Koľko stoja daňové raje

Add Comment

Schránkovú firmu v daňovom raji (offshore) možno vybaviť aj za polhodinu. Tieto firmy alebo spoločnosti sa právne rozlišujú podľa korešpondenčnej adresy. Z hľadiska popularity stoja na prvom mieste tie, ktoré sú zaregistrované na neveľkých ostrovoch a súostroviach Karibského mora, Tichého a Indického oceánu. Ich hlavnou charakteristikou je úplná absencia daní, mierne fixné poplatky, nenáročnosť vedenia účtovnej evidencie a niekedy úplná anonymita majiteľov spoločnosti. Napriek uvedenému nie sú vyhľadávané prestížnymi firmami.

Druhým prípadom sú kontinentálne zóny s osobitným druhom daňového zaťaženia, kam patria Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko a niektoré štáty USA. V nich je cena za využívanie miestnych výhod (privilégií) pomerne vysoká, vyžaduje sa vedenie účtovnej evidencie a informácia o vkladateľovi sa vedie obvyklým spôsobom. Zvláštne miesto v tomto zozname zaberá Cyprus, ktorý nedávno prestal byť daňovým rajom, avšak ešte predsa poskytuje určité výhody.

Podľa údajov samotných podnikateľov cena za zriadenie schránkovej offshorovej firmy (spoločnosti) začína od 2000 USD. V prípade formálneho riaditeľa môže cena stúpnuť o 1000 USD a o ďalších 1500 USD pri potrebe viesť účtovníctvo a vykonávať audit. Ročný poplatok za udržiavanie firmy stojí 1500 – 5000 USD. Vyskytujú sa však miestne odchýlky: napr. na Dominike stojí registrácia 1000 – 2000 USD a ročné udržiavanie 1000 – 1500 USD, pokým vo Švajčiarsku alebo Lichtenštajnsku tieto náklady predstavujú 10 000 – 15 000 USD a registrácia môže trvať 3 – 4 týždne.

Najlepším miestom na registráciu offshorových spoločností z hľadiska uloženia kapitálu sú dnes daňové raje v USA, a to v štátoch Delaware, Nevada, Oregon, Arkansas a Kalifornia. Tam sa platí iba neveľký registračný poplatok (od 950 USD) a udržiavanie spoločnosti stojí 1000 – 5000 USD. Cieľom USA je zničiť alebo maximálne sťažiť činnosť všetkých daňových rajov okrem amerických alebo kontrolovaných USA. Jasným dôkazom tohto tvrdenia je nedávny škandál Panama Papers. Vo všetkých mimoamerických daňových rajoch nikto nie je chránený pred tým, že informácia o ňom bude odhalená.

Zdroj: Ruský týždenník Argumenty i fakty (č. 15 / 2016).

Ivan Lužák
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis