Ekonomická demokracia, družstevníctvo alebo samosprávny socializmus

· Čas čítania: 4 min.

Underground USA priniesol v posledných rokoch fenomén krízového družstevníctva. V centre najbrutálnejšieho neoliberálneho kapitalizmu vznikajú zdola ostrovy slobody vybudované z beznádeje a snahy zachrániť sa. Aj Michael Moore vo filme O kapitalizme s láskou nastolil združstevňovanie rozkradnutých a skrachovaných fabrík ako jedinú antisystémovú alternatívu pre ľudí, ktorí už nemajú čo stratiť.

Ľudia začali po hospodárskej kríze (konkrétne v Detroite) doslova squatovať vlastné domy a zakladať malé výrobne, ktoré aj sami riadili. Alternatívou voči tradičnému modelu obchodovania v štýle nadnárodných korporácii je napríklad firma Equal ExChange, ktorej cieľom je podporovať a prepájať producentov prostredníctvom informovania, vzdelávania a vymieňania produktov. Družstevníctvo v USA založené na priamom hlasovacom práve rovného s rovným inšpiruje. Zamestnancom Weirtonských oceliarní sa podarilo pretransformovať na podnik s čiastočne fungujúcimi družstevnými princípmi. Zamestnanci Republic Windows and Doors v Chicagu začali pod hrozbou prepúšťania okupovať fabriku a v súčasnosti ju vlastnia ako samosprávu New Era Windows.

Zaujímavým experimentom je Banka v Severnej Dakote, spolupracujúca s 80 komunitnými bankovými pobočkami. Ochraňuje príjmy z daní a distribuuje zisky do štátnej pokladnice občanom Severnej Dakoty, ktorí sú jej akcionármi. Nezúčastňuje sa finančných špekulácii na Wall Street alebo na trhoch s credit default swap. Iným príkladom sú družstevné domy ako alternatíva voči bezdomovstvu alebo trend známy ako Fiber-to-the-Farm pre tých, ktorým odopreli káblové a telefónne spoločnosti prístup k internetu.

Najideálnejším príkladom ekonomickej demokracie je Španielsky Mondragon, o ktorom písal samostatný článok David Diczházy„Zahŕňa výrobné a stavebné družstvá, banku, dve výskumné centrá (Ikerlan a Ideko), služby sociálneho zabezpečenia (Lagun Aro), maloobchodnú sieť (Eroski) a niekoľko vzdelávacích inštitúcií (Eskola Politeknikoa, Eteo a ďalšie). Družstevnú korporáciu vlastnia a manažujú samotní zamestnanci. Tí sa raz do roka schádzajú na výročných valných zhromaždeniach, aby zvolili výbor riaditeľov, ktorý potom vyberá družstevný manažment a delegátov na kongres MCC. Zhruba 350 delegátov sa stretáva s cieľom posúdiť strategický plán prezentovaný kongresovým výborom, 22-členným orgánom vrátane šéfov divízií a reprezentantov špeciálnych inštitúcií (banka, výskumné pracoviská, atď.). Všetky družstvá sú viazané návrhom tohto plánu. Mondragónska ekonomika sa nerozvinula ako čisto pragmatická odpoveď na lokálne podmienky. Arizmendiarrieta sa hlboko zaujímal aj o sociálnu spravodlivosť, kritizoval kapitalizmus z pohľadu kritickej pokrokovej katolíckej sociálnej doktríny, socialistických tradícií a personalistickej filozofie prezentovanej Monierom, Maritainom a ďalšími francúzskymi katolíckymi filozofmi.“

A čo Česko a Slovensko? Máme bohatú tradíciu nielen s družstevníctvom – od jeho zakladateľa Samuela Jurkoviča až po úspešné a fungujúce výrobné či poľnohospodárske družstvá počas éry socializmu alebo fungujúce národné podniky. Taktiež máme možnosť vyvíjať občiansky tlak na získanie strategických podnikov späť do rúk ľudí. V posledných rokoch sa podarilo prebrať späť Gabčíkovo. To je však v skutočnosti naozaj málo.

Najjasnejším príkladom ako sa to dá je v súčasnosti energeticky sebestačná obec Kněžice. V článku Jana Zemana z Haló novín sa píše: „Realizace projektu energeticky soběstačné obce Kněžice patří k největším úspěchům při rozvoji energetické soběstačnosti venkova v ČR. Jako zázrak zní skutečnost, že není zatížen excesy… Obec zajistila bydlení pro seniory, koupila někdejší faru (chce si tam zřídit sídlo), kupuje zkrachovalou hospodu. Chce ji provozovat sama… Bioplynka zpracovává leccos, i obsah žump, takže se obec obejde bez čistírny odpadních vod. Zchátralý mlýn (ne ale na vodní či větrný pohon) byl rekonstruovaný a slouží zejména ke vzdělávání v energetické soběstačnosti.“

Zdroje:
Diczházy, Bóka, Kopilec: Príklady ekonomickej demokracie zo sveta;
Jan Zeman: Energeticky soběstačná obec Kněžice;
David Diczházy: Mondragón – korporácia, ktorú vlastnia zamestnanci.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár