JUDr. Porubská obviňuje starostu Sandtnera a primátora Ftáčnika

Add Comment

Právnička Zdenka Porubská už niekoľko rokov bojuje proti zástavbe obytnej zóny Brižite – Sever v bratislavskej Dúbravke. Novostavbám postaveným v chránenej krajinnej oblasti spoločnosťou Villa Rustica, s.r.o. (jej konateľom je Peter Vavrica, bývalý mestský poslanec z čias primátora Ďurkovského). Pričom neprečistená splašková voda z týchto stavieb by podľa jej slov mala zaplavovať nižšie umiestnené záhradky a stekať do dúbravského potoka. Tvrdí, že spoluvinu na tomto stave nesie dúbravský starosta a bratislavský primátor.

Jedným z dotknutých pozemkov je záhradka s chatou, patriaca jej mame, čo je aj dôvod, prečo sa začala o celý prípad zaujímať. O tom, že chata i priľahlý stĺp elektrického vedenia sú naklonené nabok, sme sa mali možnosť presvedčiť priamo na mieste, čo by svedčilo o tom, že pôda na pozemku je skutočne nasiaknutá vodou a podmočená. „Predtým sme tu mali jazero špinavej smradľavej vody cez tri záhrady,“ hovorí Porubská a dodáva, že má všetko podchytené fotodokumentáciou.

„Predtým“ znamená do augusta tohto roka. Splašková voda z novostavieb Villa Rustica je odvádzaná do otvorenej retenčnej nádrže bez čističky, odkiaľ bola donedávna vypúšťaná priamo na záhradné pozemky. V auguste spoločnosť dobudovala a predĺžila pôvodné odvodňovacie koryto, cez ktoré vodu vypúšťa do potoka (a cez potok do rieky Moravy). Kapacita koryta však zrejme nestačí a najmä pri prudších dažďoch voda stále uniká na okolité pozemky. Tým ich znehodnocuje a developer už vraj viaceré z nich odkúpil od pôvodných majiteľov za smiešnu cenu. „Chcú to tu celé zastavať,“ hovorí Porubská.

Za ešte vážnejší problém považuje skutočnosť, že sa stavia v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde sa môže stavať len za špecifických podmienok, ktoré ale podľa nej neboli dodržané. Stavebné povolenie, ktoré schválil miestny stavebný úrad a podpísal ho dúbravský starosta Ján Sandtner, podľa nej nikdy nemalo byť vydané. Keď sa jej mama (ako majiteľka záhrady, priamo ovplyvnenej výstavbou) proti stavebnému povoleniu odvolala na krajskom stavebnom úrade, najprv jej podnet prijali, ale potom jej odrazu oznámili, že odvolanie podávať nemôže, lebo nie je účastníčkou konania. „Starosta Sandtner medzitým zaúradoval,“ je presvedčená Porubská.

Medzitým Ville Rustice prešli stavebné povolenia na ďalšie dva projekty v tej istej lokalite. Situáciu firme uľahčilo, že niektoré parcely patriace hlavnému mestu si prenajala od magistrátu, aby cez ne viedla spomínané odvodňovacie koryto. Zmluva o nájme pozemku, podpísaná primátorom Milanom Ftáčnikom, stanovuje prenájom na 1 euro ročne. Čo je samo o sebe podozrivé, i keď symbolické nájomné by sa ešte dalo teoreticky odôvodniť „verejnoprospešným“ zámerom – odvodnením zaplaveného územia.

Závažnejšie je obvinenie Zdenky Porubskej, že jedna z prenajatých parciel, konkrétne parcela č. 3479/1, mestu vôbec nepatrí a primátor teda prenajal cudzí majetok. Podľa Porubskej bol pôvodne vlastník neznámy, potom prebehla registrácia obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a parcela bola prisúdená viacerým pôvodným vlastníkom. Pritom ide o príjazdovú cestu k záhradkám, na ktorej používanie si teraz robí nárok Villa Rustica.

Spoločnosť medzičasom navrhla starej pani Porubskej dohodu, kde okrem iného navrhuje, že jej udelí „súhlas na prejazd a prechod“ cez svoje pozemky, aby sa tak mohla dostať do vlastnej záhrady. Navrhnutých bodov spolupráce je viac, pani Porubská má na oplátku stiahnuť svoje odvolania proti vydaným stavebným povoleniam a už nikdy proti spoločnosti nevystupovať.

Z. Porubská s takouto dohodou absolútne nesúhlasí a chce si nájsť spojencov medzi samotnými obyvateľmi dúbravských novostavieb. Vraj sa už s viacerými rozprávala a sťažovali sa jej, že sa im narúša statika, praskajú steny a navyše – keď je retenčná nádrž plná, okolie údajne smrdí a je plné komárov.

So žiadosťou o reakciu na tvrdenia Zdenky Porubskej sme sa obrátili na spoločnosť Villa Rustica, Jána Sandtnera aj Milana Ftáčnika. Ich reakcie zverejníme, akonáhle nám ich poskytnú.

Marián Benka
Po predchádzajúcom pôsobení v rôznych tituloch ekonomickej tlače som napokon prešiel do redakcie Zem a Vek. Jednak preto, že som sa dostával k čoraz viac informáciám o pravej podstate a neudržateľnosti súčasného ekonomicko-politického systému. Jednak vďaka môjmu záujmu o prírodné duchovno, alternatívy všetkého druhu a vývoj spoločnosti ako takej.

Pridaj komentár

  & Časopis