Projekt Slovenská koruna

Add Comment

Skupina apolitických a nezávislých aktívnych občanov Slovenskej republiky prichádza s projektom doplňujúcej komunitnej meny SKK (Slovenská koruna).   Ako sa uvádza na stránke projektu, jeho hlavným zmyslom je napr. zamedziť tzv. hmotnú chudobu obyvateľstva, zabezpečiť vzostupujúci rozvoj celého hospodárstva, znížiť závislosť na súčasnom nefunkčnom finančnom systéme  či v neposlednom rade zabezpečiť spravodlivé prerozdeľovanie verejných finančných prostriedkov. Po celom svete už existuje viacero podobných projektov ako napríkladBrixton Pound, Bristol Pound, Totnes Pound či Lewes Pound

SKK bankovky si bude možné vymieňať za eurá v pomere 1:1, pričom všetky vymenené fondy (EUR) budú zhromažďované na spoločnom účte a následne budú použité v rámci participačného rozpočtu na projektyo ktorých sa bude rozhodovať spoločne na Snemoch. Právo hlasovať a predložiť projekt bude mať každý participant. SKK bankovky sa budú môcť použiť na nákup tovaru a služieb u predajcov a poskytovateľov, ktorý SKK akceptujú. Používanie SKK by malo zabrániť odčerpávaniu finančných prostriedkov z územia SR.

Ako pre zemavek uviedol jeden z občanov zapojených do projektu, Marek Lukačovič, tlač bankoviek by mala zabezpečiť tlačiareň z Veľkej Británie, ktorá tlačí napríklad aj bankovky Brixton pound. V prvej tlači sa počíta s objemom približne 30 až 75 tisíc SKK .. teda 4 až 10 tisíc bankoviek.  O spôsobe uloženia SKK bankoviek, ktoré sa v prvej fáze nedostanú do obehu rozhodne Snem.  Ten bude rovnako rozhodovať ako o banke, v ktorej budú uložené eurá pochádzajúce zo zámeny, tak aj o financovaní projektov a schvaľovaní príkazov k výberu.  Bez poverenia podpísaného na sneme, nebude môcť banka peniaze z výmenného účtu nikomu vydať. Projekt nemá žiadneho veľkého sponzora a finančná čiastka potrebná na vytlačenie SKK bankoviek je získavaná formou fundraisingu.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis