Asociácia slovenských vojakov opäť aktívna

Add Comment

Aktivovaná organizácia z 90. rokov, Asociácia slovenských vojakov (ASV), ktorá v „Tlačovej správe k stavu obranyschopnosti a suverenity Slovenskej republiky“ píše, že je „zameraná na bezpečnosť štátu a armádu SR“, plánuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa kvôli (podľa ich vlastných slov) nedostatočnej obranyschopnosti našej krajiny. Vyplýva tak z tlačovej správy občianskeho združenia podpísanej predsedom ASV Jozefom Žarnovičanom z mája tohto roka.

Pre dôvodné podozrenie z ohrozenia bezpečnosti SR, ohrozenia suverenity SR, zneužitia právomoci verejného činiteľa a neprimeraného  narábania s daňami občanov SR, ASV pripravuje trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.“

Podľa slov predsedu ASV Jozefa Žarnovičana občianske združenie, ktoré „v 90. rokoch minulého storočia vystupovalo za samostatný štát slovenského národa, za jeho suverenitu, nedotknuteľnosť hraníc a vlastnú armádu, aktivovalo teraz svoju činnosť ako reakciu na bezprostrednú hrozbu straty suverenity a znepokojujúce zníženie obranyschopnosti Slovenskej republiky.“

Združenie považuje napríklad nákupy stredných dopravných lietadiel C-27J Spartan, ľahkých dopravných lietadiel L-410 či viacúčelových vrtuľníkov UH-60m za nezodpovedajúce „schválenej koncepcii obrany štátu“.

ASV vyhlasuje, že „bude presadzovať zriadenie Generálneho inšpektora OSSR pri národnej rade SR, ako kontrolný orgán kontrolujúci hospodárenie a napĺňanie koncepcie obrany štátu MOSR.“

Tlačovú konferenciu na tému „aktívne zálohy, národné ochranné sily, kvóty utečencov vo vzťahu k bezpečnosti štátu“ organizuje občianske združenie koncom júna, augustová TK bude zameraná na verejné obstarávanie v armáde.

Veronika Mráziková
"V jednej ruke kniha, v druhej pero, s myšlienkami na druhom konci sveta a s túlavými topánkami na nohách..."

Pridaj komentár

  & Časopis