Facebook trestá za príspevky o Ivermectine alebo vitamíne C ako liečive Covidu-19

· Čas čítania: 12 min.

Ponúkame Vám nové zásady, ktorými sú obmedzovaní užívatelia sociálnej siete Facebook. V prípade, ak by ste napr. zdieľali najnovšiu štúdiu z časopisu Americkej lekárskej asociácie o Ivermectine v súkromnej facebookovej skupine, dostanete upozornenie na šírenie dezinformácií a 24 hodinový zákaz uverejňovať na FB akékoľvek príspevky. Ak by ste sa rozhodli spochybňovať alebo zľahčovať ochorenie COVID-19, ak by ste tvrdili, že rúška nechránia pred týmto ochorením, testy toto ochorenie neodhaľujú alebo by ste sa rozhodli písať o metódach prevencie a propagovať rastlinné liečivá, ak by ste odrádzali od osvedčených lekárskych postupov alebo písali napr. „Užívajte vitamín C – lieči ochorenie COVID-19“, bude Váš príspevok odstránený. Takisto ak by ste útočili na vakcináciu, písali, že napr. vakcíny spôsobujú autizmus, ich zloženie je toxické, nie sú testované voči placebu, upozorňovali na úmrtia po vakcíne alebo písali, že vakcíny v skutočnosti nebránia pred nákazou. Za všetko môžete byť dočasne obmedzení, pri opakovanom porušení Vám môže byť Vás účet zablokovaný. Nové pravidlá v plnom znení uvádzame v nasledujúcom texte.

Aktualizácie zásad a ochrana v súvislosti s ochorením COVID-19

Keďže ľudia na celom svete čelia tomuto bezprecedentnému ohrozeniu verejného zdravia, chceme sa uistiť, že naše zásady pomáhajú chrániť ľudí pred škodlivým obsahom a novými typmi zneužitia v súvislosti s ochorením COVID-19 a vakcínami. Pracujeme na odstraňovaní obsahu o ochorení COVID-19, ktorý prispieva k riziku ujmy v reálnom svete, a to aj prostredníctvom našich zásad zakazujúcich koordináciu ujmy, predaj zdravotníckych rúšok a súvisiaceho tovaru, nenávistné prejavy, šikanovanie, obťažovanie a šírenie dezinformácií, ktoré zvyšujú riziko bezprostredného násilia alebo fyzickej ujmy. V závislosti od vývoja situácie sa budeme naďalej zaoberať obsahom na platforme, posudzovať trendy vývoja prejavov, spolupracovať s odborníkmi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), štátne orgány pre zdravotníctvo a zainteresované strany z celého spektra ľudí, ktorí používajú našu službu, a v prípade potreby budeme poskytovať dodatočné usmernenia v oblasti zásad, aby sme zaistili bezpečnosť členov našej komunity počas tejto krízy.

V súlade s našimi zásadami koordinovania ujmy zakazujeme obsah, ktorý:
 • koordinuje, zobrazuje, priznáva alebo podporuje aktívne a zámerné šírenie prenosných ochorení vami alebo vašimi spoločníkmi.
V súlade s našimi Normami komunity odstraňujeme dezinformácie, ak orgány verejného zdravotníctva dospejú k záveru, že dané informácie sú nepravdivé. Odstraňujeme najmä nepravdivé informácie o:
 • existencii a závažnosti ochorenia COVID-19. Uznanie existencie ochorenia COVID-19 a pochopenie jeho závažnosti sú nevyhnutnými predpokladmi na to, aby boli ľudia v bezpečí a boli si vedomí rizík tohto ohrozenia verejného zdravia. Odstraňujeme tvrdenia, ktoré popierajú existenciu alebo zľahčujú závažnosť ochorenia COVID-19. Zahŕňa to:

  • tvrdenia, ktoré popierajú existenciu alebo pandémiu ochorenia COVID-19,
  • tvrdenia, ktoré zľahčujú závažnosť ochorenia COVID-19, napríklad:

   • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 nie je pre ľudí nebezpečnejšie než bežná chrípka alebo prechladnutie,
   • tvrdenia, že nikto nezomrel na ochorenie COVID-19,
   • tvrdenia, že úmrtnosť na ochorenie COVID-19 je rovnaká alebo nižšia ako úmrtnosť na sezónnu chrípku,
   • tvrdenia, že je pravdepodobnejšie, že zomriete po očkovaní alebo vakcíne proti chrípke ako na ochorenie COVID-19,
   • tvrdenia, že počet úmrtí spôsobených ochorením COVID-19 je oveľa nižší, než uvádzajú oficiálne štatistiky (vyžadujú sa dodatočné informácie a/alebo súvislosti);
  • tvrdenia, že príčina ochorenia COVID-19 súvisí s komunikačnými technológiami 5G, napríklad:

   • tvrdenia, že príkazy na dodržiavanie sociálneho odstupu v súvislosti s ochorením COVID-19 sú v skutočnosti len spôsobom, ako inštalovať infraštruktúru bezdrôtovej komunikačnej technológie 5G,
   • tvrdenia, že symptómy ochorenia COVID-19 sú v skutočnosti účinky komunikačných technológií 5G;
  • príklad: „Nikto nezomrel na ochorenie COVID-19.“, „Príkazy na dodržiavanie sociálneho odstupu sú v skutočnosti len spôsobom, ako inštalovať 5G infraštruktúru.“, „Ochorenie COVID-19 nie je skutočné.“;
 • prenose ochorenia COVID-19 a imunite proti nemu: Pochopenie, ako sa ochorenie COVID-19 prenáša a kto môže byť nakazený, je rozhodujúcim komponentom ochrany ľudí pred nákazou týmto vírusom a jeho šírením. Orgány verejného zdravotníctva uvádzajú, že ochorenie COVID-19 sa môže prenášať kdekoľvek a predovšetkým z osoby na osobu prostredníctvom malých kvapôčok, ktoré sa šíria z nosa alebo úst osoby nakazenej ochorením COVID-19, keď táto osoba kašle, kýcha alebo hovorí. Orgány verejného zdravotníctva zároveň súhlasia, že všetci ľudia bez ohľadu na vek alebo jedinečné charakteristiky sa môžu nakaziť ochorením COVID-19 a šíriť ho. Odstraňujeme nepravdivé tvrdenia o tom, ako a kde sa môže šíriť ochorenie COVID-19 a kto sa ním môže nakaziť. Zahŕňa to:

  • tvrdenia, že nejaká skupina má imunitu proti ochoreniu COVID-19 alebo nemôže naň zomrieť, alebo že konkrétna činnosť alebo liečba vytvára imunitu,
  • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 sa nemôže prenášať v určitých klimatických oblastiach, za určitých poveternostných podmienok alebo na určitých miestach,
  • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 sa môže prenášať z čohokoľvek a nejde o prenos z človeka na človeka, napríklad:

   • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 je spôsobené alebo sa prenáša technológiami 5G,
   • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 sa prenáša vakcínami alebo očkovaním proti chrípke, alebo že po vakcíne alebo očkovaní proti chrípke sú ľudia náchylnejší na ochorenie COVID-19 alebo je vyššia pravdepodobnosť, že sa ním nakazia,
   • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 prenášajú muchy alebo komáre,
   • tvrdenia, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú dôvodom, prečo sa ľudia nakazia ochorením COVID-19, alebo spôsobujú ich nakazenie;
  • príklad: „Starší ľudia majú imunitu proti ochoreniu COVID-19.“, „Ochorenie COVID-19 sa neprenáša v tropických podnebných pásmach.“, „Vakcína proti ochoreniu COVID-19 spôsobuje ochorenie COVID-19.“;
 • zaručených liekoch alebo metódach prevencie pred ochorením COVID-19: Orgány verejného zdravotníctva, napríklad WHO, uvádzajú, že v súčasnosti neexistuje žiadna záruka zotavenia sa z ochorenia COVID-19, ani žiadna záruka, že bežný človek sa týmto ochorením nenakazí. Orgány verejného zdravotníctva takisto uvádzajú, že ak by si ľudia mysleli, že existuje zaručený liek alebo prevencia pred ochorením COVID-19, mohlo by to viesť k tomu, že by dodržiavali nesprávne bezpečnostné opatrenia, ignorovali vhodné zdravotné usmernenia či sa dokonca pokúšali o nebezpečnú samoliečbu. Preto nepovoľujeme nepravdivé tvrdenia o liečbe ochorenia COVID-19 alebo prevencii pred nákazou týmto ochorením. Zahŕňa to:

  • tvrdenia, že bežnému človeku môže niečo zaručiť prevenciu pred nákazou ochorením COVID-19 alebo vyliečenie sa z ochorenia COVID-19 predtým, ako bude takáto liečba alebo prevencia schválená, vrátane:

   • užívania alebo inhalovania konkrétnych prostriedkov,
   • liekov alebo rastlinných liečiv,
   • liečiv na vonkajšie použite aplikovaných na vonkajšie časti tela alebo pokožku;
  • príklad: „Užívajte vitamín C – lieči ochorenie COVID-19.“, „Ak budete užívať toto rastlinné liečivo, nenakazíte sa ochorením COVID-19.“, „Tento krém na lokálne použitie vás ochráni pred nákazou koronavírusom.“;
 • odrádzaní od osvedčených postupov v oblasti zdravia: Existuje niekoľko osvedčených postupov v oblasti zdravia, ktoré orgány verejného zdravotníctva odporúčajú ľuďom dodržiavať, aby sa chránili pred nákazou ochorením COVID-19 alebo jeho šírením. Zahŕňa to nosenie rúška, sociálny odstup, testovanie na ochorenie COVID-19 a najnovšie očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Orgány verejného zdravotníctva vydali povolenie na núdzové použitie viacerých vakcín proti ochoreniu COVID-19, preto navyše k nepravdivým tvrdeniam o rúškach, sociálnom odstupe a testovaní nepovoľujeme ani nepravdivé tvrdenia o vakcínach a vakcinačných programoch, o ktorých sa odborníci v oblasti verejného zdravia vyjadrili, že by mohli viesť k odmietaniu vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zahŕňa to nepravdivé tvrdenia o bezpečnosti, účinnosti, zložkách, vývoji či existencii vakcíny alebo vakcinačného programu, alebo konšpiračné teórie v súvislosti s nimi. Zároveň s tým, ako bude k dispozícii viac informácií o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, sa budeme opätovne zaoberať uplatňovaním týchto zásad. Zahŕňa to:

  • tvrdenia o nosení rúška vrátane:

   • tvrdení, že nosenie rúška nepomáha brániť šíreniu ochorenia COVID-19,
   • tvrdení, že rúška obsahujú technológiu 5G alebo sú na ňu napojené,
   • tvrdení, že nosenie rúška môže nositeľovi spôsobiť ochorenie,
   • tvrdení, že orgány verejného zdravotníctva neodporúčajú zdravým ľuďom nosiť rúško;
  • tvrdenia, že sociálny/fyzický odstup nepomáha brániť šíreniu ochorenia COVID-19,
  • tvrdenia, ktoré môžu ľudí odrádzať o toho, aby sa nechali otestovať vládou schváleným testom na ochorenie COVID-19 vrátane:

   • tvrdení, že ochorenie COVID-19 možno úspešne testovať aj bez schváleného testu,
   • tvrdení, že testy na ochorenie COVID-19 sú v skutočnosti vopred infikované alebo vás môžu infikovať ochorením COVID-19,
   • tvrdení, že testy na ochorenie COVID-19 schválené orgánmi verejného zdravotníctva nevedia odhaliť ochorenie COVID-19;
  • tvrdenia o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, ktoré prispievajú k odmietaniu vakcíny, vrátane:

   • tvrdení o dostupnosti alebo existencii vakcín proti ochoreniu COVID-19, konkrétne:

    • tvrdenia, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 neexistujú alebo neboli schválené,
    • tvrdenia, že proti ochoreniu COVID-19 sa môžete zaočkovať niečím iným ako vakcínou proti ochoreniu COVID-19;
  • tvrdenia o bezpečnosti alebo vážnych vedľajších účinkoch vakcín proti ochoreniu COVID-19 vrátane:

   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 spôsobujú ľuďom smrť alebo vážnu ujmu,
   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 spôsobujú autizmus,
   • tvrdení, že budovanie imunity nakazením sa ochorením COVID-19 je bezpečnejšie ako očkovanie,
   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú nebezpečné pre konkrétnu skupinu ľudí, ak je táto skupina ľudí určená na základe chránených charakteristík alebo iných identifikátorov, ktoré priamo nesúvisia s ich zdravotným stavom, vekom alebo postihnutím (napr. sociálne postavenie, viera alebo politické presvedčenie),
   • tvrdení, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 mení ľudskú DNA,
   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 spôsobujú neplodnosť,
   • tvrdení o vedľajších účinkoch vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú nedôveryhodné alebo iracionálne, napríklad, že očkovanie vás zmení na opicu;
  • tvrdenia o účinnosti vakcín proti ochoreniu COVID-19 vrátane:

   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 neposkytujú ľuďom žiadnu imunitu,
   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nie sú účinné v prevencii proti ochoreniu COVID-19;
  • tvrdenia o tom, ako bola vakcína proti ochoreniu COVID-19 vyvinutá alebo o jej zložkách vrátane:

   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 obsahujú toxické, zakázané alebo škodlivé zložky, mikročipy, živočíšne produkty alebo čokoľvek, čo nie je na zozname zložiek danej vakcíny,
   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nie sú testované,
   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 obsahujú znamenie šelmy,
   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nie sú počas klinického skúšania testované na placebo,
   • tvrdení, že ľudia zomreli počas klinického skúšania v dôsledku očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer/BioNTech (poznámka – povoľujeme tvrdenia, že ľudia zomreli počas klinického skúšania vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer/BioNTech);
  • tvrdenia spojené s konšpiračnými teóriami o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 alebo vakcinačných programoch vrátane:

   • tvrdení, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú určené alebo boli vyvinuté na kontrolu obyvateľstva na iné účely ako účely verejného zdravia,
   • tvrdení, že konkrétne skupiny obyvateľstva sú využívané alebo zneužívané s cieľom otestovať skutočnú bezpečnosť alebo účinnosť vakcíny proti ochoreniu COVID-19;
  • príklady tvrdení, ktoré porušujú uvedené zásady: „Nosenie rúška nebráni šíreniu COVID-u.“, „Sociálny odstup nemá žiaden vplyv na zníženie komunitného šírenia COVID-u.“, „Testy na COVID sú vopred infikované touto chorobou.“, „Vakcína proti COVID-u vás zabije.“, „Vakcína proti COVID-u obsahuje mikročip.“, „Vakcína proti COVID-u neposkytuje žiadnu imunitu.“, „Vakcína proti COVID-u spôsobuje autizmus.“;
 • prístupe k základným zdravotníckym službám: Základom globálneho boja proti ochoreniu COVID-19 je infraštruktúra verejného zdravotníctva. Podľa WHO a iných orgánov verejného zdravotníctva nám predchádzajúce epidémie nákazlivých ochorení ukázali, že narušenie základných služieb môže byť smrteľnejšie než samotná epidémia a zaistenie prístupu k základným službám je absolútnym základom účinnej reakcie v oblasti zdravotníctva. Nepriaznivé vplyvy na schopnosť systému verejného zdravotníctva zvládať pandémiu môžu mať priamy odpad na pomoc ľuďom, aby zostali zdraví a chránení počas tohto ohrozenia zdravia. Odstraňujeme obsah, ktorý môže prispievať k fyzickej ujme z dôvodu skresleného obrazu o prístupe k infraštruktúre verejného zdravotníctva alebo jej dostupnosti. Ak máme dodatočné informácie a/alebo poznáme súvislosti potrebné na ich identifikáciu, zakazujeme aj:

  • tvrdenia, ktoré skresľujú informácie o prístupe k zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosti alebo nároku na zdravotnú starostlivosť, napr. pokiaľ ide o nemocnice, záchranárov, záchrannú službu, ošetrenia alebo vakcíny,

   • tvrdenia, že nemocnice sú zatvorené alebo konkrétna nemocnica je zatvorená a nakazeným osobám nepovolí vstup,
   • tvrdenia, že len určití ľudia budú mať povolené prijať zdravotnú starostlivosť pri ochorení COVID-19,
   • tvrdenia, že nemocnice zabíjajú pacientov s cieľom umelo zvyšovať počet úmrtí na ochorenie COVID-19, aby získali peňažné prostriedky alebo predávali ľudské orgány,

    • príklad: „Nemocnice zabíjajú pacientov, aby zvyšovali počet úmrtí na COVID a viac zarobili.“.
 • Počas trvania ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19 odstraňujeme aj určité dezinformácie o ochorení COVID-19. Cieľom týchto zásad je odstrániť časté virálne hoaxy, ktoré boli opakovane vyvrátené nezávislými preverovateľmi faktov. Tvrdenia, na ktoré sme to uplatnili, zahŕňajú:

  • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 je vytvorené človekom vrátane

   • tvrdení, že bolo vyrobené alebo je produktom bioinžinierstva,
   • tvrdení, že je biologickou zbraňou,
   • tvrdení, že bolo v skutočnosti vytvorené jednotlivcom, vládou alebo krajinou,

    • okrem tvrdení, že bolo skúmané v laboratóriu, pochádza alebo uniklo z laboratória bez toho, aby bolo výslovne označené ako vytvorené človekom,
   • príklad: „Koronavírus je v skutočnosti biologickou zbraňou!“;
  • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 je alebo bolo patentované vrátane informácií o konkrétnej osobe alebo subjekte, ktorý ho patentoval,

   • príklad: „Vedeli ste, že ochorenie COVID-19 bolo v skutočnosti patentované pred mnohými rokmi?“;
  • tvrdenia, že ochorenie COVID-19 bolo predpovedané vrátane

   • tvrdení, že bolo predpovedané pri pandemickom cvičení „Event 201“ v októbri 2019,
   • tvrdení, že bolo predpovedané pri pandemickej simulácii „Event 201“ v októbri 2019,
   • s výnimkou:

    • diskutovania o cvičení/simulácii v októbri 2019 bez výslovného tvrdenia, že toto cvičenie alebo simulácia predpovedali globálne šírenie nového koronavírusu,
    • tvrdení o iných možných predpovediach;
   • príklad: „Pandemické cvičenie Event 201 predpovedalo v októbri 2019, že nastane pandémia ochorenia COVID-19.“,
   • ochorenie COVID-19 nie je nové ochorenie vrátane

    • tvrdení, že to dokazuje existencia vakcín proti koronavírusu pre zvieratá,
    • tvrdení, že to dokazujú etikety na dezinfekčných produktoch,
    • príklad: „Neverím, že ochorenie COVID-19 je niečo nové. Vakcíny proti koronavírusu pre zvieratá existujú už dlho.“;
  • tvrdenia, že orgány zdravotníctva ako WHO alebo CDC neodporúčajú zdravým ľuďom nosiť rúška,

   • príklad: „WHO neodporúča, aby zdraví ľudia nosili rúška.“.
 • Podobne počas trvania ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19 odstraňujeme obsah, ktorý opakuje iné nepravdivé zdravotnícke informácie, najmä informácie o vakcínach. Cieľom týchto zásad je bojovať proti dezinformáciám o vakcínach a ochoreniach, ktoré, ak by im ľudia uverili, by mohli viesť k nižšej zaočkovanosti a ohroziť verejné zdravie a bezpečnosť. Tvrdenia, na ktoré sme to uplatnili, zahŕňajú:

  • tvrdenia, že vakcíny spôsobujú autizmus,

   • príklad: „Zvýšená vakcinácia je dôvodom, prečo má teraz tak veľa detí autizmus.“;
  • tvrdenia, že vakcíny spôsobujú syndróm náhleho úmrtia dojčiat,

   • príklad: „Vy neviete, že vakcíny spôsobujú SIDS?“;
  • tvrdenia, že vakcíny spôsobujú ochorenie, proti ktorému majú chrániť, alebo zvyšujú pravdepodobnosť, že zaočkovaná osoba sa nakazí týmto ochorením,

   • príklad: „Ak sa dáte zaočkovať, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa chorobou nakazíte, pretože vakcína obsahuje kmeň vírusu. Dávajte si pozor!“;
  • tvrdenia, že vakcíny alebo ich zloženie je toxické, jedovaté, škodlivé alebo nebezpečné,

   • príklad: „Ak vám nevadí, že vám dajú do tela jed, dajte sa zaočkovať.“;
  • tvrdenia, že prirodzená imunita je bezpečnejšia ako imunita získaná vakcínou,

   • príklad: „Je bezpečnejšie nakaziť sa chorobou ako sa dať zaočkovať.“;
  • tvrdenia, že je nebezpečné dať sa v krátkom období zaočkovať viacerými očkovacími látkami, hoci takéto načasovanie je odporúčané z lekárskeho hľadiska,

   • príklad: „Nikdy sa nedajte naraz zaočkovať viac ako jednou očkovacou látkou, pretože to je nebezpečné – Nezáleží na tom, čo vám hovorí váš lekár.“;
  • tvrdenia, že vakcíny nie sú účinné v prevencii ochorenia, proti ktorému majú údajne chrániť,

   • príklad: „Vakcíny v skutočnosti nijako nebránia pred nákazou ochorením.“;
  • tvrdenia, že osýpky nemôžu spôsobiť smrť (vyžadujú sa dodatočné informácie a/alebo súvislosti),

   • príklad: „Nebojte sa, ak sa nakazíte osýpkami, pretože táto choroba nemôže byť smrteľná.“.
 • Stránky, skupiny, profily a instagramové účty, ktoré opakovane uverejňujú dezinformácie v súvislosti s ochorením COVID-19, vakcínami a zdravím, môžu čeliť obmedzeniam vrátane (okrem iného) zníženej distribúcie, odstránenia z odporúčaní alebo odstránenia z našej lokality.

Ako Facebook odhaľuje dezinformácie o ochorení COVID-19 a vakcínach?

Pri odhaľovaní obsahu, ktorý porušuje tieto zásady, a presadzovaní týchto zásad v súvislosti s ním používame kombináciu ľudskej kontroly, technológií a hlásení od používateľov, pričom vyzývame ľudí, aby nahlasovali takýto obsah, keď ho vidia.

Zdroj: Facebook

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár