Agenda 2030 – predvoj Nového svetového poriadku

· Čas čítania: 6 min.

Čo sa to s nami deje? Svet šokovane lapá po dychu nad zmenami, ktoré sa tak bleskurýchlym tempom odohrávajú pred našimi očami. Roky sme mali pred očami varovania v knižnej podobe, vedecko-fantastických filmov, osvietencov, ktorí sa snažili šíriť osvetu o plánoch finančných elít na vytvorenie Nového svetového poriadku, iní v tejto súvislosti zase upozorňovali na podozrivo optimistickú slniečkársku Agendu 2030, ktorá na pozadí dramaticky rastúcej svetovej chudoby sľubovala nové, svetlé zajtrajšky. Autori boli pranierovaní ako najväčší konšpirátori, ale čo je dôležité, bolo takmer nepredstaviteľné, ako by bolo možné tieto opatrenia docieliť. Od marca tohto roku boli, pod zámienkou korona hystérie, spustené procesy, ktoré vzali občanom základné práva a slobodu pohybu. Ako švihnutím prútika boli, za plnej asistencie zdravotníctva, zrušené základné demokratické a ústavné princípy a bol nastolený fašizmus.

Základnými piliermi Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj je prepojenie troch dimenzií: ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Táto agenda bola schválená, na Valnom zhromaždení OSN roku 2012, ako záchranné opatrenie proti zmene klímy a nekontrolovanému využívaniu prírodných zdrojov, na ochranu vody a biodiverzity. Vzápätí prišiel na svet „Green deal“, čiže zelená dohoda, ktorej zvestovateľom sa stal marketingový produkt bláznivá Grétka Thunbergová, cestujúcej po svete, aby na medzinárodných konferenciách chŕlila síru a lávu na  znečisťovateľov ovzdušia.

Ostávalo už len vytvoriť spúšťač a tým sa stal strach celého sveta, strach z umelo vytvorenej pandémie koronavírusu. Na povel spusteným opatreniam zdanlivo chýbala akúkoľvek logika. Zvláštne bolo takmer okamžité sledovanie telefonickej a elektronickej komunikácie, nútená práca z domu, príkazy na uzatvorenie výlučne malých prevádzok, kým mega supermarkety veľkých korporácií hostili stovky zákazníkov hlava na hlave. Pozornosti úmyselne unikali natlačené hromadné dopravné prostriedky a výrobné haly korporácií.

Ak však dáme do súvislostí súčasné prijaté opatrenia s Agendou 2030, jednotlivé diely skladačky začnú do seba zapadať. Na májovej konferencii WEF v máji (2020) zaviedli Klaus Schwab spolu s princom Charlesom, synom kráľovnej Alžbety II., termín Veľký reset.  Spolu so zelenou dohodou „Green deal“ tvoria piliere novoformovanej budúcej spoločnosti.

Prejdime si niektoré body agendy, akými sú „dosiahnutie kontroly vodných zdrojov, kontrola nad lesným a pôdnym hospodárstvom, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, či zvýšenie podielu obnoviteľnej energie na celkovej konečnej spotrebe energie“. Takisto sa v nej nachádza bod: „Podporovať podniky, hlavne veľké a nadnárodné spoločnosti“ alebo bod „Do roku 2030 posilniť inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu a kapacity pre participatívne, integrované a udržateľné mestá“.

Spustenie pandémie COVID-19 bolo tou „jedinečnou príležitosťou“.  Žiadny návrat do minulosti! Zaznievajú tisíce otázok: „Kedy sa vrátime do normálneho života?“ Krátka odpoveď znie: „Už nikdy. Dejiny  budú už navždy rozdelené do dvoch etáp: pred koronavírusom a po ňom.“ „Svetlá budúcnosť“ je svet, v ktorom sa odstránia rozdiely medzi bohatými a chudobnými krajinami a časom sa zrušia aj hranice štátov. Vznikne jediný planetárny štát s jedinou svetovou nevolenou vládou. Dôjde k prechodu na „zelenú“ energiu, ktorá nahradí uhľovodíkovú energiu. Budú uvalené limity na spotrebu vody, elektriny, niektorých „environmentálne nebezpečných“ druhov výrobkov (napríklad mäsa) alebo priemyselných výrobkov (napríklad automobilov). A najradikálnejším prostriedkom na zníženie zaťaženia prírodného prostredia bude zníženie demografického rastu, dokonca aj zníženie populácie.

Prečo boli zámerne zlikvidované slovenské podniky? Agenda zdôrazňuje cieľ podporovať veľké a nadnárodné podniky. Likvidáciou malých podnikov odstráni konkurenciu, dostane pod kontrolu zamestnancov nadnárodných spoločností a čo je najdôležitejšie, vytvorí armádu nezamestnaných, závislých na štáte. A odtiaľ už je len krôčik k nepodmienenému príjmu. Najväčším nepriateľom kontrolovaného režimu sú nezávislí, malí a strední podnikatelia…Celé roky bol systém nastavený tak, aby čo v najväčšej miere sťažoval zakladanie firiem a tým, ktorý sa podarilo v systéme prežiť, strpčoval život neprehľadným množstvom kontroly a byrokratických obmedzení. Pandémia problém vyriešila hladkým a rýchlym rezom.

Zavedenie nepodmieneného príjmu bude súčasťou kontroly, rýchleho schudobnenia obyvateľstva a následného zníženia spotreby. Zavedením inštitútu práce z domu sa zníži mobilita pracovníkov, záťaž na dopravu a zároveň zamedzí škodlivým sociálnym kontaktom a združovaniu nespokojných občanov. Obmedzení na kontaktoch sa budú čoraz viac oddávať sledovaniu médií a ich vymývaniu mozgov a stanú sa ľahšie ovládateľní. Aj napriek rastúcemu zisku bánk sme svedkami rušenia pobočiek a obmedzovaním bankomatov. Krok za krokom nám sťažujú hotovostné platby a pripravujú nás na zrušenie hotovosti, zvyšovaním podielu nákupov online. Pod zámienkou hrozby terorizmu a prania špinavých peňazí sa všetky finančné toky občanov dostanú pod absolútnu kontrolu, odtiaľ je už len malý krok držaniu ľudí ako na obojku. Bude stačiť akýkoľvek odpor občanov, či z pohľadu diktátorov nevhodné správanie a blokáciou platieb ich naučia poriadku a tým budú kontrolovať našu spotrebu.

Zo stanovených cieľov Agendy a v súčasnosti už aplikovaných opatrení sa celkom zreteľne rysuje naša blízka budúcnosť.

EÚ dôsledne trvá na zadlžovaní najmenej zadlžených členov, ktorými sú aj krajiny V4. Po dosiahnutí astronomických dlhov krajín, banky zatlačia na splatenie dlhov. Zadlžené štáty budú po sprivatizovaní posledných zdrojov disponovať iba súkromným vlastníctvom slovenských firiem a občanov. V prvom kole budú zadlženým občanom odpustené dlhy pod podmienkou nútenej vakcinácie. Občania sa stanú iba nájomníkmi vo svojich príbytkoch a pri vytrvalom zvyšovaní poplatkov za bývanie, budú prinútení sťahovať sa, do čoraz menších zdieľaných obydlí v husto osídlených konglomeráciách.

Štát a korporácie skonfiškujú poľnohospodársku pôdu, zbavia občanov ich potravinovej nezávislosti, čím zvýšia závislosť občanov na štáte. Menej známym faktom je dnešné skupovanie ornej pôdy, pod rôznymi anonymnými názvami organizácií. V novovytvorenom feudálnom systéme bude povolené občanom pracovať, iba ako nevoľníckym bezzemkom. V druhom kole štát znárodní súkromný majetok všetkých občanov, vyplatí nadnárodné veriteľské banky a celý štát, jeho prírodné bohatstvo, vrátane občanov, sa stane majetkom nadnárodných korporácií. Znárodnené malé, národné firmy budú zlikvidované. Občanom bude umožnené pracovať iba v nadnárodných korporáciách, predovšetkým pôjde o prácu z domu, väčšinu fyzickej práce budú vykonávať robotické automatické linky. Postupným rušením kamenných obchodov sa začne zvyšovať podiel online nákupov s vynucovaním platieb online, až do zrušenia fyzických peňazí a zavedením výlučne elektronických platieb.

S postupujúcim rušením školskej dochádzky bude štát produkovať nevzdelané poslušné generácie, odchované na masovej propagande médií hlavného prúdu a internetových stránok, cieľovo zameraných na výchovu „nového poslušného človeka“.

Zavedením jedine áut s elektrickým pohonom sa zruší sa mobilita občanov. Obmedzenie vyrobenej energie výlučne z obnoviteľných zdrojov, zredukuje dopravné prostriedky na elektrické, vrátane osobných vozidiel. Pre nedostatok elektrickej energie budú osobné vozidlá vlastniť iba vyvolené kruhy občanov.

Spustením 5G sietí a zrušením hotovosti sa zavedie dokonalá kontrola nad každým občanom. Nový model zdravotnej starostlivosti zabezpečí pravidelné testovanie, povinné očkovanie, vydanie hygienického pasu a zavedenie obmedzení a trestov pre osoby, ktoré sa vyhýbajú predpisom medicínskeho teroru a očkovaniu. V duchu transhumanizmu bude človek, ktorý vakcináciu prežije, novo vyvinutou experimentálnou vakcínou „geneticky vylepšený“. Spustí sa globálny planetárny internet, všetky dáta sa budú sledovať a ukladať, rovnako ako v Číne sa vytvorí sociálny kredit, so všetkými uloženými dátami občanov, vrátane ich postojov, názorov a neposlušným banka zablokuje účet. Zavedie sa kontrola očkovanosti cez implantované čipy, kto nebude očkovaný, nebude mať povolené založenie bankového účtu, povolenie na prácu, „vzdelanie“ detí, bude mať zamedzený vstup na úrady a odmietnutú zdravotnú starostlivosť.

Záverečnou bodkou, ktorá dovŕši chaos a depopuláciu bude vpustenie masy miliónov migrantov z vyhladovaného tretieho sveta. Očkovaním, chorobami, hladom oslabená populácia im bude ľahkým cieľom.

Neveríte? Pravda sa ukáže už najbližšie mesiace. Stačí len malé zamyslenie sa nad súčasnými prebiehajúcimi procesmi.

Ing. Iveta Michalíková je bývalá kariérna diplomatka

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

1/ weforum.org/great-reset/

2/ Správa: UN SDGs 2030 Agenda: overpopulation one of ten greatest threats to humanity (preľudnenie ako najväčšia hrozba ľudstva

3/ sdgs.un.org/2030agenda

4/ ec.europa.eu-health-vaccination, 12. septembra 2019

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár