Spolupráca nad ziskom

· Čas čítania: 5 min.

Kooperatívna ekonomika je jednou z možných náhrad neoliberálneho prístupu. Ide o alternatívu voči bezbrehému hanobeniu ziskov so zameraním na rozvoj kooperácie a rovnosti v rámci podnikovej demokracie. Po celom svete sa rozširuje tento znovuobjavený princíp, ktorý nás znova robí ľuďmi.

Stránka Ekonomická demokracia informuje o rôznych prípadoch zo sveta, kedy sa zamestnanci chopili krachujúceho podniku alebo pretvorili súkromný podnik na družstvo. V septembri 2010, po 5-ročnom boji oznámil majiteľ francúzskej továrne Fralib, že vzhľadom na presunutie produkcie do Poľska ukončuje činnosť francúzskej pobočky. Fabriku, ktorá produkovala čaje, sa zamestnanci vtedy rozhodli zachrániť. 57 bývalých zamestnancov vytvorilo z Fraliba samoriadiaci podnik a najvyšší súd rozhodol o odpredaní fabriky od spoločnosti Unilever za symbolické euro. Dokonca sa podarilo presadiť pokrytie náhrad za nevyplatené mzdy. Gerard Cazorla – zvolený prezident novej továrne – dodáva: „Nemôžme zmeniť spoločnosť. Je tu stále ešte kapitalizmus. Ale snažíme sa robiť to, čo robíme, ako najlepšie vieme, a v súlade s našimi hodnotami.“ (zdroj).

Ďalším príkladom je odpredaj oceliarne Weirton Steel v USA, kooperatívna čokoládovňa Equal Exchange, okupácia opustenej talianskej fabriky Maflow, rozvoj komunít a družstevného hnutia v USA ako vzdoru proti establišmentu, pokusy Francúzov o uzákonenie prevzatia prevádzky krachujúcich firiem, okupačná vlna britských tovární v roku 2009, vzbura zamestnancov hotela Bauen v Argentíne, veľké kooperatívne družstvo Mondragonv Španielsku, rozvoj družstevníctva v Rojave, založenie zamestnaneckých samospráv v Bosne a Hercegovine, Grécku, Argentíne, BrazíliiTurecku, VenezueleChicagu a mnohé ďalšie príklady spontánnej aktivity zdola (pre podrobnosti kliknite na linky).

Tomáš Bóka zosumarizoval možnosti alternatív voči globálnemu neoliberálnemu kapitalizmu v článku Akým spôsobom vznikajú demokratické podniky:
1. Transformácia alebo okupácia krachujúceho podniku
2. Osvietený podnikateľ (Bóka uvádza príklad Ricarda Semlera)
3. Založenie družstva
4. Družstevná korporácia (príklad: Mondragon)
5. Družstvá s podporou osvietenej vlády (Venezuela, Bolívia)
6. Revolúcia (španielske územia ovládané anarchosyndikalistami, samosprávne podniky v Rojave, Kuba a tak ďalej)

Minulý rok bola na pôde NR SR zorganizovaná konferencia na podporu družstevníctva, ktorá zároveň mapovala biedny a úbohý stav slovenských družstiev. Tie dnes plundruje ekonomická globalizácia a neschopnosť konkurovať nekvalitnej produkcii z dovozu. Avšak v dnešnej spoločnosti je problém i so samotným slovíčkom družstvo. Igor Melicher konštatuje: „Problémom naďalej zostáva, že po roku 1989 ostal pojem družstvo silno sprofanovaný a preto si k nemu nevie veľa ľudí nájsť cestu, čo sa dúfam časom zmení.“ Podstata pre pochopenie tohto slova je však v samotnej etymológii. Družstvo znamená družiť sa, spájať, spolupracovať, tak ako samotný anglický význam cooperative. Je to jeden z najzákladnejších princípov, ktoré nás robia ľuďmi a kultúrnymi bytosťami – že dokážeme spolupracovať a pomáhať si. Družstvo preto nie je iba ekonomickou, ale i etickou inštitúciou. Navyše kolektívne vlastníctvo alebo kolektívne riadenie prináša výhody ako napríklad preinvestovanie financií pre rekreáciu či duchovný rast pracujúcich.

Nadnárodné korporácie ničia našich výrobcov a preto je zakladanie samosprávnych podnikov v tejto situácii často likvidačné. Napriek tomu mnohí bojujú, avšak otázne je, či to ešte bude možné v prípade schválenie obchodnej zmluvy TTIP.

JoxebaAgirre zo španielskeho družstva Mondragon na spomínanej konferencii prehlásil: „Náš cieľ nie je zarábať peniaze … náš cieľ je sociálna transformácia,“ a pripomenul heslo jeden človek – jeden hlas, ktorým sa riadia. Pracovník je majiteľom – čo v komerčných spoločnostiach nefunguje, tam sú „práca a ľudia iba nástroje na dosiahnutie cieľa kapitálu.“ Ekonomika funguje v Mondragone jednoducho: 10% zo ziskov ide na spoločnosť, na vzdelávanie a kultúru, 45% na rezervný fond, 45% ide pracovníkom (7,5% úrok sa predloží na rast družstva a neskôr na dôchodky). Človek si však pri týchto slovách uvedomuje, že znovu objavujeme koleso. V socialistickom Československu fungovalo vyše 220 národných podnikov. Pre ich zamestnancov boli zabezpečené návštevy kultúrnych podujatí, rekreácií, ozdravných a športových pobytov, dovoleniek pri mori, zabezpečenie stravovania, bezplatnej zdravotnej starostlivosti a bývania. Toto všetko budeme musieť znova objaviť kvôli krivdám, ktoré spôsobili chyby reálneho socializmu.

Model ekonomickej demokracie propaguje ekonóm David Schweickart a na Slovensku Peter Zajac-Vanka (ktorý pravidelne uvádza reláciu na túto tému v rádiu Slobodný vysielač a je autorom knihy Coopindustria), Tomáš Bóka či David Diczházy (prispievatelia na blogu Ekonomická demokracia). Carl Gibson vo svojom článku Kooperatívna ekonomika: Náhrada kolabujúceho kapitalizmu prehlásil: „Družstevné hnutie sa stane naším ekonomickým modelom, ak ho teraz začneme otvorene budovať a počas nasledujúcich piatich rokov budeme „mainstreamovú“ Ameriku zoznamovať s družstevným životom a prácou. K tomu už teraz v niekoľkých častiach krajiny dochádza.“

Mimochodom, Carl Gibson je hovorca pre US uncut – tá využíva nenásilné a kreatívne prostriedky priameho akčného pohybu pre zastavenie rozpočtových škrtov, tým že budú korporácie platiť spravodlivý podiel daní. Podľa Gibsona kooperatívna ekonomika nahradí korporátny kapitalizmus po kolapse.

Tibor E. Rostas vo svojom článku Komunita píše: „Budú to práve komunity a zásady, v ktorých sa uplatní systém sociokreácie, kde má opodstatnenie každý názor jednotlivca k dosiahnutiu konsenzu. Práve konsenzuálne mechanizmy majú reálny predpoklad vytvoriť nový charakter sveta budúcnosti. … Rovnako tak spôsob, akým bude fungovať ekonomika bez vplyvu centrálnych bánk, bez závislosti od výroby a distribúcie potravín a energií, bez odovzdania kompetencií do rúk politických strán formujúcich legislatívu vo svoj prospech a proti záujmu občanov, bez farmaceutického priemyslu či vplyvu mediálneho tlaku vytvárajúceho požadovanú mienku.“ Domnievam sa, že podniky, ktoré vlastní a ovláda samotný ľud a v ktorých vládne ekonomická demokracia, participácia a kooperácia, sú praktickým vyústením tejto myšlienky.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár