Melatonin – Velké ticho kolem škodlivosti LED osvětlení

· Čas čítania: 6 min.

Synchronizace dvaceti čtyř hodinového cyklu dne a noci, tedy světla a tmy je na naší planetě velmi důležitá pro vše živé na jejím povrchu. Už několik desítek let je známo, že kvalitní spánek je ovlivněný řadou faktorů a mezi nimi zejména správným uvolňováním melatoninu, který vniká v oblasti mozku nazývané šišinka (epifýza). Tato žláza ovšem produkuje spánkový hormon ve velké míře jen v noci a za absolutní tmy. Hraje důležitou roli i v regulaci dalších rytmických pochodů v našem těle a výzkumy profesora Blaska z Tulane University v New Orleans dokazují i zajímavé protirakovinné účinky.

Zpomalovač nádorového bujení

Profesor David E. Blask prováděl své pokusy na potkanech s implantovanými nádory. Umístil je do speciálních komor, kde mohl přesně regulovat čas, intenzitu a délku osvětlení. Ukázalo se, že potkanům vystaveným světlu v pozdních nočních hodinách rostly vnesené nádory mnohem rychleji. Noční osvětlení totiž zastavilo tvorbu melatoninu. Jeho nízká hladina pak vedla k urychlení růstu nádorů prsu a prostaty.

Chronobiologie

Takzvaná nauka o hodinách v nás. Přesněji o řízených a automatických pochodech v našem těle. Za zájem o tento nový a prosperující vědní obor se ve světové vědecké obci zasloužila česká fyzioložka a biochemička, profesorka Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd. Za svůj život učinila značný počet výzkumů a objevů o vlivu světla na biologické rytmy v živých tvorech. Například se svým týmem jako první na světě zjistila, že tvorba melatoninu v epifýze je řízena biologickými hodinami v mozku, které je nasvěcováním možno ovlivňovat. Výsledkem dalších složitých pokusů bylo zjištění, že biologické hodiny savců jsou modelovány délkou dne, tedy roční dobou (taktéž – zkracováním a prodlužováním dne, čímž se častěji probouzíme do tmy a ne do slunného rána).

Hydepark civilizace – Helena Illnerová

Elektrosmog – světelné znečištění

Světelné znečištění (z ang. Light pollution) je jedním z velkých, ale opomíjených problémů současnosti a dá se zařadit mezi prvky elektrosmogu. Nejenom, že nám krade možnost sledovat úchvatnou noční oblohu plnou hvězd, ale má nezanedbatelné dopady přímo na naše zdraví a psychiku. Pouliční i domácí osvětlení, práce na směny a střídání časových pásem. To vše a mnohé další faktory narušují pravidelné vstávání, nebo délku spánku, které jak se ukazuje mají za následek vzrůstající riziko vzniku onemocnění. Zejména těch, kterým přezdíváme „civilizační choroby“.Se světelným znečištěním souvisí i další studie z výzkumu už zmiňovaného profesora D. E. Blaska o vlivu snížené tvorby melatoninu na rozvoj nádorového bujení. Ta by měla být důležitá pro WHO (Světovou zdravotnickou organizaci) při zvažování, zda noční práci a světelné znečištění zařadit do seznamu možných kancerogenů. Navíc jsou v současnosti na vzestupu počty lidí, kteří jsou na paletu projevů elektrosmogu a tedy i vlivů světla na melatonin mnohonásobně citlivější, než běžná populace.

Mezinárodní zpráva WHO věnovaná „Elektromagnetické hypersenzitivitě“

Ošidné LED osvětlení

S vývojem stále nových technologií zaujímají rostoucí využití LED diody, které se od ostatních liší schopností vyzařovat jak světlo, tak infračervené či ultrafialové záření. Nabízejí velký počet výhod jako jsou: mnohem větší účinnost (asi 10x), než žárovky, jednoduchá proměnlivost barev, odolnost, počet sepnutí/vypnutí, životnost, malé rozměry a neobsahují rtuť.

Přesto disponují jednou velkou nevýhodou, která navazuje na předcházející poznatky v tomto článku. Skoro všechny LED světla totiž, kromě těch využívajících ultrafialové záření, obsahují škálu tzv. modrého světla. Právě protože není možné přímo emitovat bílé světlo, tak ho získáváme mísením modrého se žlutým.

Modré světlo z LED diod není samo o sobě nejspíš vůbec škodlivé. Kořínek problému spočívá v nastavení našeho mozku a celého organismu vyvíjejícího se miliony let. Právě modré světlo k nám přes den venku na slunci dopadá hojně a s přicházejícím západem se jeho intenzita pozvolna snižuje, což má vliv na epifýzu uvolňující melatonin. S používáním LED osvětlení využívajícího ono modré světlo tak neustále prodlužujeme a měníme hormonální procesy v našem těle. Podstatným se tedy zdá být fakt, že na sklonku dne, bychom se měli vyhýbat používání LED diod na tomto principu u obvyklých činností, jako je čtení, koupel a relaxace před spánkem. Problematičtější může být fakt, že toto světlo uvolňují též tablety, jejichž zavrhnutí po soumraku si asi nedokáže dost lidí představit.

Touto problematikou se zaměstnali i tvůrci a účinkující pořadu „A DOST“ ze Stream.cz.

Z následujícího videa může být mylně usuzováno, že LED osvětlení je díky škále modrého světla škodlivé za každých okolností, ale na pravou míru své tvrzení vytržené v pořadu z kontextu opravuje Helena Illnerová v tomto komentáři:

http://www.learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/oprava-spotu-nebezpecne-led-osvetleni-helena-illnerova.html

Související zajímavosti:

RONJA (z anglických slov „Reasonable Optical Near Joint Access“, což je ve volném překladu „dostupné optické propojení na krátkou vzdálenost“):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronja

Relace „V prvej línii“ ze Slobodného vysielace na téma: Elektrosmog – neviditeľný zabijak, alebo zbytočná histéria? Hostia: Silvia Hanuštiaková, Emil Páleš – vedec, Juraj Roščák z Úradu verejného zdravotníctva, Ivo Balaj – majiteľ portálu Elektrosmog Info a Jaroslav Novák – skúma vplyv elektromagnetického poľa na ľudský organizmus, moderuje: Boris Koroni:

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=v%20prvej%20linii%20-%2027.03.2014%20pales.mp3

Z vědeckého časopisu: Bílé LED – světlo budoucnosti (pro oči riziková koncentrace světla)

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36149

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár