Snahy o menej soli

· Čas čítania: 4 min.

Podľa odborníkov Úradu verejného zdravotníctva sa Slováci stravujú nezdravo, s čím súvisí aj ich zdravotný stav. V tlačovej správe na svojej stránke Úrad verejného zdravotníctva uvádza, že: „najvýznamnejšou hlavnou príčinou stratených rokov života na Slovensku sú riziká súvisiace s nezdravou výživou.“

Odborníci z úradu však tiež konštatujú, že „celkový trend príjmu tukov či energie sa v posledných rokoch zlepšuje“, no napriek tomu obéznych ľudí pribúda, ÚVZ preto najnovšie chce na základe novej vyhlášky znížiť obsah soli v potravinách.

„Dôvodom pre vydanie výnosu je vysoký príjem soli u obyvateľstva Slovenskej republiky (9 – 11 g/deň), na ktorý prispievajú niektoré základné potraviny. Vysoký príjem soli je faktor ovplyvňujúci zdravotný stav populácie. Zároveň návrh je v súlade s dokumentami v oblasti zdravia ako napr. Zdravie 2020 a Strategickým rámcom starostlivosti o zdravie na roky 2014 – 2030, schváleného vládou Slovenskej republiky,“ povedala pre Zem a Vek hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Skalická. Podľa Skalickej je návrh výnosu jedným z krokov smerujúcim k zdravšiemu stravovaniu Slovákov.

Na našu otázku, či plánuje ÚVZ aj iné obmedzenia, ktoré by v konečnom dôsledku prispeli k zdraviu a znížili obezitu na Slovensku, nám hovorkyňa povedala, že v súčasnosti „prebieha finalizácia aktualizácie Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR, ktoré predstavujú  významnú oblasť pre formulovanie výživových požiadaviek, napr. v stravovaní detí, ale aj pre určenie ďalšieho výživového smerovania.“

Dodáva, že za významný prínos v oblasti regulovania výživových faktorov možno považovať označovanie výživových hodnôt na obale potravín podľa nariadenia (ES) č. 1169/2011: „Táto povinnosť vstúpi do platnosti 13. decembra 2016. Spotrebiteľ si bude môcť viac uvedomiť akú potravinu si kupuje, pokiaľ ide o jej energetickú hodnotu, obsah tuku, cukru, pridávanej kuchynskej soli atď. Z ďalších rizikových látok sa bude venovať pozornosť  trans  mastným kyselinám z hľadiska obmedzovania ich príjmu v niektorých potravinách.“

Prijatie prísnejších limitov týkajúcich sa pridávania kuchynskej soli do vybraných potravín je podľa hovorkyne „jedným z možných riešení na postupné znižovanie príjmu soli  vedúce k  zdravšiemu stravovaniu.“

Podľa staršej tlačovej správy úradu „Slováci stále prekračujú odporúčané výživové dávky.“ V roku 2013 napríklad príjem tukov u mladších žien prekročil odporúčané výživové hodnoty o 6 %, u starších žien o 7 %, pri mladších mužoch až o 19 %. Starší muži prekročili odporúčané výživové hodnoty dokonca až o 46 %. Podľa slov zástupkyne hlavného hygienika SR z workshopu Zdravé stravovanie, Ivety Truskovej, to „predstavuje obrovské riziko pre celkový zdravotný stav.“

Nadmerné solenie je príčinou mnohých chorôb a problémov a tiež podporuje chuť na sladké. S obezitou a zničeným zdravím súvisí aj nadmerné užívanie alkoholu, hoci si to niektorí neuvedomujú. Pre vyššiu informovanosť spoločnosti by mal byť súčasťou etikiet na fľašiach s alkoholom aj ich nutričný obsah. Európsky parlament prijal minulý týždeň v stredu uznesenie, na základe ktorého sa do roku 2016 očakáva predloženie legislatívneho návrhu, ktorého súčasťou je práve informácia o kalóriách na etikete fliaš obsahujúcich alkoholické nápoje.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár