Si normálny, ak si poslušný ovčan

Add Comment

Určitá časť vedcov je podobne ako novinári/presstitúti rovnakou skupinou duchovných prostitútov, ktorí poslúžia a vyhovejú vo všetkom za štedrú odmenu zákazníkovi – mocenskému systému. Psychiatri v bývalom Sovietskom zväze vyhoveli všemocnej komunistickej strane a ľudí, ktorí prejavili nespokojnosť s režimom a nebáli sa kritizovať pomery v krajine, označili za bláznov a umiestnili ich v psychiatrických liečebniach. Mohli skončiť aj horšie – v gulagu či v novodobej forme pracovného tábora.

Trhokrati s frázami o demokracii nemajú, zatiaľ, vo svojom arzenáli pracovné tábory, ale psychiatri im poslúžia na označenie nepohodlných osôb, ktoré ako čierne ovce vytŕčajú z davu a rušia pokojný konzum väčšiny ovčanov.

Nepriatelia demokratúry sú blázni a konšpirátori, pretože nikto „normálny“ by predsa nekritizoval tak dokonalý a humánny systém, v akom žijeme po celom globalizovanom svete. „Zdravo uvažujúci“ ľudia predsa dôverujú ekonomickým a politickým elitám a nehľadajú v ich konaní zištné záujmy na úkor všetkých ostatných spoločenských štatistov, ovčanov, voličov.

Podľa najnovšieho vydania Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, publikovaného Americkou psychiatrickou asociáciou, ľudia, ktorí odmietajú považovať nariadenia vedúcich predstaviteľov za normálne, sú duševne chorí. Psychiatri označili vzdor proti zaužívaným normám za chorobu pod názvom opozičná vzdorovitá porucha – ODD. Nový manuál duševných chorôb ju definuje ako vzorec neposlušného, nepriateľského a vzdorovitého konania. Z toho vyplýva, že takmer každé správanie sa človeka vnímané niekým iným ako neprijateľné a čudné, môže byť označené ako symptóm ODD. Vládni lokaji v USA zašli tak ďaleko, že označili tých, ktorí spochybňujú systém a konanie jeho predstaviteľov, za ľudí trpiacich politickou paranojou, teda typom duševnej choroby.

Psychiatri by skôr mali venovať mimoriadnu pozornosť a diagnostikovať aj s odporúčaním náležitej formy liečby ľudí, ktorých definoval už začiatkom deväťdesiatych rokov Miroslav Dolejší, autor analýzy 17. novembra 1989: „Našim úhlavným nepriateľom je luza. Ľudia bez cti, bez svedomia, spodina, ktorá sleduje výhradne len svoj osobný prospech. Táto mravná zberba vystupuje pod akýmikoľvek zástavami, vyznáva akékoľvek heslá či programy, ak má z toho zisk, moc, bohatstvo, popularitu.“

Ak hovoríme o luze, tak je úplne jedno, či jej príslušník má vyštudovanú Harvardovu univerzitu alebo ukončil nanajvýš základné vzdelanie, morálnymi kvalitami sú na tom rovnako – či už lúpia na ulici, sedia v parlamente alebo v dozorných radách koncernov.                   

Zdroj: naturalnews.com

Zem & Vek

Pridaj komentár

  & Časopis