16.03.2019 Add Comment

Ilúzia priamej demokracie

Ak by sme chceli posúdiť stav demokracie v členských štátoch OECD, bola by to po formálnej stránke ľahká úloha. Tridsaťšesťčlenná Organizácia pre…

04.03.2019 Add Comment

K sociálnej liberálnej demokracii

“Pre fanúšikov otvorenej, multikultúrnej Európy z toho plynie jednoduchý záver: otvorenú, tolerantnú spoločnosť môžeme mať, ale iba za podmienky jej väčšej sociálnej…