Japonsko vymiera a stráca záujem o sex

· Čas čítania: 3 min.

V Japonsku došlo v roku 2005 k prvému poklesu populácie za viac ako storočie. Počet úmrtí v krajine prevýšil pôrody o cca. 10 000, čo znamenalo prvý prirodzený úbytok obyvateľstva od začiatku vedenia záznamov v roku 1899.

Mladí ľudia sa podobne ako v ďalších priemyselne rozvinutých krajinách sobášia neskôr a majú menej detí. Úhrnná plodnosť, čiže počet narodených detí na jednu ženu, dosiahol v roku 2010 len 1,3 dieťaťa, čo patrí k najnižším vo svete. Japonská populácia súčasne starne rýchlejšie než inde. Počet viac ako 100-ročných občanov stúpol od posledného sčítania o 10% na 44 449 v roku 2010. Vlani, v roku 2014 sa Japoncov narodilo o 9000 menej ako v roku 2013. V polovici tohto storočia môže tak populácia podľa prognóz klesnúť asi o 30 miliónov.

Mladým japonským mužom bráni v založení rodiny neistota v zamestnaní. Ani svadba však nie je zárukou, že sa manželia dočkajú potomka. Podľa štúdie univerzity Nihon z roku 2007 asi jeden pár zo štyroch vôbec neprevádzkuje pohlavný styk.

„Je tu predovšetkým veľmi silné zmýšľanie, podľa ktorého sa od matky očakáva, že obetuje všetko, aby bola prvé tri roky dieťaťu stále nablízku, inak sa dieťa nepodarí.“

Výskum ministerstva zdravotníctva, práce a sociálnych vecí z roku 2010 ukázal, že 36% mužov medzi 16 až 19 rokmi sa o sex vôbec nezaujíma. Guardian tvrdí, že asi 45% japonských žien vo veku 16 až 24 rokov „nemá záujem o ten zavrhnutiahodný sexuálny kontakt“. V jednom z prieskumov vyšlo, že iba 27% ľudí spí so svojim partnerom každý týždeň.

Pracovných síl ubúda a do štátnej pokladne tak smeruje menej peňazí. Už dnes chýba v krajine pracovná sila asi 5 miliónov ľudí. Riešením je aj začleňovať dôchodcov späť do práce. 74 ročný Kenji Ueda má pracovnú sprostredkovateľskú firmu Koureisha, čo v preklade znamená „firma pre starých ľudí“. Vek jeho 480 zamestnancov se pohybuje od 65 do 80 rokov.

„Títo muži pracovali celý svoj život, nemajú priateľov. Na dôchodku sa nudia, manželky ich doma nechcú. Sú to priemyslové mŕtvoly,“ hovorí Ueda.

Japoncov dnes paradoxne zaujímajú oveľa viac videohry, manga a anime, než reálne ženy. Majú tak vysoký životný štandard a tak široké možnosti vyžitia sa, že manželské zväzky, deti, ale aj sex samotný ich prestávajú zaujímať. Taktiež za svoje môže typický japonský workoholizmus, pretechnizovaná spoločnosť, vysoké nároky moderných žien.

Nerdi a geekovia dnes prevažujú medzi mladými mužmi a tieto subkultúry nepriťahuje druhé pohlavie zďaleka tak, ako napríklad manuálnych robotníkov. Niet divu, že pracujú usilovne na androidoch a virtuálnej realite. Až sa kríza v Japonsku prehĺbi, bude potrebovať množstvo mladých pracovných síl a to môže byť obrovská šanca napr. pre nás chudobných Slovákov. Teda za predpokladu, že sa krajina otvorí viac cudzincom a že budeme schopní spĺňať vysoké požiadavky.

V roku 2013 vznikol na túto tému veľmi zaujímavý dokument BBC:

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár