doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

· Čas čítania: 1 min.

„Zavedenie technológie 5G dramaticky zmení vystavenie ľudí rádiofrekvenčnému žiareniu. Rozsah, v akom technológia 5G vrátane milimetrových vĺn bude ovplyvňovať biologické systémy a ľudské zdravie, nebol dostatočne preskúmaný. Preto je implementácia technológie 5G predčasná. Na vylúčenie potenciálne škodlivých efektov 5G je potrebný rozšírený výskum.“

doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Vedúci Oddelenia rádiobiológie Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Súčasný alebo bývalý člen Ruského národného výboru pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, Švédskeho národného výboru pre rádiovýskum, Európskeho inštitútu pre výskum rakoviny a životného prostredia, Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu, Medzinárodnej agentúry
pre výskum rakoviny.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK