Coudenhove-Kalergi: etnická samovražda Európy prostredníctvom vnúteného miešania rás (1. časť)

· Čas čítania: 5 min.

Multietnická propaganda sa všemožne pokúša vzbudzovať dojem, že masová migrácia je nevyhnutný historický fenomén, ktorému sa nemá význam priečiť, pretože má spontánny priebeh a humanitárny charakter. Presvedčiť o tom Európanov sa jej však stále akosi nedarí. Ak sa totiž vrátime o necelé storočie do minulosti, narazíme na zárodok plánu, do ktorého aktuálne dianie na starom kontinente podozrivo presne zapadá. Málokto totiž vie, že jedna z kľúčových postáv v procese európskeho zjednotenia, označovaná dodnes za duchovného otca Európskej únie, zasvätila veľkú časť svojho života projektu, ktorého výsledkom má byť zánik európskych národov prostredníctvom vnúteného miešania rás. Mnohí kritici hovoria dokonca o genocíde.

Ideové premostenie minulosti so súčasnosťou

Vizionár a slobodomurár Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), rakúsky gróf s japonskou matkou a československým občianstvom, odporcami elitárskeho princípu riadenia sveta považovaný za kontroverznú až obskúrnu osobnosť, o existencii ktorej väčšina verejnosti veľa netuší. Niet divu. Školské učebnice sa o ňom nezmieňujú, médiá systémovo odvádzajú pozornosť nie žiaducim, ale požadovaným smerom. Myšlienkové dedičstvo tohto „otca Maastrichtu a multikulturalizmu“ však ponúka jedno z potenciálne relevantných vysvetlení, čoho sme to dnes vlastne svedkami.

Na nápadné ideové premostenie minulosti so súčasnosťou poukázal už v roku 2012 taliansky historik Riccardo Percivaldi vo svojom článku Il piano Kalergi: il genocidio dei popoli europei (Kalergiho plán: genocída európskych národov). Teda tri roky pred udalosťami, o vypuknutí ktorých sme na Slovensku nemali ani potuchy. Pre úplnosť treba uviesť, že autor v ňom čerpal z knihy „Zbohom, Európa: Kalergiho plán – legalizovaná genocída“ od Gerda Honsika (1941), odsúdeného v Rakúsku za popieranie holokaustu.

Z ďalších zdrojov sa dozvedáme, že skryté stránky Kalergiho plánu zahŕňali ideu európskeho koloniálneho panstva a rozdelenia sveta až na päť zón vplyvu: Paneurópska únia (vrátane francúzskych kolónií v Afrike), Panamerická únia (Južná a Severná Amerika), Britská únia (v hraniciach vtedajšieho britského impéria), Sovietsky zväz (spolu s krajinami východného bloku) a Panázijská únia (s Čínou a Japonskom kontrolujúcimi väčšinu ostrovov v Pacifiku). V rámci Paneurópskej únie údajne dokonca koketoval s obnovením Rakúsko-Uhorska na federálnom princípe, kde by ako úradná „lingua franca“ fungovala angličtina a v rámci jednotlivých regiónov jazyk ich obyvateľov.

Životné míľniky „otca Európskej únie“

1922 – zakladá vo Viedni hnutie Paneurópan, ktoré predpokladá nastolenie Nového svetového poriadku vytvoreného na Federácii národov vedenej USA. Prvým krokom k jedinej svetovej vláde malo byť zjednotenie Európy.
1923 – zakladá Paneurópsku úniu ako najstaršie európske hnutie za politické, hospodárske a kultúrne zjednotenie európskych štátov pod vedením západných veľmocí, ktorej predsedal až do svojej smrti. Prvým jej sídlom sa stáva viedenský palác Hofburg.
1926 – organizuje vo Viedni prvý Paneurópsky kongres, na ktorom sa zúčastňuje dvetisíc delegátov z 24 krajín. Už vtedy sa medzi ním navrhovanými symbolmi Paneurópy zaskvie 12 hviezd na modrom podklade.
1933 – v Nemecku prichádza k moci Adolf Hitler a paneurópska idea ustupuje idei národného socializmu, ktorá získava na popularite aj v okolitých krajinách. Paneurópsku úniu nacisti rozpúšťajú a Coudenhove-Kalergiho knihy spolu s ďalšími nežiaducimi spália.
1938 – po anšluse Rakúska uteká Kalergi cez ČSR, Francúzsko, Švajčiarsko a Portugalsko až do USA, kde pokračuje v propagovaní Paneurópy a píše listy Churchillovi i Rooseveltovi.
1945 – po 2. svetovej vojne sa mu vďaka vytrvalej aktivite a podpore Winstona Churchilla, slobodomurárskej lóže B’nai B’rith a významných denníkov ako New York Times podarí presadiť paneurópsky projekt do vlády USA.
1946 – adresuje listy poslancom európskych krajín, v ktorých sa zasadzuje za vytvorenie spoločného európskeho trhu a pevnej spoločnej meny (súčasné euro).
1947 – zakladá Európsku parlamentnú úniu (EPU), organizuje jej prvé zasadnutie a stáva sa jej generálnym sekretárom.
1949 – vzniká Rada Európy (RE), medzi iniciátorov ktorej patril aj Coudenhove-Kalergi.
1955 – navrhuje, aby sa hymnou Paneurópy stala hlavná téma 4. časti Beethovenovej 9. symfónie d mol so Schillerovou ódou An die Freude (Na radosť) a motívom Alle Menschen werden Brüder (Všetci ľudia budú bratia). V roku 1972 sa stáva hymnou RE, v roku 1985 Európskych spoločenstiev a od roku 1993 je oficiálnou hymnou EÚ.
1973-2004 – vo funkcii predsedu Paneurópskej únie pôsobí Otto von Habsburg.
2004 – predsedníctva Paneurópskej únie sa ujíma Francúz Alain Terrenoire.

Medzi slávnych členov Paneurópskej únie patrili okrem iných aj Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Werfel, Thomas Mann, Fridtjof Nansen, Otto von Habsburg, Charles de Gaulle, Benedetto Croce, Aristide Briand, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauss, Bruno Kreisky, Léon Blum či Georges Pompidou.

Ako zo zoznamu týchto dnes už nežijúcich osobností vyplýva, paneurópska organizácia bola od samého počiatku prevažne elitárskym spolkom, ktorý svoje členstvo vyberal a regrutoval z vplyvných šľachtických či politických kruhov. Coudenhove-Kalergimu sa podarilo do svojej siete zatiahnuť aj najvýznamnejšie hlavy štátov: medzi jeho prvými sympatizantmi boli aj českí prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš.

Zdroje: http://identità.com/blog/2012/12/11/il-piano-kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/, orgo-net.blogspot.sk, globalmagazin.sk, afinabul.blog.cz

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár