Rodovo korektný pozdrav trvá tri minúty

Add Comment

Strana Zelených v parlamente nemeckej spolkovej krajiny Brandenburg podala návrh na prijatie „Kampane za akceptáciu rodovej a pohlavnej rôznorodosti, sebaurčenia a proti homo a transfóbii v Brandenburgu“ ako aj „Udelenie rovnakých práv a sociálnej rovnosti pre LGBTTQQ ľudí v Brandenburgu (Lesby, Gayovia, Bisexuáli, Transsexuáli, Two-spirit (niečo ako dve duše v jednom tele), Queer sexuáli (tí, ktorí sa vzdávajú jednoznačnej orientácie a hľadajú ju naprieč rôznymi orientáciami), Questioning (tí, ktorí ešte nevedia, čo vlastne sú).“

Zelení v tomto návrhu požadujú oficiálne uznanie 60 rôznych rodov. Poslanec za stranu AfD (Alternatíva pre Nemecko) Steffen Königer reagoval na návrh originálnym spôsobom. V rámci pozdravu vymenoval všetkých 60 rodov. Začal tradičným oslovením „dámy a páni“ a potom pokračoval v štýle: „vážení gayovia, vážené lesby, vážení bezpohlavní, vážení intersexuáli…“. Väčšina z týchto bizarne znejúcich označení ani nemá adekvátny výraz v slovenčine.

Königer svojim „rodovo korektným pozdravom“ chcel poukázať aj na snahy nemeckej ľavice bojovať už aj proti bežným osloveniam typu „dámy a páni“ ako rodovo diskriminačným. Ako aj na to, že agenda LGBTI (vlastne už LGBTTQQ) už svojou absurditou prekročila hranice zdravého sedliackeho rozumu. Pozdrav trval takmer tri minúty. Poslanec ho zakončil stručným konštatovaním: „Strana AfD odmieta váš návrh.“ V skrátenej zostrihanej podobe si ho môžete pozrieť tu:

Marián Benka
Po predchádzajúcom pôsobení v rôznych tituloch ekonomickej tlače som napokon prešiel do redakcie Zem a Vek. Jednak preto, že som sa dostával k čoraz viac informáciám o pravej podstate a neudržateľnosti súčasného ekonomicko-politického systému. Jednak vďaka môjmu záujmu o prírodné duchovno, alternatívy všetkého druhu a vývoj spoločnosti ako takej.

Pridaj komentár

  & Časopis