Nový ruský zákon o rodine má chrániť tradičnú rodinu a náboženské hodnoty

Add Comment

Šéfka snemovne výboru pre rodinné otázky opísala nový súbor legislatívnych zmien na ochranu hodnôt zdieľaných hlavnými náboženstvami a inšpirujúcich mladých ľudí, aby uprednostnili manželstvo pred spolužitím.

Poslankyňa Jelena Mizulinová zo strany Spravodlivé Rusko povedala, že je proti  rekodifikácii rodinného práva, ale vyzvala k zmenám existujúceho zákona tak, aby nový zákon o rodine zodpovedal modernej realite.

K navrhovaným zmenám bude patriť zákon na ochranu detí proti nežiaducim informáciám. Mizulinová povedala, že keď bol v roku 1995 prijatý súčasný Zákon o rodine,  zákonodarcovia nemohli predvídať zmeny v informáciách, najmä rozvoj internetu. Povedala, však, že virtuálny svet musí, rovnako ako  reálny svet, žiť podľa zákona.

K ďalším možným zmenám patrí navrhnúť priority v prospech tradičnej rodiny a tradičných rodinných hodnôt. Jedná sa o koncepty ktoré podporovali ruský národ viac ako tisíc rokov – zväzok medzi mužom a ženou, niekoľko detí v rodine, rodiny združujúca niekoľko generácií a hlboké spojenie medzi týmito generáciami.

Mizulinová zdôraznila, že v súčasnom zákone o rodine chýba vymedzenie tradičnej rodiny a tým sa  Rusko odlišuje od mnohých iných  krajín, kde takéto definície existujú. Zákonodarkyňa tiež poznamenala, že tradičná rodina je silne spojená s tradičnými náboženstvami a rodina s mnohými deťmi sa považuje za základnú hodnotu v náboženstvách, ktoré sú v Ruskej federácii najobľúbenejšie – ortodoxnom kresťanstve, islame a judaizme.

„Človek by nemal zabúdať, že sme všetci vzišli zo sedemdesiatich rokov ateizmu. Každý chápe, čo je to sovietska rodina. Ale tradičná rodina je poctou predchádzajúcej etapy ruskej histórie, v ktorom bola náboženská kultúra základom spoločnosti, “ povedala Mizulinová pre denník Izvestija. V Rusku sa spoločenský dopyt po tradičnej rodine objavil pred piatimi rokmi a hoci sa o probléme veľa verejne diskutuje, bola si istá tým,  že väčšina občanov má záujem na presadení  tradičných náboženských hodnôt.

Ďalšími hlavnými problémami je nadhodnotený význam a nadradenosť štátnych sociálnych služieb a ich prednosť pred biologickými rodičmi a nedostatok rovnakej ochrany všetkých strán, vrátane detí, v prípade rozvodu.

Jelena Mizulinová tiež sľúbila riešenie situácie, v ktorej je spolužitie  pre mladé páry často atraktívnejšie ako manželstvo. Napríklad peňažná dávka pre slobodné matky je v súčasnej dobe päť alebo šesťkrát vyššia ako štátna dotácia pre rodiny s mnohými deťmi, niektorí ľudia preto uprednostnia spolužitie z čisto finančných dôvodov. Zákonodarkyňa  nazvala takúto situáciu „trestným činom  proti inštitúcii rodiny,  nie však  v právnom, ale skôr v historickom slova zmysle. „

Mizulinová povedala, že  tím odborníkov pripravuje zmeny zákona o rodine a tento mesiac ich dokončia. Zákonodarkyňa však neuviedla,  kedy všetky nové návrhy predložia parlamentu.

Preklad z RT

Silvia Benková
Robiť dobro je ako striekať parfém na druhých, trochu vône vždy zostane aj na vašich vlastných rukách.

Pridaj komentár

  & Časopis