Bublina bridlicového plynu

Add Comment

Zásobovanie zemným plynom nie je horúcou aktualitou iba v Európe, ale oprávnene ho možno pokladať za celosvetový problém. Nemôže byť žiadnym prekvapením, že do diania sa zapojili aj USA svojou stratégiou odpútať Európu od hlavného dodávateľa plynu, ktorým je Ruská federácia. S cieľom získať kontrolu nad starým kontinentom hodlajú Američania exportovať naň plyn z vlastnej ťažby a to v skvapalnenej forme.

Náklady na ťažbu, skvapalnenie, terminály a prepravné tankery sa premietajú do niekoľkonásobne vyššej koncovej ceny za plyn. Ťažký úder celej stratégii USA však spôsobuje skutočnosť, že ťažbu spásonosného bridlicového plynu sprevádzajú neočakávané a závažné problémy.

V štáte Oklahoma, na juhu centrálnej časti USA, nedávno zaznamenali sedem zemetrasení naraz. Všetky sa konali neďaleko mesta Oklahoma City. Podľa oznámenia Geologickej služby USA bola magnitúda podzemných otrasov od 2,6 do 4,3. Japhry Albers, profesor Kolumbijskej univerzity, uviedol, že tieto zemetrasenia nie sú prírodnými javmi, ale dôsledkom ľudskej činnosti. Dnes predstavuje rizikovú zónu asi 2000 km2 Oklahomy.

Odborníci hovoria o pozorovateľnej tendencii zvýšenia počtu zemetrasení v posledných rokoch v tých štátoch USA, kde sa ťaží ropa a plyn. Podľa štatistík zaznamenali v Oklahome v r. 1978-2008 jedno alebo dve zemetrasenia s magnitúdou 3,0 a viac počas jedného roka. Ale od 1.1.2014 sa už uskutočnilo 240 podzemných otrasov. Tým sa Oklahoma zmenila na seizmograficky najnebezpečnejší štát USA, hoci ešte nedávno toto prvenstvo patrilo Kalifornii (tu v tomto roku zaregistrovali 140 zemetrasení). Obyvatelia Oklahomy si myslia, že príčinou týchto zemetrasení je ťažba bridlicového plynu. Nedávno sa tu konala demonštrácia, ktorou obyvatelia vyzývali miestne úrady, aby zakázali jeho ťažbu.

Obavy obyvateľstva potvrdzujú vedci a výskumníci. Sú presvedčení, že rast počtu podzemných otrasov súvisí s ťažbou bridlicového plynu metódou fracking – hydraulickým rozrušením pôdnych vrstiev. Do bridlicových slojov sa zavádza pod vysokým tlakom voda s chemikáliami, v dôsledku čoho sa uvoľňuje plyn. Prvé výskumy, najmä Cornellskej univerzity, ukázali, že podobné technológie môžu spôsobovať zemetrasenia, vzdialené až 40 km od miesta ťažby plynu.

Hoci technológie hydrorozrušenia pôdy umožnili USA výrazne zvýšiť ťažbu prírodného plynu a znížiť import ropy, stále viac sa prejavujú negatívne účinky na zdravie a bezpečnosť ľudí i na životné prostredie. Z dôvodu zjavných ekologických problémov, vznikajúcich v dôsledku ťažby bridlicového plynu sa vo svete rozvinula celá kampaň za zákaz využívania podobných nálezísk. Niekoľko desiatok štátov, vrátane európskych, už používanie metódy fracking zakázalo. Dokonca v samotných USA ustanovil apelačný súd štátu New York v júli t. r., že mestské úrady majú právo zakázať ťažbu nerastných surovín metódou hydrorozrušenia pôdy v svojom teritóriu.

Keď v r. 2008 nezodpovedné americké banky spôsobili prasknutie investičnej bubliny, vypukla celosvetová finančná kríza, z ktorej sme sa nespamätali doteraz. Malou útechou nám môže byť, že prasknutie bubliny bridlicového plynu by nemalo mať až také fatálne následky.

Zem & Vek

Pridaj komentár

  & Časopis