Fiškálna politika sa stáva veriteľom domácej spotreby

Str. 54 - Fiškálna politika sa stáva veriteľom domácej spotreby

Na raste slovenského HDP sa významnou mierou podieľa domáca spotreba, preto nekritizujme vládu, že v rámci ekonomických kríz, ktoré sa začali covidovou pandémiou a dnes aj energetickou krízou, sa z dôvodu nielen záchrany pracovných miest, ale aj z dôvodu kompenzácie vyšších cien energií snaží fiškálnymi opatreniami dostať na účty domácností viac peňazí preto, aby sa doterajší ich podiel na HDP udržal.

Nebudeme špekulovať, či to robí aj preto, aby si udržala priazeň svojich voličov, keďže vieme, aký to má dopad na zvyšovanie rozpočtových deficitov, ktorý v konečnom dôsledku zaplatia práve domácnosti. Napokon, obdobne postupuje aj Európska centrálna banka, ktorá zvyšovaním úrokových sadzieb napomáha rastu hospodárskej recesie, ktorá bude mať vplyv na pokles domácej spotreby, a teda aj na pokles HDP. V budúcom roku sa tak očakáva rast HDP len o 0,5 percenta, nezamestnanosť sa zvýši na očakávaných 6,4 percenta a deficit verejných financií na takmer 14 percent.

Bez fiškálnych opatrení terajšej koaličnej vlády schválených v parlamente by spomínané makroekonomické ukazovatele vykazovali hor-
šie výsledky. Či ich teda budeme pokladať za „posledného veriteľa záchrany domácej spotreby“ tak, ako je to v prípade centrálnych bank, ktoré sa pokladajú za posledného veriteľa kolabujúceho finančného trhu, o tom nebudeme špekulovať.

INFLÁCIU OVPLYVŇUJÚ AJ CHÝBAJÚCE VÝROBNÉ FAKTORY

Terajšia očakávaná nižšia domáca spotreba s dopadom na HDP je spojená s narastajúcou infláciou, ktorej pravú príčinu nám politici, ale ani bankári nechcú alebo nevedia kvalifikovane vysvetliť. Doterajšie zdôvodnenia, že za ňou je predovšetkým rusko-ukrajinský konflikt, sú dnes neakceptovateľné, keďže podiel ruského plynu na európskej spotrebe je dnes už len 6 percent a pritom inflácia neklesá, práve naopak. Bez skutočného poznania jej príčin sa totiž inflácia nedá pribrzdiť, čoho dôkazom je, že ECB v rámci menovej politiky nezvláda zabezpečiť stabilitu meny, a pritom je to jej hlavná funkčná náplň. Podľa vyjadrenia nositeľa Nobelovej ceny za ekonomiku Miltona Friedmana je tento makroekonomický ukazovateľ monetárny problém, čo znamená, že len viac peňazí na finančnom trhu ako masa tovarov a služieb je príčinou nárastu ich cien. Dnes sa ale ukazuje, že to nemusí byť vždy pravda. Príčinou totiž nie je len masa peňazí , ale aj nedostupnosť životne dôležitých energií, bez ktorých sa ani nič nevyrobí, ani sa neposkytne služba. Keďže energie potrebujú firmy a domácnosti, tak si za ich zabezpečenie treba z dôvodu ich nedostatku priplatiť, čo môžeme pokladať za hlavnú príčinu nárastu terajšej inflácie. V súvislosti s infláciou treba povedať aj to, rozlišujeme infláciu ponukovú, ktorá je spôsobená krátkodobým nedostatkom výrobných faktorov, čo sú ľudia, tovary, služby a komodity, a infláciu dopytovú, spôsobenú dlhodobým nárastom peňažnej zásoby, keď ECB uplatňovaním kvantitatívneho uvoľňovania a nízkymi úrokovými sadzbami zaplavila európsky finančný trh obrovskými masami lacných peňazí, ktoré sú príčinou zvyšovania cien nehnuteľností ako aj akciových indexov, ktoré nezodpovedali stavu reálnej ekonomiky. Ak pripustíme, že na starom kontinente je inflácia ponuková, potom by terajšie úrokové sadzby mali v najbližšom období klesnúť. Ale ak pripustíme, že inflácia je dopytová, potom si na pokles dnešných úrokových sadzieb počkáme dlhšie.

VYŠŠIE ÚROKY SMERUJÚ EKONOMIKU DO RECESIE

ECB zvýšila v októbri tohto roku už tretíkrát základnú úrokovú sadzbu, čo znamená, že vklady komerčných bank na ich účtoch v ECB sa úročia 1,5 percentom, v prípade požičania od ECB zaplatia komerčné banky úrok vo výške 2 percentá. Prečo sa úrokové sadzby ECB zvyšovali, keď vieme, že neznížia ceny energií, ale ani ceny potravín?

AUTOR: Róbert Hölcz

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply