto akoby sa v poslednej dobe roztrhlo vrece s rôznymi bezpečnostnými analytikmi, ktorí verejnosť utvrdzujú v tom, že ruská invázia do niektorej z členských krajín Európy je na spadnutie. Do druhej skupiny patria tzv. morálne autority – ľudia úspešní v kultúre, športe či vede. Médiá im pravidelne dávajú priestor v rôznych kampaniach či anketách k aktuálnym problémom. Sú však aj prípady, v ktorých sú do pozície mienkotvorných osobností posúvaní aj ľudia, ktorí vo svojom odbore síce nijako nevynikli, ale ich názory sa hodia do konceptu povolenej verejnej diskusie.

Artur Bekmatov
Ako ďalej, alternatíva?
Minuloročná moskovská cesta predstaviteľov redakcie Zem&Vek znamenala v konečnom dôsledku, či už pre samotný časopis alebo aj pre rádio Slobodný vysielač personálne oslabenie. No zrejme každý priaznivec alternatívnych médií prijal, po prvotnom rozčarovaní z nezhôd medzi jednotlivými redaktormi, pozitívne informácie o novovznikajúcej televízii In TV s účasťou Ľuba Huďa a Norberta Lichtnera.

Déja vu

Peter Čalovka
Masaker kozákov v službách Wehrmachtu

Napoleon Bonaparte počas vojny s Ruskom povedal, že keby kozáci bojovali v radoch jeho armády, dokázal by s nimi dobyť celý svet. Donskí kozáci existovali už od raného stredoveku ako samostatné vojenské komúny s filozofiou vlastenectva a úcty k pravoslávnej viere a jej ochrane proti vonkajším nepriateľom Ruska.

Naša história

Viktor Timura
Európa a Slovania: Staroeurópska civilizácia I.
Nové poznatky významne menia doterajšie pohľady na európsku a našu minulosť. Osídlenie v strednej a východnej Európe západní bádatelia často spochybňovali, účelovo ním manipulovali a konštruovali teórie o príchode roľníkov na Balkán z Anatólie na prelome 7. a 6. tisícročia. Mali tam priniesť poľnohospodárstvo a prevrstviť pôvodné obyvateľstvo. Za najstaršiu civilizáciu bola považovaná mezopotámska, spájaná aj so vznikom písma. Vyvrátili to však nielen nové archeologické poznatky, ale aj genetické výskumy.

Bez masky

Patrik Sloboda
Alexander van der Bellen – Internacionalista, Európan a strážca vernosti Rakúska Únii
Susedné Rakúsko, ktoré vlani prichýlilo 90 tisíc nelegálnych migrantov, zvolilo 22. mája v druhom kole prezidentských volieb za hlavu štátu prívrženca mäkkej línie voči masovému prisťahovalectvu Alexandra van der Bellena. Európska únia v ňom získava človeka, ktorý má z prezidentského postu dohliadať nad tým, aby sa prisťahovalecká politika štátu riadila zásadou, ktorú sám nazval „pragmatickým humanizmom“.

Neznámi hrdinovia

Milan Pullmann
Obhajca detských obetí diabolského mučenia

Paul Bonacci, obeť hrôzostrašného projektu Monarch, v ktorom sa mučili deti s cieľom rozbiť ich osobnosť, potvrdil jeho pokračovanie aj v 80. rokoch minulého storočia. Senátor John DeCamp významne prispel k formálnemu „víťazstvu“ spravodlivosti v tomto prípade. Bonaccimu zlomili v detstve myseľ a vytvorili viacnásobnú poruchu osobnosti (MPD). Touto diagnózou trpia desaťtisíce amerických detí, takmer všetky následkom sexuálneho zneužívania, prevažne satanisticko-rituálnej povahy. Stopy vedú do Bieleho domu.

Mystické miesta sveta

Tibor Eliot Rostas
Eleuzínske mystériá, Grécko

Je veľmi pravdepodobné, že piliere západnej civilizácie postavené na kultúre starovekého Grécka sú z veľkej časti vybudované skúsenosťami so psychoaktívnymi látkami. Napokon v posvätných rituáloch starovekých kultúr Mexika, Ameriky, Afriky alebo Egypta nie je používanie psychoaktívnych látok rozširujúcich vedomie ničím neobvyklým. Tieto skúsenosti nadobúdali desiatky tisíc zasvätencov eleuzínskych mystérií v nepretržitej, dvetisícročnej tradícii. Grécko ako kolíska európskej civilizácie považovalo eleuzínske mystériá za svoj najvýznamnejší rituál. Konal sa každých päť rokov v Eleuzíne, mestečku vzdialenom 20 km od Atén.

Veda a technika

Ján Lakota
Záhadný spánok

Spánok. Tajomný a nepochopený. Prečo vlastne spíme? Prečo prespíme asi tretinu svojho pozemského života, teda približne 25 rokov? Funkcia spánku a snívania, ktoré je najzvláštnejšou črtou spánku, stále zostáva zahalená rúškom tajomstva. Od Platóna až po Freuda bolo špekulácií o snoch viac ako dosť. Jalových ako neotelená krava – jalovica. Jednoducho nevieme.

Alternative vita

Marián Benka
Záhrada na (z)jedenie
Záhrada Hanky Sekulovej nie je na zjedenie v tom zmysle, že by bola roztomilá. Je na zjedenie doslova, pretože skoro všetko, čo tu rastie, sa dá jesť. Aj byliny, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako okrasné kvety alebo neužitočná burina, sa môžu zmeniť na menu v nikdy nekončiacej hostine, na ktorej všetko dorastá ako divé. A rastie to takmer samé, s minimálnym pričinením záhradníčky. Vitajte v prírodnej, liečivej a jedlej záhrade s prvkami permakultúry.

Zdravie

Zuzana Mosná
Nehmotná podstata liečby

Množstvo vedcov a lekárov sa v súčasnosti prikláňa k názoru, že za príčinami zlého zdravotného stavu je myseľ človeka a energetická nerovnováha. Aj z fyziologického hľadiska je dokázané, že nepríjemné mentálne stavy, spúšťané väčšinou vonkajšími podnetmi (napr.strachom a stresom), spôsobujú následné vylučovanie látok, ktoré menia celkové nastavenie organizmu, môžu narušiť rovnováhu v bunkách aj v celých orgánoch a pri dlhodobejšom pôsobení zapríčiniť ochorenie.

Prírodný receptár (Silvia Benková)

Manna – zdravé potraviny (Jana Rostasová)

Nájomní vrahovia

(P)otraviny (Jana Rostasová)

Magdaléna Svančarková
Bolesti po letnej prechádzke

Letná sezóna priam nabáda na nosenie ľahkých topánok, ktoré udržujú nohu vzdušnú a voľnú. Obľúbeným typom takejto obuvi sú takzvané žabky. Ich nosením si však môžeme privodiť množstvo zdravotných problémov.

Magdaléna Svančarková
Je hliník v liekoch naozaj bezpečný?

Oslabené obličky, jeho hromadenie v moči či v kostiach, toxicita organizmu – to všetko sú príznaky, ktoré môže spôsobiť hliník, ktorý je bežnou súčasťou očkovacích vakcín, ale aj antacíd – liekov na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny. Okrem toho ho môžeme nájsť v deodorantoch i potravinách. Problémom hliníka je spôsob jeho podávania. Ak je podávaný mimo tráviacu sústavu a priamo ako infúzny roztok, vzniká závažný problém, na ktorý niektorí odborníci upozorňujú už takmer dve desaťročia.

Herbár

Vladimír Líška
Durman – „čertova“ rastlina

Durman sa preslávil ako čarodejná bylina patriaca do rovnakej skupiny ako ľuľkovec zlomocný, blen čierny alebo mandragora lekárska. V Indii a v Číne bol známy už odjakživa a medzi Indiánmi sa v ich magicko-liečiteľských obradoch používa dodnes. Pochádza z Južnej Ameriky a do Európy bol dovezený pravdepodobne až v 16. storočí. Rastie aj u nás, v južných častiach Slovenska, na štrkoviskách, na okrajoch polí a lesov. Ide o druh durman obyčajný (Datura stramonium). Je to jednoročná bylina so silným a nepríjemným zápachom, vysoká 30 – 80 cm, s charakteristickými pichľavými plodmi a bielymi kvetmi. Plod tvorí tobolka, ktorá sa časom otvorí a uvoľní dozreté semená. Rastlina je jedovatá, obsahuje vysoko toxické alkaloidy atropín a hyoscyamín, koreň aj deriváty tropanu. Halucinogénny účinok má najmä skopolamín.

Jeden deň

Marián Benka
Jeden deň s funebrákom

„Smrť je sviatosť a keď niekto zomrie, mali by sme sláviť, že sa vrátil k svojmu Stvoriteľovi,“ hovorí Roman Ürge, majiteľ pohrebnej služby Memoria. „A našou prácou je pripraviť zosnulého na túto sviatosť, aby čo najlepšie vyzeral.“ Živí sa ňou celý život a už od puberty vedel, že nechce robiť nič iné: „Myslím si, že si ma vybral Pán Ježiš Kristus, aby som zosnulých sprevádzal.“

Príbehy Zeme

Indiánsky príbeh
O mužovi, ktorému sa nechcelo loviť

Zimkomriavky

Milka Zimková
Zadara

Múzy

Zem & Vek odporúča (knihy, filmy, hudba, hry, kultúrna udalosť)
Bruce Riley

Mandragora

Vladimír Líška
Mystika meča a cesta pokojného bojovníka

Slnečná kráľovná Amaterasu poslala svojho vnuka Ninigiho na Zem, aby vládol Japonsku. Ninigi so sebou priniesol tri rekvizity (dnes cisárske insígnie), kovové zrkadlo, šnúru drahokamov a meč. Vnukom hviezdneho Ninigiho bol Tenno – prvý japonský cisár. Meč je už tisícročia symbolom vznešenosti a moci, božskej podstaty, čistoty, úcty, ale aj záruka prežitia v neistom svete. Je to magický nástroj veľkej sily, jednoty minulosti, prítomnosti a budúcnosti, spojenia živlov zeme, vody, ohňa a vzduchu.

Pavučina

Artur Bekmatov
Peter Kalmus

Peter Kalmus sa narodil 28. augusta 1953 v Piešťanoch. Jeho otec Johan Wolfgang Hartmann Kalmus pochádzal z rodiny nemeckých Židov, ktorá pred nacistami ušla na Slovensko. Po vojne jeho otca prenasledoval komunistický režim. Po rozvode rodičov žil s matkou v Košiciach. Otec v roku 1969 emigroval späť do Nemecka, čo bol podľa Kalmusa dôvod, že ho začala monitorovať ŠtB a nebolo mu umožnené študovať humanitné odbory na univerzite.

Korešpondenti

Mesto vzdorujúce globalizmu (Lukáš Perný)
Pôst v ramadáne (Henrieta Dogrukol)

Tribúna

Útok na mysle najmenších (Július Patrik)
Reči dojímajú, ale činy strhávajú (Richard Novák)

Číslo vyšlo 1.7.2016

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár