Nekompatibilnosť západnej a východnej Európy v chápaní základných hodnôt

Add Comment

Vnútroeurópsky rozkol napreduje. Jeho najúčinnejším katalyzátorom sa, paradoxne, nestala nečakane ľahko dosiahnutá jednota v nepriateľskom postoji voči Rusku, ale externá príčina. Vlna severoafrických a blízkovýchodných migrantov, ktorá od vlani zaplavuje a destabilizuje starý kontinent, obracia naruby nielen jeho spoločensko-ekonomický, ale aj politický systém. Neuralgickým bodom, na ktorom sa môže pravdepodobný rozpad únie odohrať, už teda nie je prerozdelenie kompetencií medzi Brusel a národné metropoly, ale chápanie základných hodnôt, ktorým eurokrati s obľubou hovoria „európske“.

Množiace sa diskusie na rozmanitých internetových, printových či televíznych platformách zjavne poukazujú nielen na ich stupňujúci sa konfrontačný charakter, ale čím ďalej, tým viac aj na nekompatibilnosť západnej a východnej časti Európy v otázke definície akýchkoľvek hodnôt. Viac ako služobná cesta vládnej delegácie SR do Bruselu o tom vypovedá pravidelná účasť lídra SaS a europoslanca Richarda Sulíka v politickej talkshow Maybrit Illner nemeckej televíznej stanice ZDF. Spočiatku na tému sporov ohľadom sanácie gréckeho dlhu a neskôr prístupov k riešeniu migrantskej krízy.

 

Zmysel pre udržateľnosť a zodpovednosť, ktorý západoeurópskym politikom často chýba, kompenzujú svojou údajnou predchnutosťou hodnotami humanizmu a solidarity. Tá však – pokiaľ nepripustíme alternatívu, že plnia verejnosti neznámu misiu bližšie nešpecifikovanej vyššej moci – znie v ich podaní falošne, naivne, a preto nepresvedčivo. Sulík, ktorý svojim nemeckým partnerom ustavične pripomína, kto základné zákony a pravidlá únie dodržiava a kto nie, ich z toho jasne usvedčuje. Akiste nielen vďaka svojej výbornej nemčine…

Nikto pritom nevzniesol námietku (a vyslovene takto ju nesformuloval ani Richard Sulík), čo dáva eurofunkcionárom a politickým lídrom Nemecka právo na ich vodcovskú nadradenosť a výlučnosť pri určovaní povinného chápania „európskych hodnôt“. Fakt, že ide o najväčšiu európsku krajinu, ktorá bola pri budovaní jej základov skôr ako Slovensko a celý východný blok, nie je predsa argument. Princíp veľkostnej kategórie alebo zásluhovosti treba rázne odmietnuť ako nanajvýš nedemokratický a neeurópsky. Zachovanie jednoty ani primárnej existencie Európskej únie za každú cenu totiž nepredstavuje niečo, čo by v hierarchii priorít jej radových občanov stálo na najvyššom stupni. Kedy to konečne pochopia a začnú rešpektovať aj jej elity?

Juraj Pokorný
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis