Kalkulovanie s nepokojmi na posilnenie diktátu

Add Comment

V súčasnosti je viac ako 47 miliónov Američanov, čiže jedna šestina populácie USA, odkázaná na potravinovú pomoc.

Vládna administratíva to rieši cez program Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), čiže poskytovaním  potravinových lístkov. Na program dohliada americké ministerstvo poľnohospodárstva.

Ministerstvo prostredníctvom televízie a tlačených reklám upozorňuje aj ilegálnych imigrantov, že majú nárok na potravinové lístky. Navyše spolupracuje s mexickou vládou  na zvýšení účasti v programe SNAP.

Vláda tak podporuje nárast ľudí závislých na štátnej pomoci. Pribúda tých, ktorí keď nedostanú potravinové lístky môžu reagovať zvýšenou nespokojnosťou až násilím. Počas chyby na elektronickom systéme rozdeľovania dávok (EBT) došlo už k regionálnym menším nepokojom.

Napriek tomu federálne ministerstvo poľnohospodárstva nariadilo jednotlivým štátom, aby si  v rámci programu SNAP ponechali aj systém EBT. Prípadné nepokoje pri ďalších problémoch s prideľovaním potravinových lístkov môžu mať dopad na posilnenie policajného štátu.

Vo vypuknutom chaose násilných protestov  ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť zasiahne svojimi komandami a dôjde k posilneniu právomocí vlády, ktorá so začiatku tak ochotne stále väčší počet ľudí vťahovala  do závislosti na systéme, aby ho mohla dokonale ovládať.

Zdroj: presstv.ir

Zem & Vek

Pridaj komentár

  & Časopis