Pohľad na „rasizmus a xenofóbiu“ z iného uhla

· Čas čítania: 9 min.

Vo všetkých krajinách EÚ dochádza k významným demografickým zmenám v dôsledku pretrvávajúcej politiky otvorených hraníc a masívnej imigrácie. Pôvodní Európania sú na ceste stať sa menšinou vo vlastných národných štátoch. To je postupný výsledok umelej liberálnej politiky, ktorej cieľom je rasová a etnická rôznorodosť.

Arabské (islamské) krajiny majú svoje hranice pre voľný vstup aj moslimských utečencov zatvorené. USA tiež a vstup do ich únie je možný len s vízami alebo so zelenou kartou. Ak ktorákoľvek z afrických krajín zavrie svoje hranice, nikto z „antirasistov“ ani nehlesne. Všetci ale vieme, čo by sa stalo, ak by svoje hranice zavrelo Nemecko alebo Francúzsko.

Požiadavka rôznorodosti a multikultúrnosti zaznieva len v Európe

Zle-nedobre je už aj smerom k Veľkej Británii, ktorá sa brexitom chce uchrániť pred nekontrolovanou, aj ekonomickou imigráciou, nielen z tretích krajín, ale aj z vnútra EÚ. Xenofóbia a rasizmus ale padá na hlavy pôvodných Európanov, najmä nových členských štátov EÚ z post socialistickej Európy, aj nimi zdieľanou údajnou kolektívnou vinou.

Počty novonarodených „bielych“ detí klesajú nielen v EÚ, ale aj v USA. Namiesto stimulačných a pozitívnych prorodinných politík sa volá po demografickom „oživení“ imigrantmi z tretích krajín. Do masívnej rasovej, etnickej a islamskej imigrácie sú ale nútené prednostne len „biele krajiny“, všetky ostatné môžu ostať „jednofarebné“.

Táto politika je zdôvodňovaná falošnou, ľúbivou, proliberálnou a ľudsko-právnou rétorikou a psychologickou vojnou ľavicových liberálov, proti dobre vzdelaným a históriou i súčasnou praxou a výsledkami multikulturalizmu poučeným a ostražitým odporcom nekontrolovanej masívnej imigrácie. Nikto z nich neapeluje na fatálne poučenie z minulej histórie. Prečo?

Orwellizmy ako solidarita, rovnosť a sloboda, oboje dedičstvo francúzskej revolúcie geneticky zmiešané s americkou slobodou, sa používajú a zneužívajú na účely zdôvodnenia povinnosti tolerovať masívnu imigráciu z krajín tretieho sveta.

Heslá ako „rôznorodosť a humánna biodiverzita je naša sila“ počuť len v „bielych“ krajinách Európy, pretože majú svoj účel a akýkoľvek človek oponujúci tejto zákernej neomarxistickej ideológii prítomnej v ľavičiarskych až extrémistických politikách je rasistický, xenofóbny, neonacistický a neofašistický.

Týmto slovíčkarením je démonizovaná akákoľvek opozícia, strašená politickou korektnosťou voči Bruselu a USA, a vylučuje akýkoľvek prejav odlišného názoru. Vnucovanie integrácie a asimilácie, v súbehu so sociálnou inklúziou, sa stáva hlavnou prioritou najmä na územiach väčšinovo rasovo a etnicky homogénnych krajín, čo sa už najmä v západnej a severozápadnej časti EÚ stáva minulosťou.

Boj proti „príliš bielym“ v antibelošskom zmýšľaní evokuje otázku: Ak na farbe nezáleží, prečo je teda rasová a etnická rôznorodosť taká dôležitá len a práve (!) v pôvodne rasovo homogénnych krajinách?

Súčasné dianie a predpokladané výsledky neregulovanej a do EÚ umelo, vedome a úmyselne tlačenej imigrácie sa dajú zhrnúť do nasledujúcich krokov:
1. Vnucovanie neobmedzenej imigrácie len a iba do bielych krajín.
2. Nútená integrácia, sociálna inklúzia a asimilácia, až kým sa biela rasa stane menšinou vo svojej krajine.
3. Démonizácia, nálepkovanie, umlčiavanie a likvidácia akejkoľvek opozície.
4. Podpora multirasovej a multikultúrnej spoločnosti len a práve v bielych krajinách.
5. Naše krajiny sú transformované v mene diverzity a multikulturalizmu do novej podoby prostredníctvom úkladnej politiky masívnej imigrácie z tretích krajín.
6. Podozrivo pomalé reakcie Bruselu vo veci ochrany spoločných hraníc EÚ.

Čl. 2 sekcie C medzinárodného dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinov genocídy: „Genocída (podobnosť s ťažením proti Európe) je každý zo skutkov páchaných v úmysle úplne alebo aj čiastočne zničiť národnú, etnickú, rasovú, kultúrnu alebo náboženskú skupinu, ako vedomé a úmyselné uvedenie akejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie ako celku alebo jej časti.“ (…)

Na koloniálnu minulosť tureckej Osmanskej ríše nikto nepoukazuje

Mnohí sa mylne domnievajú, že protibelošský môže byť len ten, kto nepatrí k bielej rase. Nie, tu ide o spôsob myslenia aj a práve „bielych“ ideových apolitických liberálov a ultraľavicových liberálov, ľavicových aktivistov, pseudo-antifašistov, pseudo-antineonacistov, aj pologramotných, nezodpovedných a naivných slniečkarov.

Už celé „biele“ generácie sú indoktrinované kolektívnou vinou tým, že utláčajú iných pre svoje zisky: podľa White Guilt (biela vina) zdieľame spoločnú vinu za historické zločiny v minulosti (kolonizácia Ameriky, Afriky, Indie, holokaust), čo padá aj na naše slovenské hlavy.

V skutočnosti jednou z najväčších koloniálnych mocností v histórii ľudstva bola práve a najmä turecká Osmanská ríša: nik ale Turkov dnes neviní z toho, že sú bývalými rasistickými utláčateľmi, nesúcimi kolektívnu vinu, za ktorú by mali byť potrestaní. Oni sami odmietajú vinu na genocíde Arménov, nenesú vinu ani za potláčanie oprávnených nárokov Kurdov, naopak, dnes sú komplicmi NATO a na pozadí imigračnej vlny významnými partnermi Nemecka a EÚ. Ak by práve pre potrebu regulácie imigračnej vlny nebolo dnes Turecko potrebné, rétorika a postoje Nemecka a Bruselu voči nemu by boli zrejme iné, nie neúprimne a vynútene vazalské.

Aj preto sú dnes Kurdi pre Turkov USA a EÚ uznaní ako teroristi. Za iných, slobodných okolností by už ľudsko-právne mimovládky a ich aktivisti, ako aj samotný Brusel kričali po riešeniach, tolerancii a za práva Kurdov, ktorí už ako bezmála 40-miliónový národ (porovnateľný s Poľskom) majú legálny nárok na vlastný štát. Ibaže každé jednotlivé medzinárodné právo a právo národov na sebaurčenie má dva konce – vždy podľa toho, komu, kedy a ako to vyhovuje (tak ako vo vzťahu Izrael verzus Palestína).

K výsledkom summitu NATO: Je najmä vojenským nástrojom USA, EÚ a členské štáty sú vazalmi. NATO sa voči Rusku „samoparanoizuje“, Rusko reaguje. NATO sa nudí, hľadá si činnosť, nafukuje sa a skúša. Tento záujmy USA chrániaci spolok úplne ignoruje fakt, že xenofilná a slniečkarska EÚ je vo vojne s wahábistickým islamom, ale výhražne sa oháňa Článkom 5 Zmluvy o NATO.

Summit NATO naznačil, že aliancia a Rusko nie sú priamymi a bezprostrednými nepriateľmi, ale protivníkmi: s nepriateľom sa bojuje, s protivníkom vyjednáva. Bezprostrednou spoločnou hrozbou pre oboch protivníkov je fundamentalistický islam. Pozícia aliancie voči Rusku (Ukrajina, Krym) ostáva nemenená: USA mrzí najmä strata Krymu ako miesta na svoju vojenskú základňu chrániacu EÚ ako svoju kolóniu.

Multikulturalisti hlásajú lásku k rôznosti a multikultúrnosti, no zároveň tvrdia, že by sme sa mali stať zmiešaným jednofarebným ľudstvom (paneuropeisti a pacifisti): za pacifistu sa vydáva aj jeden z hlavných rétorov Smeru Ľuboš Blaha, čerstvý zakladateľ parlamentného výboru proti extrémizmu). Milovníci multikultúrnosti a humánnej biodiverzity zároveň chcú, aby sa európske krajiny stali na nerozoznanie jedna od druhej.

Švédsko už nie je švédske, Británia už nie je britská, rovnako Nemecko, Holandsko, Belgicko či Francúzsko. Pestrofarebné zloženie tzv. národných futbalových majstrovských tímov im berie právo nazývať sa národnými, iba ak s úvodzovkami. Trhový mechanizmus ako parketa liberálnej pravice funguje aj vo vrcholovom športe. Hráči sú predajný artikel. Tovar. Súčasť vymožeností Schengenu.

Namiesto spoločne zdieľanej volať po individuálnej zodpovednosti

Už z pohľadu histórie vzniku, formovania sa únie po vojne Severu proti Juhu, zrušenia otroctva, demokratizačných procesov, deklarácie ľudských práv a slobôd, ktoré sú pre Američanov s rukou na srdci nadovšetko, by mali byť USA svetovým vzorom najmä v oblasti spolužitia rás, etník a kultúr. No nie sú: súčasnosť im na stôl kladie faktúry za trvalo skrytý alebo otvorený rasizmus a xenofóbiu. Vo vývoze ľudských práv, slobôd a demokracie by mali „kopnúť malú domov“ a prestať motať hlavu Európe, ktorá by mala prestať oslavne vzývať Ameriku. Lebo tá nie je dobrým vzorom.

V USA sa rasizmus bielych voči farebným otočil o 180 stupňov a nastúpila „terapia“ prejavmi o náraste rasizmu a xenofóbie. Toto čaká aj Európu, ba už to tu máme…

Multikulturalisti a odhodlaní bojovníci za rovnosť rás, etník, kultúr a náboženstiev, ako aj obhajcovia ľudských práv síce tvrdia, že bojujú za rovnaké práva pre všetkých, no zároveň odopierajú ľuďom právo na svoju vlastnú krajinu.

Nikdy nepočujete samozvaných antirasistov obviňovať Afričana z rasizmu, ak chce Afriku pre seba a Afričanov. Nevykrikujú na Japonca, ktorý chce Japonsko pre seba a Japoncov, že je nacista. Ak zajtra Senegal uzavrie svoje hranice, antinacista si to ani nevšimne. Ale ak by svoje hranice uzavrelo Nemecko, vieme už, akú reakciu by to vyvolalo („Je to krajina, ktorá musí byť otvorená všetkým.“) Ibaže stačilo už aj Nemecku, Francúzku, Belgicku, Británii či Švédsku.

Treba si uvedomiť, že Švédi, Fíni alebo my, Slováci, nemáme vôbec nič spoločné s dobytím Ameriky a jej kolonizáciou, tak ako nik neviní všetkých aziatov za výčiny Džingischána. Tento postup s kolektívnou vinou sa uplatňuje práve a len voči bielym Európanom.

Každý nech si následky za svoju minulosť nesie sám, či je alebo nie je člen EÚ. Nech nevolá k spoločne zdieľanej spoluzodpovednosti a solidarite falošnými argumentmi tých, ktorí s ich minulosťou a súčasnými hriechmi nemajú nič, ale vôbec nič spoločné. Aj toto je jedna kľúčová téma, ktorá by mala byť položená na stôl Rady Európy pod predsedníctvom Slovenska 16. septembra 2016 v Bratislave.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár