Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

· Čas čítania: 1 min.

 

„Ústava je najvyšší právny predpis v štáte. Zákony z neho nesmú robiť výnimky. O pokynoch, opatreniach, smerniciach, inštrukciách a podobných právnych bezvýznamnostiach páchaných úradníkmi každého stupňa vrátane ministrov už ani nehovoriac…“

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

ústavný právnik, emeritný sudca Ústavného súdu SR, bývalý poslanec NR SR a člen Súdnej rady SR

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK