TORONTSKÉ PROTOKOLY

Reč je o francúzsko – kanadskom žurnalistovi Serge Monastovi, ktorý sa narodil v roku 1945 a žil v Québecu. Začínal ako básnik a spisovateľ krásnej literatúry, a v druhej polovici osemdesiatych rokov sa začal preorientovávať na investigativnú žurnalistiku.

Zo začiatku pracoval v redakcii časopisu L’Enquête, ale preto, že mainstreamové média sa dištancovali od zverejňovania jeho „háklivých“ článkov, vytvoril si vlastnú agentúru l’Agence Internationale de Presse Libre (Medzinárodná agentúra slobodnej tlače), kde publikoval výsledky vlastného pátrania a z faktov vyvodené konzekvencie. Jeho meno sa stalo známym, keď v roku 1995 dostal príležitosť vystúpiť v Kanadskej televízii, kde prezentoval vlastné zistenia a názory. Serga Monasta nespočetne krát obťažovali úrady Kanady ale aj USA: obviňovali ho zo spáchania rôznych trestných činov, viackrát ho zadržali, vykonali v jeho byte a v kancelárii viacej domových prehliadok, zabavili mu niekoľko kubických metrov nedokončených materiálov a dokumentov, zakázali mu stýkať sa so svojimi deťmi a v kruhu jeho priateľov zasievali nedôveru voči jeho osobe a pod.

3. decembra 1996 RCMP (Kanadská kráľovská jazdná polícia) v Montrealy ho opäť zadržala. Obvinili ho zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy a na 24 hodín ho umiestnili do cely predbežného zaistenia. 4. decembra 1996 ho prepustili, a ešte v ten deň večer mu prišlo zle. Ráno 5. decembra vo svojom byte zomrel. Pitva (vykonanie ktorej musela jeho manželka žiadať, lebo ani jedna nemocnica ju nebola ochotná vykonať) skonštatovala nedostatočnú srdcovú činnosť. Serge Monast mal 51 rokov, celý život bol zdravý, v životospráve nemal žiadne zlozvyky a poznali ho ako veriaceho človeka.

Serge Monast v roku 1995 publikoval dokument „Torontské protokoly“ (Les Protocoles de Toronto), ku ktorým sa dostal dobrodružnou cestou. O spôsobe získania materiálu neprezradil veľa, lebo ako píše – niekoľko životov by bolo ohrozených. Toľko ale prezradil, že nejde o čerstvý materiál, keďže protokoly vznikli v lete 1967, kedy sa vtedajší koordinátori myšlienky vytvorenia NWO zišli vo veľkom Kanadskom meste, aby vypracovali svoju stratégiu na nasledujúcich 50 rokov.

V predslove informuje o tom, že tohto zhromaždenia sa zúčastnilo 18 ľudí: 6 čelných predstaviteľov najmocnejších bánk na svete, 6 čelných predstaviteľov najväčších nadnárodných energetických spoločnosti a 6 čelných predstaviteľov potravinárskeho konglomerátu. Monast, ktorý bol nadpriemerne inteligentný človek, ani to nepovažoval za náhodné, že vždy presne 6 ľudí reprezentovalo jednotlivé odvetvie, keďže je podľa Biblie známe, komu patrí číslo 666…?

Skupina si vytýčila za svoj ciel, dosiahnuť dominanciu v troch oblastiach. Asi nikoho neprekvapí, že sa jednalo o oblasti hospodárskeho, politického a spoločenského života. Podľa tejto skupiny „osemnástich“ sa každých 5 rokov musia stretnúť a každých 10 rokov musia aktualizovať stratégiu s vyhodnotením situácie, s určením nových smerov „zásahu“ a to do tej doby, kým sa NWO nestane realitou.

Nikoho nechcem ovplyvňovať, ale po prečítaní zhrnutého obsahu Torontských protokolov si každý môže vytvoriť vlastný úsudok, že koľko z toho sa za uplynulých 55 rokov uskutočnilo.

Poďme teraz priamo k bodom v protokoloch.

TORONTSKÉ PROTOKOLY zhrnuté do 15 bodov :

 1. Je potrebné podporovať “spoločnosť zábavy”, ktorá nám doteraz preukazovala veľkú službu. Uspokojenie individuálnych očakávaní ľudí riadené ich prvotnými pudmi je slabé, pričom výsledkom sú ovplyvniteľné a manipulovateľné generácie. V záujme toho, musíme využiť všetky výdobytky audiovizuálnej technológie, a ich prostredníctvom vychovávať ľudí (s dôrazom na mládež) k individualistickému svetonázoru, pretože človek budúcnosti, má byť taký. Sebecký človek nemá ideály, nemá sny a ani vnútorné charakterové držanie.
 2. Posilňovať rozširovanie anarchistických ekologických názorov, s dôrazom na poslucháčov univerzít a vysokých škôl, pretože oni sú nepriateľmi národných štátov. Takzvané myšlienky „ochrany prírody“ a „Zelených” sú našimi prirodzenými spojencami (ale len taktickými), ale len dovtedy, kým útočia na systém národného štátu.
 3. Nami ovplyvňovanú duševnú chudobu musíme vyvážiť falošnou virtuálnou technologickou masou, ktorá sa bude zdať ako vedecká. Najvhodnejším priestorom na to je školský systém, kde klasické humánne vzdelanie musíme nahradiť rovnakým pragmaticky technickým spôsobom náhľadu na svet.
 4. Musíme iniciovať medzinárodne slobodné obchodovanie, odstrániť ekonomické a politické hranice a dane, ktoré zaťažujú zahraničný obchod, pretože tým národné štáty stratia jednu zo svojich najsilnejších zbraní. Národné a vlastenecké cítenie sa stanú čím ďalej tým smiešnejšie, čo napomôže globalizácii. Slobodný obchod bez hraníc, napomôže zvyšovaniu nezamestnanosti, menšie národné štáty stratia konkurencieschopnosť a tradičné odvetvie národných ekonomík sa vyčerpá a stratí svoje trhy.
 5. Naši ľudia a sympatizanti v prvom rade obsadia oblasti v národných štátoch, a to na ministerstvách zahraničia, na migračných úradoch a v medzinárodných migračných agentúrach. Ich úlohou je, aby brány vyspelých krajín otvorili čo najviac pre migrantov prichádzajúcich z krajín tretieho sveta (hlavne z Afriky a Ázie), pretože tak sa zvýrazní napätie medzi domácimi a prisťahovalcami. Manipulovaním tlače ovplyvňovať verejnú mienku nami požadovaným smerom, spôsoby ktoré zodpovedajú našim záujmom a vždy rozširovať také správy, ktoré masy postrčia nami požadovaným smerom. V krajinách tretieho sveta vznietia ozbrojené konflikty a vojny, pretože pod vplyvom týchto udalostí, potom budú migranti hromadne prichádzať pred brány Západu.
 6. Výrobu veľkých priemyselných komplexov fungujúcich v západnom svete, postupne premiestniť do tých štátov, ktoré ešte veria vo všemocnosť trhového hospodárstva a ich hlad po devízach, zatlačia do pozadia aj tie najzákladnejšie protiopatrenia: do krajín Východnej Európy, krajiny Stredomoria a Južnej Ameriky. Samozrejme, nadnárodné spoločnosti tam zostanú len dovtedy, kým im pracovnú silu môžu ponúknuť za otrockú cenu. Akonáhle to bude potrebné a politické zmeny to umožnia, treba ísť ďalej na východ: Sovietsky zväz, Čína a ostatné ázijské krajiny. Hostiteľskej krajine je nutné nahovoriť, aby brali úvery od medzinárodných menových inštitúcií (od IMF a Svetovej banky, ktoré je v našom vlastníctve). Keby sa zdráhali úverov, treba zakolísať s ich ekonomikou, vyvolať krízu, nahnať ich do špirály zadlženosti a nepriamo ich k tomu nútiť,
 7. Vytvoríme globálne hospodárstvo, nad ktorým nebudú môcť vykonávať žiadnu kontrolu ani národné štáty, ani odbory. Globálne hospodárstvo skôr – či neskôr vytvorí svoju (tiež globálnu) politiku, dôsledkom ktorej sa vytvorí nutnosť znovu organizovania politických systémov, a pri jeho zrode budeme my.
 8. Dôsledkom globálneho hospodárstva je globálna masová kultúra, do ktorej opatrne a vyvážene musíme dať z každého náboženstva, z každej národnej kultúry, tradície, zvykov a trochu aj z vedy, aby každý bol spokojný. Prostredníctvom tlačových a elektronických médií upevníme uniformované (a nami predpísané) reklamy, ktoré vytvárajú vkus.
 9. Musíme osmelovať mierové operácie a mierové misie (hlavne pod záštitou OSN a NATO), ktoré sa podľa možnosti musia pred verejnosťou javiť ako humanitárne akcie (pozri ešte rolu médií). Títo ozbrojenci v podstate slúžia tomu cieľu, aby naši ľudia, ktorí sú umiestnení v týchto organizáciách, mali pod dohľadom záujmové miesta sveta a ovplyvňovali tamojšiu situáciu. Miesta mierových operácií potom postupne preberú sily okamžitej reakcie a neskôr aj jednoduchá prevencia môže poslúžiť na ozbrojený zásah v ľubovoľnej krajine sveta. Ku všetkému je ale potrebné pretvorenie základných dokumentov OSN a ďalších medzinárodných vojenských organizácií (okrem existujúcich medzinárodných vojenských síl), aby skôr či neskôr boli k dispozícii aj medzinárodné policajné sily.
 10. So všetkými prostriedkami treba zabrániť národným štátom, aby samostatne zmodernizovali svoje hospodárske oblasti. Z tohto hľadiska si osobitnú pozornosť zasluhujú odvetvia energetiky, finančníctva, poľnohospodárstva a nové technológie. To sú tie neurologické body, ktoré treba vybrať z národnej kontroly a prednostne ich dať pod globálnu kontrolu.
 11. Tam, kde je možné pracovnú silu nahradiť strojmi, roboty – podľa možností a vývoja technológií – nahradiť aj počítačmi.
 12. Jednotlivcom čím ďalej tým viac zvyšovať ich bezmocnosť, a to v oblasti hospodárskej, ideologickej a citovej. Je potrebné zvyšovať hranicu dôchodkového veku, zvyšovať v ľuďoch neistotu v ich pracovných miestach (musia byť stotožnení s tým, že kedykoľvek môžu byť prepustení), postupne treba znižovať nákupnú silu ich mzdy (napríklad prostredníctvom umelo vyvolávanej inflácie), pritom je potrebné zabezpečiť možnosť vymývania mozgov jednotlivcov (primitívne televízne programy, manipulované vzdelávanie, riadená tlač, centrá konzumnej spoločnosti atď.). Oplatí sa zvážiť, aby sa vyvolávali také závažné trestné činy, ktoré vyvolajú také veľké pobúrenie a ohlasy u ľudí, že ľudia sami budú volať po väčšej bezpečnosti a prítomnosti príslušníkov polícii a tajných služieb.
 13. Vytvoriť čím ďalej tým viac databáz – rozmanitými spôsobmi, v závislosti na vývoji technológií a zhromažďovať čím ďalej tým viac údajov o jednotlivcoch. Tieto údaje v prípade potreby musia byť prepojené a ich údržba a kontrola musia spadať pod národnú zvrchovanosť. Ich potrebu treba ľuďom odôvodňovať prevenciou kriminality a bojom proti zločinnosti. Súbežne s týmito krokmi, čo najviac sprísniť právne podmienky držania zbraní u jednotlivcov.
 14. Národné štáty, ktoré sa nám vzoprú, treba potrestať finančnými a hospodárskymi metódami, ideologickým znemožnením a v konečnom dôsledku takými extrémnymi metódami ako elektromagnetickými zbraňami, ktoré vyvolajú a riadia zemetrasenie, zmeny klímy a počasia, znižovanie plodnosti mužov a žien (úplnú alebo čiastočnú sterilizáciu), atď.
 15. Jednotlivci, ktorí svojimi činmi alebo slovami ohrozujú vytvorenie Nového svetového poriadku (NWO), treba znemožniť, treba ich označiť, zosmiešniť ich a v konečnom dôsledku ich aj fyzicky zlikvidovať.

Tak, toľko z oboznamovania sa s výňatkami z Torontských Protokolov. Serge Monast v decembri 1996 náhle zomrel a tesne potom z jeho bytu a z kancelárie zmizli stovky dokumentov. V januári 1997 prišli o život aj jeho dvaja spolupracovníci. Jeden pri dopravnej nehode, druhý (žurnalista – praktikant) údajne ako opitý vypadol z okna dvadsiateho poschodia. Serge Monast pred svojou smrťou (v novembri 1996) v jednej televíznej relácii prisľúbil, že informácie o Protokoloch doplní ďalšími zaujímavosťami, podrobnosťami a dôkazmi, ale jeho náhla smrť mu v tom zabránila.

Samozrejme okamžite sa našli ľudia, ktorí spochybnili celú záležitosť Protokolov. Mnohí tvrdili, že sa zbláznil: pomätený náboženstvom v každom rohu videl slobodomurárov, komunistov a medzinárodných bankárov. Iní zase upozorňovali na to, že Torontské protokoly sa v mnohom podobajú Protokolom sionských mudrcov, aby vybičoval antisemitizmus. Boli aj takí, ktorí tvrdili, že Serge Monast si to vymyslel sám ako reklamný chyták, aby ľudia viac kupovali jeho už vydané knihy.

Myslím si ale, že myšlienky napísané v Torontských protokoloch pohli s myslením mnohých, ktorí si to prečítali. Žiaľ na internete o nich v slovenčine alebo češtine nenájdete skoro vôbec nič. Je úplne jedno, za akých podmienok vznikli Torontské protokoly, kto to napísal a prečo, či je to podvrh alebo originál…atď. Len treba sa pozrieť na to, že čo sa uskutočnilo z toho čo je napísané v Protokoloch a zamyslieť sa nad budúcnosťou.

AUTOR: Ivan Vajda

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj:

(1) TORONTSKÉ PROTOKOLY; webnode.cz; 05.08.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

 

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply