Mgr. Jozef Sivák, CSc.

„Mesačník Zem&Vek sledujem od samého začiatku. Môže slúžiť ako vzor investigatívnej žurnalistiky, lebo ide skutočne pod kožu udalostí i sociálnych faktov. Obhajuje hodnoty, ktoré sprevádzajú ľudstvo v priebehu celých jeho dejín. Pritom ich ustavične ohrozujú ideológie, ktoré chcú zaujať ich miesto. Ešte donedávna to bola vláda materializmu a dnes je to najmä vláda virtuálnosti a relativizmu. Ak sa dnes domnievame, že zlo prevažuje nad dobrom, treba to priznať ideológiám. Toto víťazstvo je však dočasné. Som presvedčený, že kyvadlo dejín sa vráti. Treba však usilovať o urýchlenie jeho návratu.“

Mgr. Jozef Sivák, CSc.

samostatný vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV v Bratislave

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK