Korupciu milujú všetci. Boris Kollár a tretí sektor najviac.

· Čas čítania: 10 min.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini pred časom vyhlásil: „Pripravujeme novelu zákona o eurofondoch v spolupráci s tretím sektorom, ako aj rad ďalších opatrení, aby sa v systéme vytesnil človek, ktorý by sa chcel v tomto prostredí správať korupčne!“

Ja neviem ako vy, ale ja sa pri čítaní takýchto nezmyslov často zamýšľam, či patrím do tejto miestnosti, do tejto doby, na túto planétu a do tejto slnečnej sústavy a či sa pri mojom narodení v dimenzií časo-priestoru iba nestala chyba. Často si pri hodnotení dnešného sveta pripadám ako osol a ak si do klobúkov začnem časom vyrezávať otvory na uši, tak to bude priamy následok toho, že mi ľudia ako Pellegrini svojim hviezdnym bullshitizmom nenávratne ublížili.

O akom boji s korupciou to ten „feši točí”? Prečo máte všetci stále plné ústa boja s korupciou? Veď korupcia je staršia ako ľudstvo samo a máme ju zakódovanú v DNA. Korupcia sa ťahá s ľudstvom ako prostitúcia, už od jeho počiatku, a každý kto sa s ňou dodnes snažil na oko pred verejnosťou bojovať, prostitúciu obvykle najviac zbožňoval. Veď ani tie najzákladnejšie veci, ako napríklad stvorenie človeka si bez korupcie nevieme predstaviť, lebo už to, že Boh pri stvorení človeka stvoril ženu z mužovho rebra, tým poskytol mužovi „neoprávnenú výhodu” a Adam ju prijal! Sám Boh bol teda prvý korupčník a prví ľudia sa stali obeťou jeho korupcie!

Teraz vážne. Naozaj by som ocenila, keby mi konečne niekto v tomto štáte vysvetlil, ako jedna regulárna vláda, konajúca pod štátnym znakom, môže spolupracovať na príprave nového zákona na odstránenie korupcie (vlastne čohokoľvek) s bezmenným, tretím sektorom.

Máme vládu SR, máme zástupcov národa – poslancov v parlamente (odborníkov), ktorých sme volili a všetkých slušne platíme. Politické strany majú svoje poslanecké kluby, za ktoré sa vyjadrujú špecialisti na právo – opäť za peniaze. Máme tiež parlamentné výbory ktoré sú iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi národnej rady. Ich hlavnou úlohou je podrobne prerokovať návrh zákona, ktorý im národná rada pridelila. Národná rada dokonca prideľuje návrh zákona spravidla dvom alebo trom výborom, pričom jeden z nich určuje ako gestorský výbor. Tento výbor, potom prostredníctvom svojho člena – spravodajcu výborov, informuje národnú radu o stanoviskách výborov k návrhu zákona a o ich návrhoch na jeho zmenu a doplnenie. Výbory majú aj právo zákonodarnej iniciatívy (oprávnenie predkladať návrhy zákonov). Na svoje schôdze môžu pozývať členov vlády, vedúcich iných orgánov štátnej správy, generálneho prokurátora a vyžadovať od nich správy, vysvetlenia a potrebné podklady.

Všetkých týchto ľudí slušne platíme, tak načo nám je pri tvorbe zákona tretí sektor? To všetci títo ľudia sú nekompetentní, aby sme potrebovali rady tretieho sektoru? Na boj s korupciou? Preboha! Len to nie, lebo už samotný princíp vzniku a fungovania tretieho sektoru je postavený na korupcii! Alebo si nasadíme klapky na oči a budeme predstierať, že nevidíme korupciu tretieho sektoru, ako napríklad, že výtvarníčka Ivana Šáteková, by urobila výšivku s hajlujúcimi postavičkami na obruse a nazvala ju “Hore hajl, dolu hajl”, keby jej tretí sektor na to nedal peniaze? Ani omylom priatelia. Veď tvorba tejto výšivky je počin, ktorý si objednal tretí sektor na pochybný boj s parlamentnou stranou ĽSNS, čím ľudom poskytuje neoprávnené výhody – upláca so záujmom získať skrytú politickú moc! A o tom, že podľa §422 je to pravdepodobne  výroba a rozširovania extrémistických materiálov a všetci to prehliadame lebo sa jedná o Kotlebu, ani nehovorím.

Ďalej má Slovenská republika Súdnu radu SR, Najvyšší súd SR s jeho kolégiami, ktoré sú plne obsadené celoživotnými špecialistami na právo. Máme tiež Špecializovaný trestný súd a na koniec máme aj Špeciálnu a Generálnu prokuratúru – všetko organizácie, zamestnávajúce  právnikov!

Tak načo je nám spolupráca pri tvorbe zákonov s akýmsi bezmenným tretím sektorom, ktorý ľudia, ani zástupcovia národa nevolili? Ani poriadne nevieme, kto tí ľudia vlastne sú!

Prečo názor sudcov Najvyššieho súdu nemá spoločenskú váhu a tretí sektor áno

Je spoločensky zarážajúce, že si musíme klásť otázky, či nejaké „bezmenné súkromné združenie,“ môže čo i len radiť, pri tvorbe zákonov? Veď to je jasný stret záujmov, keďže práve sektorové organizácie, eurofondy často čerpajú! Politická argumentácia typu „ale ich sa to predsa týka”, je v tomto prípade absolútne nezmyselná a neprípustná! Je to principiálne rovnaký bullshit, ako keby sme išli rozhodovať o zmene trestných sadzieb Trestného zákona, prizvali k tomu odsúdených väzňov a argumentovali tým, že „ich sa to predsa týka najviac!“

Ďalšou závažnou spoločenskou otázkou je, prečo máme za takúto činnosť platiť dvakrát! Ľudí, ktorých som vymenovala, predsa už raz platíme! Nie je práve toto korupcia? Pýtam sa, pretože praobyčajná sprenevera to je určite je a tvrdia to aj sudcovia najvyššieho súdu!

Spoločenských abnormalít je viac, kriminalizácia spoločnosti pokračuje

Hneď po vyjadrení Pellegríniho sa dozvieme, že premiér Robert Fico osobným listom oslovil starostov a primátorov, inštitúcie a podnikateľské subjekty so žiadosťou, aby sa aktívne zapojili do boja proti korupcii a úplatkárstvu pri čerpaní prostriedkov z eurofondov. Vyzýva k tomu dokonca aj ostatných občanov! No a nakoniec najvyšší predstaviteľ najkorupčnejšej vlády, akú kedy Slovensko malo príde s návrhom, že korupciu treba formou hry dostať aj do našich školských lavíc (práve som si začala vyrezávať tie otvory na uši v klobúku).

Tak to opäť zhrňme. Máme Políciu SR, máme vyšetrovacie agentúry ako NAKA ap., máme prokuratúry, máme dokonca SIS, ale udávať korupciu majú podnikateľia a občania.

Nekomentujem, obraz si urobte sami, len sa pýtam, prečo obyčajní ľudia ako napríklad politik Oskar Dobrovodský, ktorému žiaden orgán na Slovensku s jeho desaťročie trvajúcim rómskym, v tomto prípade však skôr „klasickým cigánskym problémom“ nepomohol, by mal udávať ľudí z vlastných radov? Museli by sme mu poskytnúť výhody aby to urobil. Nakoľko si teda hodnotíme život takéhoto udavača v slovenskej spoločnosti? Pýtam sa, lebo nie každý je ako Ján Benčík a chýba mu „chrbtová kosť!“ Stačí sa pozrieť, ako dopadli ľudia, ktorí vystúpili z radu, oznámili korupciu a dostali za to dokonca  ocenenie „Biela vrana!“ Poniektorí žijú samotársky, často na pokraji biedy ako napríklad pani Ľubica Lapinová, lebo s udavačmi, sa nechce zapletať nikto a nevedia si nájsť ani zamestnanie! Prečo by teda mali ľudia udávať? Jednoducho. Budeme ich korumpovať! Ale ako budeme ľudí personálne alebo inak zvýhodňovať, aby udávali všetkých a všetko?

Stále ste to nepochopili? Veď takýto postup vlády a tretieho sektoru je tvorba tej najväčšej korupcie, akú sme doteraz kedy mali, pretože k udavačstvu ľudí nedokážeme prinútiť a budeme ich musieť zvýhodniť – korumpovať, aby udávali.

Kto by mojim riadkom neveril, prečítajte si citát, ktorý vo svojej reči uviedol Fico: Chceme vytvoriť podstatne väčší tlak na predstaviteľov miest a obcí, vyšších územných celkov, ale aj na predstaviteľov organizácií, firiem, ktoré môžu mať určitý prospech z toho, že čerpajú peniaze z európskych fondov a ďaľších dotačných mechanizmov a grantových zdrojov, aby sa aktívne podieľali na odhaľovaní takejto trestnej činnosti. Musíme spolupracovať, lebo pokiaľ nebude mať štát dostatok relevantných informácií a ľudí pripravených spolupracovať, ťažko sa v boji proti korupcii pohneme z miesta,“. Doložil, že budú hľadať organizačné aj technické riešenia, ako a kam oznamovať korupčnú činnosť. Toto je čistá korupcia priatelia, ako vystrihnutá z príručky o korupcii.

 Dlho tvrdím, že fakt, že si nás politici nevážia, nie je už dávno náš najväčší problém. Oni nás totiž už považujú za najväčších idiotov a používajú nás iba na dosiahnutie svojich mocenských zámerov. Ale nie len Fico a jeho banda. Najviac totiž korumpuje tretí sektor, ktorý tieto korupčné praktiky na Slovensko priniesol zo západu.

Po tom ako si toto všetko uvedomíme, zjavia sa odrazu na javisku detičky s kvietkami vo vlasoch a “prednášajú” národu, ako bojujú s korupciou a chúdence ani netušia, že oni samé, sa stali jej najväčšou obeťou. Čo stále nie je to najhoršie, lebo v zápätí, keď tento “detský fun club korupcie” odignorujeme a na proti-korupčný pochod neprídeme, nahneváme politika Kollára ktorý vyhlási, že my všetci, čo sme sa vyslovovali proti týmto bohapustým korupčným nezmyslom, sme užitočnými idiotmi, lebo sme podľa jeho slov, poslúžili Ficovi. Nie pán Kollár, my sme ignoranciou stupídneho pochodu, ktorý nikdy protikorupčný nebol, iba neposlúžili vám a vašim treťo-sektorovým zámerom, a to vás tak rozhorčilo. Ľudia sa totiž nechovajú tak, aby vám to zapadalo do vašich korupčných plánov, preto ste v zápätí natočili video a zo Slovákov, v amoku vám príznačnom, urobili idiotov.

Komu teda politici ako je Kollár slúžia, keď z občanov robia idiotov? Pripadá mi tá otázka logická, pretože slúžiť niekomu znamená mať ho svojim spôsobom rád. Preto myslieť si, že by ľudia typu Kollár dokázali slúžiť niekomu, koho majú za idiota, je asi úsmevné.  Avšak o niekom koho rozhodne milujú a slúžiť mu dokážu, by som vedela.  Tá dáma sa volá „Korupcia!“

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár