Mgr. Jozef Sivák, CSc.

· Čas čítania: 1 min.

„Mesačník Zem&Vek sledujem od samého začiatku. Môže slúžiť ako vzor investigatívnej žurnalistiky, lebo ide skutočne pod kožu udalostí i sociálnych faktov. Obhajuje hodnoty, ktoré sprevádzajú ľudstvo v priebehu celých jeho dejín. Pritom ich ustavične ohrozujú ideológie, ktoré chcú zaujať ich miesto. Ešte donedávna to bola vláda materializmu a dnes je to najmä vláda virtuálnosti a relativizmu. Ak sa dnes domnievame, že zlo prevažuje nad dobrom, treba to priznať ideológiám. Toto víťazstvo je však dočasné. Som presvedčený, že kyvadlo dejín sa vráti. Treba však usilovať o urýchlenie jeho návratu.“

Mgr. Jozef Sivák, CSc.

samostatný vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV v Bratislave

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK