Iliada ako slovanský epos

Tagged With: , , , , , Add Comment

Ktorá civilizácia je najstaršia na svete? A kto vôbec dal Európe civilizáciu? Bolo to naozaj antické Grécko a potom Rím, alebo tieto dve kultúry stavali na oveľa staršej, slovanskej civilizácii, ktorú vykradli a presvedčili ostatných, že sa na svete objavila až neskôr, a dokopy nič neznamenala, ani neznamená? Historikov na Balkáne už dlho mátajú tvrdenia slávneho Homéra. Ten je dnes známy ako autor svetoznámych eposov Iliada a Odysea. Avšak Homér netvrdil, že tieto diela napísal sám, ale preložil z ešte staršieho jazyka. Čo to mohlo byť za jazyk? Knihy prekladal do gréčtiny v roku 560 p. n. l., teda v čase, keď bola latinčina len v plienkach a iné jazyky vraj v Európe ešte neexistovali.

Čiernohorský autor Novak Andesilić napísal knihu Čierna Hora – Homérova kolíska (Crna Gora Homerova kolijevka. Vydavateľ Grafo, Čierna

Hora, 2009). Tvrdí v nej, že grécky jazyk sa po dórskej kolonizácii zmenil na nepoznanie. Ako dôkaz uvádza úryvok z Platónovho dialógu o gréckom jazyku kratil (Platón: Kratýlos, 418 b, c, d, e).

Sokrates: „Náš súčasný jazyk, hoci krásny, je natoľko pozmenený (ale záväzný), že slová majú presne opačný význam a stratili svoj pôvodný zmysel, kým zo starého jazyka je úplne jasné, čo znamená jedno, a čo druhé slovo.“

Hermogenes: „Čo tým chceš povedať?“

Sokrates: „Poviem ti. Je ti známe, že naši predkovia radi a vo veľkom používali písmená jota (J) a delta (D), najmä ženy, ktoré boli najlepšími ochrancami nášho starého jazyka. V súčasnosti namiesto joty (J) dávame éta, ita (H), a namiesto delta (D) píšeme zéta (Z). Tak napríklad máme nové slovo zygon (ktoré znamená záprah). Vieš, že naši predkovia ho nazývali dyogon (srbsky dvogon).“

Hermogenes: „Presne tak.“

Sokrates: „Zygon neznamená nič, kým starý názov dyogon (dvogon) je správny, lebo poukazuje na to, že dve zvieratá ťahajú (poháňajú) spolu. Takýchto príkladov je neúrekom.“

Andesilić tak konštatuje: „Je jasné, že pôvodné slovo dyogon vzniklo spojením dvoch slovanských slov dva a goniti, teda ide o dvojzáprah.“

Autor: Ratko Sudecký

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis