GMO na Slovensku: aktivisti mobilizujú občiansky odpor

Add Comment

Zatiaľ čo u našich južných susedov nariadil minister rozvoja vidieka Lajos Bognar spálenie 1000 akrov poľa so zaoranou geneticky modifikovanou kukuricou, v priebehu septembra a októbra pripravuje organizácia Monstanto Innovation „slávnostné“ prezentácie svojich výsledkov a otvorenie ďalšieho „Monsanto inovation center“, tentokrát vo východoslovenskom Milhostove (okres Trebišov).

Možné ekologické a zdravotné dopady týchto aktivít, ktoré sme podrobne opísali aj v augustovom čísle nášho časopisu Zem a vek, prakticky ihneď mobilizovali regionálnych občianskych aktivistov.

V stredu sa v tejto súvislosti konala v piešťanskom komunitnom centre Žiwell prvá verejná diskusia, spojená s premietaním kontroverzného amerického dokumentu „Svet podľa spoločnosti Monsanto“. Práve pre jeho odkaz, varujúci pred závažnými zdravotnými a ekologickými dopadmi geneticky modifikovaného poľnohospodárstva, bol v minulosti zaradený aj do večerného vysielania verejnoprávnej televízie.

Organizátor podujatia, Ľubomír Harmanovský z občianskeho združenia Sieť dobra ďalej počas diskusie oznámil, že pod iniciatívou „Preč s GMO“ už chystajú viaceré formy protestných aktivít. „V pondelok 16. septembra chystáme pred Centrom výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch (vlastník testovacieho poľa-pozn.red.) prvé protestné zhromaždenie občanov za zdravé zdravé a sebestačne hospodárstvo,“ potvrdil Harmanovský s tým, že presný čas konania a fomu protestu ešte upresnia na svojej facebook-ovej stránke. V tejto súvislosti už zároveň spisujú znenie petície a organizujú potrebné koordinačné výbory v rámci celého územia SR. Samotný zber podpisov za „zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov“ plánujú zahájiť 12. októbra v Bratislave na Námestí SNP, počas plánovaného druhého celosvetového protestu „March Against Monsanto“ (prvý sa konal 25. mája tohto roku, účasť v BA približne 200 občanov – pozn.redakcie).

„Vplyv na pro­stre­die je len jed­ným aspek­tom GMO. Veľmi dôle­žitý je aj etický aspekt: dlho­ročné sprá­va­nie firmy Monsanto je veľmi dobre zdo­ku­men­to­vané a jasne z neho vychá­dza, že ich naj­vyš­ším cie­ľom nie je spo­koj­nosť zákaz­níka, kva­lita pro­duktu, či jeho bez­peč­nosť, alebo spo­mí­nané výnosy. Dôvo­dom činnosti kor­po­rá­cie Mon­santo, ako aj ostatných kor­po­rá­cii aktív­nych v tomto odvetví je peňažný zisk. Poľ­no­hos­po­dári, ktorí by znova zasa­dili odlo­žené GM osivo z pre­doš­lého roku, by poru­šili paten­tové zákony. Mon­santo navyše žaluje poľ­no­hos­po­dá­rov, ktorí sa stali obe­ťou kon­ta­mi­ná­cie zo sused­ných polí, za nele­gálne pou­ží­va­nie ich paten­to­va­ného GM osiva,“ zdôvodňujú aktivisti Siete dobra potrebu mobilizácie verejnosti. Narážajú tým na desiatky tisíc prípadov samovrážd farmárov po tom, čo sa vplyvom prehraných súdov, či zvýšením trhovej ceny GM osiva, takto ocitli na okraji chudoby.

Ján Kraic, riaditeľ zodpovední za testovacie pole pri Borovciach, výhrady voči skúšobnej forme pestovania GMO kukurice odmieta. Portál Pnky.sk zverejnil jeho závery z podujatia Vedecká kaviareň, ktorá sa konala na jar minulého roka: „Neboli dokázané žiadne významné rozdiely medzi geneticky modifikovanými potravinami alebo ich zložkami a konvenčnými potravinami. Vitamín B2 je vyrábaný v geneticky modifikovaných organizmoch, 80 % potravín predávaných v USA obsahuje priamo geneticky modifikovaný organizmus alebo zložku z neho.“

Argumentuje tiež „extrémne prísnym testovaním“ pod dohľadom inšpekcie Európskej komisie, ktorá má do Piešťan prísť vykonať kontrolu práve v deň ohláseného protestu, 16. septembra… O priebehu a výsledkoch tejto kontroly, vrátane protestného zhromaždenia, vás budeme naďalej informovať v následujúcich reportážach.

Zdroje: AC24.cz, Pnky.sk

Peter Sanve
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis