Kancelária prezidenta hľadá špecialistu na boj s konšpiráciami

· Čas čítania: 6 min.

Na portáli Profesia.sk je zverejnený nasledovný inzerát, na ktorý možno ešte reagovať 9 dní. Kancelária prezidenta SR obsadzuje pozíciu:

Hlavný radca odboru komunikácie – špecialista(ka) na boj s konšpiráciami a znižovanie ich negatívneho spoločenského dopadu (VK/2021/394)

Miesto práce

Bratislava I, Bratislava-Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 310 EUR/mesiac(Výška základnej zložky mzdy predstavuje platovú tarifu 1 310,00 €/mesiac; 8. platová trieda podľa zákona č. NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. + možnosť priznania osobného príplatku podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe …)
Informácie o pracovnom mieste. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Najnáročnejšia činnosť
8.10 Tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta a kancelárie a koordinovanie výstupov v širokých spoločenských väzbách.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
 Sprostredkovanie stanovísk prezidenta republiky verejnosti, zabezpečovanie publicity a informovanosti o verejných vystúpeniach prezidenta republiky prostredníctvom digitálnych médií,
 sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie digitálneho obsahu tém v súvislosti s činnosťou prezidenta republiky, tvorba analýz na základe výsledkov za uplynulé obdobie,
 analyzovanie obsahu komunikácie a príspevkov týkajúcich sa prezidenta republiky a kancelárie na sociálnych sieťach,
 tvorba komunikačnej stratégie kancelárie v oblasti narábania s hoaxami, konšpiráciami a dezinfomáciami,
 skúmanie zverejnených dezinformácií, konšpirácií a hoaxov z pohľadu potencionálneho vplyvu na spoločnosť a presvedčivosti potencionálnej reakcie,
 vyvracanie hoaxov a konšpirácií, uvádzanie dezinformácií na sociálnych sieťach na pravú mieru, objasňovanie kompetencií prezidenta republiky a kancelárie,
 identifikácia falošných profilov a mapovanie prejavov hate speech-u na sociálnych sieťach vo vzťahu k prezidentovi republiky a kancelárii,
 administrácia sociálnych sietí a webovej stránky prezidenta republiky a kancelárie, publikovanie statusov a iných foriem výstupov na sociálne siete, editácia a grafická úprava audio-vizuálnych vstupov pre účely sociálnych sietí
 príprava publikácií a propagačných materiálov súvisiacich s aktivitami prezidenta republiky,
 informovanie verejnosti prostredníctvom médií a sociálnych sietí o verejnej činnosti prezidenta republiky a o stanoviskách prezidenta republiky k závažným otázkam, ktoré sa týkajú činnosti prezidenta republiky.
Zamestnanecké výhody, benefity
Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Päť dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na III. pilier DDS.
Informácie o výberovom konaní
Pre zaradenie do výberového konania VK/2021/394 je potrebné splniť všetky požiadavky vyhláseného výberového konania zverejneného na www.slovensko.sk. Na prihlášky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované doklady alebo nebudú doručené požadovaným spôsobom sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28911Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.Pre zaradenie uchádzača do VK je potrebné, aby žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahovala podľa § 3 ods. 1 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.: a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie, b) organizačný útvar, c) identifikátor výberového konania, d) titul, meno a priezvisko uchádzača, e) dátum narodenia uchádzača, f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené, g) občianstvo uchádzača, h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača, i) korešpondenčnú adresu uchádzača. K žiadosti je súčasne potrebné priložiť požadované doklady.Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v
a. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
b. listinnej podobe: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, osobný úrad, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (anglický jazyk/úroveň B2; v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).
Poznámky k zoznamu požadovaných dokladov:
K bodu e.:
Vysokoškolské vzdelanie získané v cudzine sa preukazuje kópiou listín:
a) doklad o získaní vzdelania, dodatok k vysokoškolskému diplomu a ich osvedčený preklad do štátneho jazyka alebo
b) doklad o získaní vzdelania a rozhodnutie (o jeho uznaní) podľa zákona č. 422/2015 Z. z.
Ak ide o vzdelanie získané v Českej republike, osvedčený preklad listín, resp. jeho kópia, sa nevyžaduje.
K bodu f.:
Test z cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predloží služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a od získania tohto dokladu neuplynuli viac ako dva roky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.3.2021 (ostáva ešte 9 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie.
Ostatné:
 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Ústavy Slovenskej republiky, zákona NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
 znalosť pravidiel etiky, etikety a protokolu všeobecne,
 užívateľská znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet, IBM Notes, ESSR, iné…,
 výborná znalosť slovenského jazyka, politická rozhľadenosť, technické zručnosti video a audio (editovacie programy), správa a editovanie sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linked In), znalosť mediálneho prostredia.
Vyžaduje sa stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Adresa spoločnosti
Kancelária prezidenta SR
Štefánikova 2
811 05 Bratislava
http://www.prezident.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Šimková
Tel.: +421257888173
E-mail: poslať životopis

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Profesia.sk, 19.2.2021

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár