Slovenská dúhová hanbasáda

· Čas čítania: 5 min.

Slovenské veľvyslanectvo v Budapešti bolo tento rok priamym spoluorganizátorom a podporovateľom 21. ročníka festivalu Budapest Pride. Vyvesenie dúhovej vlajky z okna slovenskej ambasády v Maďarsku na podporu dúhového Pride je v priamom súvise s kandidatúrou Slovenska do výboru pre ľudské práva OSN, ambíciou slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka zaujať post generálneho tajomníka OSN a tiež so slovenským predsedníctvom v Rade Európy. Šlo zároveň aj o „poslušný“ osobný aktivizmus nášho veľvyslanca Rastislava Káčera v Maďarsku.

Zavádzajúce vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí

„Podpora reflektuje medzinárodnoprávne záväzky v oblasti nediskriminácie občanov na základe ich pohlavia, rasy, národnosti, náboženstva, ale aj sexuálnej orientácie, ktorých je SR signatárom a dlhodobo sa k nim hlási, či už na pôde OSN, Rady Európy alebo Európskej únie.“ Vyjadrenie MZV je lož a nezmysel. Žiadne medzinárodnoprávne záväzky Slovenska ani zmluvy a dohovory nás povinne nezaväzujú a neprikazujú nám vešať dúhové vlajky všade, kde sa len dá (prečo nie aj vo všetkých krajinách EÚ..?).

Česká ambasáda v Budapešti dúhový pochod nepodporila. Porušila tým svoje medzinárodnoprávne záväzky? Tento nezodpovedný čin Slovenska nezlepší, ale skôr zhorší zdanlivo nekonfliktné vzťahy s Maďarskom, keďže „maďarská karta“ len odpočíva a náš južný sused nemá ľavicovo liberálnu vládu. A v súčasnej zhoršujúcej sa medzinárodnej situácii je zo strany LGBTI nanajvýš nezodpovedné rozdúchavať občianske napätie svojimi pseudoľudskoprávnymi požiadavkami. Tento skutok a stanovisko k nemu je nezodpovedné zavádzanie slovenskej verejnosti na pozadí osobných kariérnych a služobných ambícií jednotlivcov, závažne poškodzujúcich záujmy Slovenska smerom dovnútra. Slovensko je tak prostredníctvom papalášov aktívne vťahované do mašinérie LGBTI lobingu a gender mainstreamingu, pričom slovenská zahraničná vládna politika nemá v tejto veci priamy legitímny mandát voličov. Slovenské aktivistické vládne elity si neuvedomujú, že práve rodová ideológia a slabá faktická ekonomická podpora tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy, sa súbežne so slabou faktickou podporou pôrodnosti svojím dielom tiež podpisuje na klesajúcej demografickej krivke Slovenska.

Podpora neomarxizmu v rozpore s preambulou ústavy

Slovensko porušuje vlastnú ústavu. Jej preambula je deklaratórna len navonok a na efekt. Už po jej vzniku a schválení sa stala bezcenným, skrz-naskrz porušovaným exkluzívnym dokumentom v umeleckej knižnej väzbe. V Ústave SR sa v článku 1 odsek (1) uvádza: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Ide teda aj o lož vo vzťahu k zneniu preambuly, pretože podpora LGBTI hnutia a dokonca jej vývoz za hranice Slovenska je dôkaz skutkov ochrany a podpory ideológie novej ľavice a neomarxizmu. Ak by bolo Slovensko reálne zvrchovaným a právnym štátom, dodržiavalo by svoju ústavu aj vo vzťahu k odseku (2) a nezväzovalo by svoju zvrchovanosť medzinárodnými zmluvami, ktorými sa o ňu „dobrovoľne“ pripravuje: „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“ Pod rúškom liberálnej demokracie však toleruje a podporuje západné ideológie relativizujúce, rozbíjajúce a likvidujúce rodinu, založenú na jedinečnom manželstve muža a ženy.

Slovensko a západné transatlantické zahraničie financuje „slovenské“ mimovládky, propagujúce voľný sex, všeobecnú sexuálnu slobodu, smilstvo, sodomiu a feminizmus a papierový opečiatkovaný vzťah kohokoľvek s kýmkoľvek. Z vlastnej zištnej osobnej iniciatívy ministra zahraničných vecí tieto ideológie „vyváža“ aj do zahraničia priamou podporou rodovej ideológie a týchto hnutí v podobe maďarského dúhového Pride. 

Signál Slovenska svetu

Slovensko vyslalo do zahraničia signál „Proletári LGBTI všetkých krajín, spojte sa!“ a vyzvalo ich na podporu voľby svojho kandidáta do OSN. Keď ochrankyňa práv Jana Dubovcová z okna svojej pracovne vyvesila dúhovú vlajku na podporu Dúhového Pride Bratislava 2015, bola to len jej súkromná iniciatíva a aktivizmus, ktorý nemá nič spoločné s jej zákonnými oprávneniami a pracovnou náplňou a z hľadiska kritérií nestrannosti a apolitickosti jej práce je v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv. Rovnako sa zachovalo aj ministerstvo zahraničných vecí voči Maďarsku.

Podpora pseudopráv osôb a skupín LGBTIQ(…) nemá takmer nič spoločné so zahraničnou politikou Slovenska a s programovým vyhlásením vlády v oblasti zahraničnej politiky. V prípade slovenského ministra zahraničných vecí a tiež v prípade veľvyslanca v Budapešti Rastislava Káčera ide o svojvoľné konanie bez priameho poverenia voličmi a nimi zvolenou vládou, a teda v rozpore s programovým vyhlásením vlády SR a v rozpore s Ústavou SR. Voči vláde a ministrovi (i jeho podriadenému) by mali byť v slušnom a demokratickom štátnom zriadení a právnom štáte, za ktorý sa Slovensko vydáva, kryjúc sa svojou ústavou, vyvodené osobné dôsledky v súlade s ústavou aj vo veci ochrany slovenskej štátnosti a ústavnosti.

Dúhový PRIDE sa na Slovensku bude konať 30. júla 2016. A odkiaľže jeho organizátori berú peniažky na jeho masívnu podporu, kampaň a celú parádu? Prispeje naň recipročne aj Maďarsko? Vyvesí tiež z okna svojej ambasády dúhovú vlajku v záujme posilnenia pochybného smerovania nášho mladého, no ambiciózneho štátu? Dúfajme, že nie.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár