Svet budúcnosti

Str. 62 - Svet budúcnosti

Dobro a zlo. Dobro a zlo je nesmierne zaujímavá, aktuálna, ale aj vzrušujúca téma nie tým, že sa blížime k Vianociam a všetci si pred vianočným stolom začnú rozprávať dobré veci a nie tým, že niektorí si v mysli hovoria, že dobre už bolo, bude len zle a horšie. Dobro je zvláštny fenomén, jav, ktorý môžeme vykladať rôznym spôsobom. Dobrá je Ukrajina, zlé je Rusko, dobré sú americké zbrane, zlé sú ruské zbrane.

Dnes môžeme povedať, že dobro je z hľadiska fašizmu dobrý Bandera a zlý Hitler. Nie je to relativizácia dobra a zla? Nie je to niečo, čo by dnes vôbec nemalo existovať ako predmet diskusie? A môžeme si uvedomiť, že vlastne dobro a zlo sú mnohokrát spájané s tým, že dobro je pre väčšinu a zlo je nutná súčasť dobra. A môže to byť pre väčšinu a menšinu a väčšina môže rozhodovať o menšine a menšina môže rozhodovať o väčšine a všetci budú hovoriť o dobre v prospech všetkých, aj tých, aj tých. A môžeme teda takto relativizovať samotný pojem dobra a zla? Máme právo hovoriť, že jedno dobro je dobré a druhé dobro je zlé?

A z tohto hľadiska tento dnešný svet nám ponúka nesmierne množstvo paradoxov. Ak Čína uzatvára dlhodobé kontrakty, ktoré má podpísané s americkými producentmi skvapalneného zemného plynu (LNG) a kupuje ho za 480 dolárov za tonu, je to pre Čínu dobré. Ak vyvezie tento LNG do Európy a predá to za 2300 – 2500 dolárov, je to pre Čínu dobré. Ale nie je to dobré pre Európanov, pretože tí budú platiť mnohonásobne viac za energie. Môžeme si ale myslieť, že Čína je zlá a Európan, ktorý sa vlastnou hlúposťou dostal do tejto situácie, je dobrý?

A takisto môžeme hovoriť o ďalšom paradoxe. Dnes všetci hovoria o nedostatku peňazí, ale na zbrane peniaze máme. Takže zbrane sú dobré a starať sa o vlastných občanov je zlé? Keď vezmeme problémy dnešných elít, ich najväčší problém je v tom, že síce boli zvolení pre dobro občanov, ale pre to dobro občanov nerobia nič, naopak, robia ešte mnohé veci, ktoré to dobro občanov odstraňujú. Možno majú pocit, že sú oprávnení k tomu, aby dobro občanov bolo odstránené a konalo sa zlo, aby sa tí ľudia spamätali.

Na druhej strane máte ďalší zaujímavý pohľad. Niektorí predstavitelia dnes hovoria o nutnosti preformátovania geopolitickej architektúry planéty. Hovoríme o tom, že by mala vzniknúť nová spoločnosť založená na rovnoprávnosti, spolupráci, komunikácii atď. Je to nepochybne dobrý cieľ, je to dobro. Na druhej strane sú tu iní, ktorí hovoria, že sú bohom oprávnení vládnuť svetu, určovať podmienky, určovať pravidlá, určovať všetko ostatné, čo sa týka iných, ale oni to predsa robia pre dobro vlastných národov. Klasicky ste to videli v 20. a v 19. storočí, kde predsa dobro Belgicka, Holandska, Británie, Francúzska bolo založené na koloniálnom vydieraní, koloniálnych ríšach atď. Aké to bolo dobro? Bolo to dobro pre Francúzov, Nemcov, Angličanov? No nepochybne bolo. Bolo to dobré pre Búrov, Masajov a iných? No pre nich to dobro nebolo. Pre nich to bolo zlo.

Nechcem relativizovať pojem dobra a zla, ale sme v situácii, v ktorej si musíme uvedomiť, že dobro a zlo bolo zakotvené aj v v mnohých náboženstvách. Zoberte len Zaratustru, ktorý konštatoval, že ten, kto sa nepostaví zlu, je rovnako vinný ako ten, čo to zlo pácha. A ten, kto podporuje dobro, činí dobro. Ale ten pocit, že chceme robiť dobro, sa nám nejako stratil. Stratil sa nám v našej vlne egoizmu, individualizmu, v tom, že vlastne vidíme len sami seba. My sme stredom vesmíru, vesmír je tu na to, aby nám len slúžil. Z nášho hľadiska je to dobro. Z hľadiska vesmíru to asi dobro nie je. A z tohto hľadiska sa nám v súvislosti s dobrom a zlom stratil ďalší aspekt – zodpovednosť, lebo zodpovednosť je druhou stránkou práv, pričom právo a povinnosti sú súčasťou dobra. To, čo je dobré pre človeka, by malo byť dobré aj pre kolektív a malo by byť dobré aj pre prírodu. Alebo sme už zabudli, že človek je súčasťou prírody, nie jej vládcom, a teda dobro pre človeka nemôže byť vykúpené zlom pre prírodu. A dokonca, dobro jedného človeka nemôže byť zaplatené tým, čo je zlom pre iných ľudí. Z tohto hľadiska potom veľmi zau­jímavo vyznievajú konštatovania veľkého resetu.

Na planéte má zostať iba miliarda ľudí. Najnovšie vyjadrenia tvorcov veľkého resetu hovoria iba o sto miliónoch, jednom percente populácie, ktoré má vládnuť ostatnej populácii. A keďže to hovoril K. Schwab, tak ťažko to môžete označiť za hoax. Ale to potom znamená, že dobro je výlučne pre to 1 % a tí ostatní majú užívať len to zlo, majú mať problém so zlom a musia sa tomu zlu podriadiť? Nechcem sa v žiadnom prípade odvolávať na mnohé biblické texty a podobne, ktoré hovoria o nástupe známeho Satana, ktorý úplne prevráti hodnotu dobra a zla. A to, čo predtým bolo dobré, sa bude označovať ako zlé a čo bolo zlé, bude označované ako dobré. Chcem však upriamiť pozornosť na jedno jediné: sme súčasťou prírody, súčasťou spoločnosti a máme byť dobrí sami k sebe. Znamená to teda, že mali by sme chápať, ako funguje náš organizmus, akým spôsobom funguje naše telo, prečo nás niekedy naše telo zradí a niekedy funguje perfektne.

AUTOR: Peter Staněk

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply