Čoktavský šľachetný čin

· Čas čítania: 2 min.

 

Indiánsky kmeň Čoktov má dlhú tradíciu v pomáhaní ostatným – jeden z najlepších príkladov v tomto smere je 170 dolárov, ktoré poslali v roku 1870 Írom počas tzv. zemiakového hladomoru. Pre pochopenie ušľachtilosti a štedrosti tohto činu si človek najskôr musí uvedomiť, akými ťažkými desatročiami v tom čase indiáni prešli.

V roku 1831 boli čoktovskí indiáni násilne vysťahovaní z ich starovekej domoviny v Mississippi na miesto, ktoré je dnes známe ako Oklahoma. Čoktovský kmeň bol prvý z niekoľkých kmeňov, ktoré absolovali tzv. cestu sĺz. Roky počas cesty a po nej boli pre indiánov veľmi ťažké. Zima, ktorá vládla počas cesty, bola jedna z najdrsnejších v histórii. Ich oblečenie, spôsob dopravy a ani zásoby jedla neboli pre túto cestu adekvátne. Mnoho Čoktov túto cestu neprežilo a tí, ktorí prežili, sa museli potýkať s problémami pri stavbe nových domov, škôl a kostolov. 

Pár rokov po tomto dlhom, smutnom pochode sa čoktovskí indiáni dozvedeli o veľkom írskom hladomore. Íri umierali napriek tomu, že v krajine sa pestovali okrem zemiakov aj iné plodiny. Všetko okrem zemiakov ale bolo označené na export britskými vládcami. Írskej chudobe nebolo dovolené stravovať sa ničím iným okrem zemiakov a v rokoch 1845 až 1849 bola táto plodina z väčšej časti zničená chorobami. Iba šestnásť rokov uplynulo, odkedy museli sami Čoktovia čeliť hladu a smrti na prvej ceste sĺz a preto pocítili veľkú empatiu, keď počuli o podobnom príbehu na druhom brehu Atlantiku.

Z toho dôvodu v roku 1847 vyzberali príspevok vo výške 170 dolárov na pomoc írskemu ľudu. Ušľachtilý čoktavský ľud, ktorý sám mal obmedzené zdroje, dal všetko čo mohol na pomoc druhému v ešte väčšej núdzi.

Tento charitatívny postoj v nich pretrval do dnešných dní. V roku 2001 indiáni prispeli výrazným dielom do fondu pre požiarnikov po útoku na newyorské dvojičky. Veľkými príspevkami tiež podporili fond „Save the children“ a tiež Červený kríž počas humanitárnej katastrofy spôsobenej cunami v roku 2004, respektíve 2005 po hurikáne Katrina a rovnako tak prispeli aj na obete zemetrasenia na Haiti.

Preložené z choctawnation.com

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár