Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.

„Vojenská neutralita znamená, že tu nebudú vojská NATO, a nebudú tu ani ruské vojská. To je jasné. Ani tu nebudú maďarské alebo poľské. Jednoducho: Slovensko bude mať svoje výsostné územie pre seba.“

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR na hepatológiu, jeden z iniciátorov výzvy za neutrálne Slovensko

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK