Semená Zeme – základ minulého aj budúceho života

· Čas čítania: 7 min.

Som, ako sa hovorí, v najlepšom veku a veľmi dobre si pamätám, ako moji starí rodičia v záhrade pri dome a na svojich záhumienkoch (zvyšky polí a pasienkov, ktoré v tých časoch neznárodnili do roľníckych družstiev) pestovali a chovali zvieratá s láskou a úctou k prírode. Pôda aj zvieratá boli pre mojich starkých živiteľmi. Doslova a do písmena. Všetko fungovalo tak, ako malo a ako to nastavila príroda, v ktorej môj starý otec vedel veľmi dobre čítať.

Dnes, vo svete moderných technológií, chemických postrekov a geneticky pozmenených vlastností, vekmi osvedčené postupy začínajú zanikať. Aby ich nahradili iné, viac zamerané na produkciu. Postupy, v ktorých sa veľakrát pôda, rastliny aj zvieratá, stávaju nepomenovanou „vecou“ bez vnímania, pocitov, nárokov na prirodzený rast a vývoj. Preto považujem za dôležité zachovať preverené fungujúce a šetrné postupy našich starých rodičov, aby nezmizli úplne do zabudnutia.

Skúsenosti našich starých rodičov

Okrem iných praktických vecí si pamätám, ako moji starí rodičia odkladali z každej úrody semienka. Vždy z najsilnejších a najlepších rastlín. Mali určité „svoje“ druhy a odrody zeleniny, ktoré si každým rokom recyklovali a sadili z vlastných odložených semienok. Napríklad rôzne odrody fazulí. Stará mama ich mala odložené v studenej komore vo vreciach, z ktorých fazuľky do jedla naberala plechovým hrnčekom. Niektoré zasa mala odložené v dobre uzatvorených zaváraninových pohároch. Tie dobre zatvorené boli nachystané na budúcu sezónu. Na sadenie.

Starkí presne vedeli, čo im z každého jedného semienka vyrastie. Boli to totiž semená z rastlín, ktoré dlhé roky rástli, plodili a množili sa v tom istom prostredí. Až si na to miesto veľmi pekne zvykli. Boli tam, ako sa hovorí, doma. Vedeli, čo doma nájdu a čo budú potrebovať na svoj rast, vývoj a plodovanie. Keďže už to všetko mali rokmi vyskúšané, boli na domáce podmienky náležite pripravené. Nachystali a upravili si svoju genetickú výbavu, ktorá je schopná sa prispôsobovať vonkajším podmienkam. Samozrejme, všetko rástlo a plodilo bez chemických postrekov a anorganických hnojív.

Aj ja som si pred rokmi začala odkladať semienka z našej prírodnej záhrady. Je to veľmi jednoduché. Recyklujem „naše“ vyskúšané a preverené semienka z plodov, ktoré rastú v zmiešaných polykultúrnych záhonoch. Zelenina, bylinky, podporné rastliny, všetko pekne spolu.

Prvé semená do našej semienkovej zásobárne som pred rokmi dostala do daru od známych. Od každého niečo. Ačokču (papriko-uhorka) v čase, keď na Slovensku veľa ľudí netušilo, čo je to za podivnú zeleninu, indiánsku divú kukuricu, divé rajčiny (žlté aj červené), tekvicu Hokaido. Časom pribudli rôzne staré odrody fazúľ, hrachu, slovenský cesnak a ďalšie osvedčené druhy rajčín. Začala som sa viac zaujímať o staré krajové odrody a nezvyčajné druhy (hlavne trvalých druhov) zeleniny.

Exkurzia do Arche Noah v Rakúsku

V septembri 2016 som so skupinkou nadšencov udržateľného prírodného pestovania navštívila záhrady v mestečku Schiltern – Arche Noah. V pôvodne barovovej záhrade sa dnes rozprestiera semenárska záhrada s veľkou pestrosťou rastlín – najväčšia semenná banka starých a ohrozených odrôd v Európe. www.arche-noah.at. Arche Noah, Noemova archa, ako napovedá názov, slúži na záchranu, množenie a následné šírenie semien starých a ohrozených druhov zeleniny, obilnín a korenia.

Rovnako ako biblický Noe zachraňoval pred potopou na svojej lodi zástupcov z každého druhu živočíchov a rastlín, tak združenie Arche Noah s 9 000 členmi zachraňuje a prinavracia do života odrody, ktoré by dnes už boli iba minulosťou. Aby pomohli vrátiť život a pôvodnú rozmanitosť do našich záhrad, našej prírody a teda aj do našich životov. Podobne, ako organizácia Gengel v susednom Česku (www.gengel.cz).

Jedným z cieľov archy je vrátiť semená naspäť do našich záhrad, kde ich môžeme zasa šíriť ďalej. Všetky sú nehybridné a geneticky neupravované, aby mali zachovanú schopnosť množenia a uchovania vlastností v ďalších svojich generáciách (na rozdiel od hybridných F1 semien).

Požičiam si, zasadím, vypestujem, prinesiem pre druhých

V októbri sme v Parku Oddychu Inspiro v Ivanke pri Dunaji (www.parkoddychu.sk) založili verenú semienkovňu, na podporu voľného šírenia nehybridných a vyskúšaných semien. Najlepšie starých lokálnych odrôd. Verejné semienkovne sú vo svete už pomerne rozšírené. Vo všeobecnosti majú slúžiť na výmenu alebo zapožičanie si zdravých semien. Je to bez akéhokoľvek poplatku, ale nie celkom zadarmo. Ano, je to bez peňazí, ale je to vlastne taká zdravá prírodná bezpečná hra na spôsob filmu Pošli ďalej.

Požičiam si, zasadím, vypestujem, prinesiem pre druhých, aby tí zasa: požičali si, zasadili, vypestovali a priniesli pre ďalších… Takto sa zdravé semená majú šancu šíriť, príroda je veľmi štedrá, semien v prírode je vždy dostatok. Také krásne perpetum mobile, doslova a dopísmena.

Tak ako sa v knižniciach požičané knihy po prečítaní vrátia, tak aj semienka zo semienkovne sa zapožičajú, použijú a o rok vrátia z prebytkov úrody naspäť do semienkovne. Aby si ich zasa mohli požičať ďalší. Je to jednoduchý spôsob ako si zdravými, odolnými, vyskúšanými nehybridnými a nezmanipulovanými semienkami opätovne „zasemienkovať“ svoje široké okolie. A následne oberať zdravé plody z našich záhrad. Nesmie sa však používať žiadna agresívna chémia vo forme postrekov ani anorganických hnojív. Myšlienka je o šírení a uchovávaní čistých semien a plodín tak, ako to kedysi robili naši starí rodičia.

Pravidlá našej verejnej semienkovne
(Každá semienkovňa môže mať, samozrejme, svoje vlastné pravidlá.)
1. Vyberte si sáčok/sáčky so semienkami (maximálne 3 ks), každý s iným druhom semien.
2. Pri barovom pulte si vypýtajte zošit, do ktorého napíšte, ktoré semená ste si vybrali.
3. Semienka v záhrade zasaďte a o rastlinky sa starajte. Bez podpory agresívnej chémie. Časť rastlín nechajte vykvitnúť a dozrieť na semená (najsilnejšie jedince).
4. Semienka, ktoré ste vypestovali zo zapožičaných semien zo semienkovne, vysušte a prineste naspäť v označenom sáčku/sáčkoch do semienkovne – budú zasa pre ďalších.
5. Pokiaľ sa vám nepodarí zo zapožičaných semien vypestovať kvalitné semená, nenoste nám ich, skúste zasa na ďalší rok, alebo prineste iné semienka z inej plodiny, ktoré sa podarili. Každý vhodný príspevok je vítaný.
6. Pokiaľ chcete semená darovať alebo priniesť na výmenu, nesmú to byť hybridy, F1, geneticky modifikované, morené a ani inak chemicky ošetrované. Rastliny, z ktorých sú získané semená, nesmú byť ošetrované žiadnymi chemickými postrekmi ani hnojené anorganickými priemyselnými hnojivami. Pokiaľ prinesiete semená do semienkovne, vložte ich do suchého sáčku, ktorý označte ich názvom. Ak viete odrodu, rok a lokalitu, kde boli zozbierané, tak ich spolu s vaším menom napíšte.
7. Tiež sa zapíšte do zošita, ktorý si pýtajte pri barovom pulte. Nejde o byrokraciu, ale o istotu, že budeme vedieť a ostatní tiež, čo ste priniesli.
8. Semená z rastlín klasifikovaných ako návykové či omamné nemôžeme do semienkovne prijať.
9. Za kvalitu, balenie a označenie prinesených semien zodpovedá vkladateľ.
10. Semená zo semienkovne nesmú byť ďalej šírené komerčným spôsobom!

Vráťme pestrosť a zdravie do našich záhrad. Dovoľme prírode, aby sa nasťahovala aj do tej našej.
Na tieto texty sa nevzťahujú žiadne autorské práva, naopak, prosíme o ich bezbrehé šírenie.
(Viac informácií na www.prirodne-zahrady.sk)

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár