Putin podpisuje „anti-offshore“ zákon

Add Comment

Ruský prezident Vladimír Putin podpísal návrh „anti-offshore“ zákona, ktorého cieľom je obmedzenie odlivu kapitálu z krajiny, ktorý sa odhaduje na 2 bilióny dolárov za posledné roky.

Dokument mení daňový poriadok Ruskej federácie, pokiaľ ide o zdanenie príjmov zo  zahraničných spoločností s majetkovou účasťou ruských občanov.

Od novej právnej úpravy sa očakáva, že prinesie späť do Ruska miliardy dolárov, rovnako ako 200 miliárd dolárov, ktoré, podľa odhadov uniknú v priebehu roku 2014 z ruskej ekonomiky do daňových rajov.

Členovia Dumy si myslia, že aplikácia tohto zákona by mohla ročne priniesť ďalšie 3 – 4,5 miliardy dolárov (150 až 200 miliárd rubľov) späť do ruskej štátnej kasy.

V súčasnosti sa každá spoločnosť, registrovaná v daňovom raji, v ktorej má ruský občan spoločne s ďalšími členmi svojej rodiny viac ako 50 percentný podiel, klasifikuje ako ovládaná zahraničná spoločnosť.

Obmedzenia by sa v budúcnosti mali ešte sprísniť. V roku 2016 sa tento podiel zníži na 25 percent. Pre ruských obyvateľov, ktorí sú spoluvlastníkmi viac než 50 percent ovládanej zahraničnej organizácie, bude individuálnou prahovou hodnotou už 10-percentný podiel.

Podľa nového zákona bude minimálny zisk, podliehajúci priznaniu, stanovený na 1.200.000 dolárov (50 miliónov rubľov) v roku 2015, 670.000 dolárov (30 miliónov rubľov) v roku 2016 a 220.000 dolárov (10 miliónov rubľov) po roku 2017.

Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu, budú sa pri určovaní daňovej povinnosti voči Rusku  brať do úvahy dane zaplatené v iných krajinách.

Preložené z RT

Zem & Vek

Pridaj komentár

  & Časopis