Pokračujeme v tradícii rebelov

Add Comment

Hnutie IB – Identitäre Bewegung – identické hnutie alebo hnutie totožnosti, stotožnenia, zhody  je novou hviezdou na oblohe protestov mládeže, ktoré medziiným zasahujú z Rakúska do Nemecka. V Rakúsku už má toto hnutie asi 1000 akciechtivých členov, jedným z jeho hovorcov je Martin Sellner. Prinášame vám rozhovor, ktorý s ním urobil nemecký alternatívny mesačník Compact Magazin.

Ich symbol je znak lambdy, jedenáste písmeno gréckej abecedy. Bol to znak na štíte gréckych Sparťanov, ktorí sa preslávili aj bitkou pri Thermopylách v roku 480 p.n.l., keď sa ich 300 bojovníkov postavilo proti perzskej armáde Xerxesa a zahynulo do posledného muža.

Odvážnymi, ale nenásilnými akciami sa vzpierajú títo aktivisti proti islamizácii a strate vlasti. Dali o sebe vedieť už napr. v apríli t.r., keď sa podarilo vedeniu hnutia pomocou horolezeckej výstroje vyliezť na hradné divadlo – Burgtheater vo Viedni a rozvinúť transparent proti pokrytcom multikultúry.

Martin Sellner: „Dostalo nás to do médií, pretože tento čin oslovil jednou ranou milióny, zatiaľ čo rozdávaním letákov sa dostaneme do povedomia len pár ľuďom. Ocitli sme sa v rakúskych novinách Kronen Zeitung, ktoré číta asi 2,8 milióna Rakúšanov. Hnutie IB je polohlasná aktivistická avangarda mlčiacej, kritickej masy. Momentálne je najžiarivejším fenoménom európskej politiky. Každý v ňom vidí niečo iné. To je logické, pretože IB je historická reakcia na doterajšie lži. Vytvorili nás zapáchajúci dogmatizmus, neurotické zákazy hovorenia a myslenia etablovaných, ale my ich odstránime.“

Pôvod slova „identitaire“ pochádza z francúzštiny. je to cudzie slovo, nepochádza z nemeckého jazyka.

Martin Sellner: „Áno, no napriek tomu, že má exotický zvuk a francúzsky pôvod, neznie drsne. Keďže ľudia zvládnu rozumieť anglikanizmom, zvyknú si aj na výraz „identický“. Výraz „IB“ už prešiel vlastne aj do médií.“

Ako súvisí individuálna identita s tradíciami, pôvodom a vlasťou?

Martin Sellner: „Jednotlivec je práve vo svojej osobnej slobode odkázaný na okolie a kolektív. Človek sa stáva sebavedomou bytosťou len v spoločnosti a pomocou spoločnosti. Sloboda potrebuje vždy hranice a bezpečnú základňu. Nikdy to nebolo zreteľnejšie ako teraz. Každá zdravo sa vyvíjajúca identita sa vzťahuje na nejakú väčšiu skupinu, a to bol vždy len národ a jeho kultúra. Národ je politická moc chrániaca jednotlivca pred odviazanou globalizáciou, je to priestor solidarity, v ktorom sú ľudia pripravení podeliť sa so schopnosťou spolupracovať, definovať a presadzovať spoločné ciele. To dobre vedia globálne elity. S tzv. oslobodením jednotlivca od kultúry a tradícií vytvárajú atomizovanú masu zmrzačených solitérov, ktorí si majú „kúpiť“ identitu značkami a rýchle žijúcimi trendmi. Moderní povaľači, bez koreňov, dejín a bez pohlavia, ľahko ovládateľní – to je tento humánny kapitál, to je podvod multikultúry a individualizmu. Sľubujú nám absolútnu slobodu a vedú nás do totálnej závislosti.“

Aké tradície a identitu chce Hnutie IB vlastne brániť? Regionálne oblasti Tirolska, Štajerska, Bavorska? Habsburské alebo európske?

Martin Sellner: „Všetky a dokonca ešte viac. Veľkolepé je na tom to, že pokiaľ rozoznávame, že regionálna, národná a európska rovina si nekonkurujú, ale sa dopĺňajú, prekonáme tak separatizmus, ako aj nacionalizmus a globalizmus. Nie je žiadne protirečenie medzi tým, byť Bavorom, Nemcom a Európanom. Od regionálneho zakorenenia – od dialektu, spolkov, rodinných zväzkov, dedinských spoločností – cez jazyk, štát a národ k európskej rodine národov – to všetko je časť identity, ktorá má rozličné dimenzie, ale žiadne zlomy… Keď sme sa teda v júni vo Viedni na našej demonštrácii zišli s Čechmi, Slovákmi, Francúzmi, Talianmi, Maďarmi, Srbmi a Poliakmi na ulici, stal sa z tejto teórie skutok. Mládež Európy bráni a obhajuje spoločne všetky roviny svojej identity, pretože my všetci dnes spoločne stojíme pred útokmi. Tvoríme „falanx“ (bojový šík, voj) proti silám, ktoré chcú poštvať región proti národu, Európu proti svojim štátom… My nie sme ani nacisti, ani rasisti, ani extrémisti, ale celkom normálni vlastenci, ktorí zastupujú aktívne svoj názor. Nenásilný odpor v tradícii M. Gándhiho alebo M. L. Kinga je jeden z našich najvyšších princípov. Zbierame zlosť ľudí a vedieme ich do pokojného a kreatívneho protestu na ulicu, proti skutočným vinníkom v našich parlamentoch.“

Zdroj: J.Elsässer, Compact Magazin 9/2016, skrátené

Mária Hutirová
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis