Tretia Vlna rúca starú spoločnosť

Môže nám to naháňať strach, vyvolávať pocity úzkosti a neistoty. Alebo sa môžeme tešiť, že patríme ku generácii, ktorá zažíva niečo veľmi vzácne. Umieranie starého typu civilizácie a zrodenie civilizácie novej. Podľa amerického futurológa Alvina Tofflera sa niečo také deje len tretíkrát v doterajšej histórii ľudstva.

Toffler je človek, který dokáže vidieť náznaky budúcej zmeny aj tam, kde ich väčšina ľudí ešte nevidí. Už okolo roku 1980 predvídal rozpad Sovietskeho zväzu, čomu v tej dobe málokto veril. V tom istom čase predpovedal príchod Tretej Vlny.

Nedá sa zastaviť

Podľa Tofflera zažilo doteraz ľudstvo tri zásadné prevraty, ktoré nazýva Vlnami. Vlna je niečo, čo začína nenápadne, postupne narastá, až kým sa neprirúti v plnej mohutnosti a všetko nezmetie. Tofflerove Vlny zakaždým zrúcajú starý spôsob života a prinesú nový. Turbulencie a nepokoje, ktoré teraz prebiehajú po celom svete, nie sú z tohoto pohľadu ničím iným ako sprievodnými znakmi príchodu Tretej Vlny.

Novú Vlnu naštartuje zakaždým príchod novej prevratnej technológie. Tá zmení v prvom rade spôsob obživy, výroby a ekonomiky. Potrebám novej ekonomiky už nevyhovuje starý spoločenský systém. Stupňuje sa tlak na potrebu nového systému, ktorý vyúsťuje do konfliktov medzi zástancami starej a novej doby. I keď predstavitelia starého systému majú spočiatku navrch, šírenie novej Vlny môžu spomaliť, nie však zastaviť.

Prvá Vlna bola agrárna. Pôvodní lovci a zberači, ktorí žili v svojich malých kmeňových spoločenstvách, objavili poľnohospodárstvo. Začali obrábať pôdu a usádzať sa na nej. To im zabezpečilo potravinové prebytky, o ktoré ich kdejakí nájazdníci chceli pripraviť. Na spoločnú ochranu pôdy a roľníckych prebytkov vznikol štát. Kráľ a šľachtici, ktorí túto ochranu zabezpečovali a sami vlastnili najviac pôdy, držali svojich poddaných v slepej poslušnosti. Spoločenským systémom Prvej Vlny bol feudalizmus.

Druhá Vlna bola priemyselná. Spustili ju začiatky strojovej výroby. Vďaka mechanizácii poľnohospodárstva sa už nemuselo toľko ľudí zaoberať dorábaním potravín. Ľudia sa sťahovali z vidieka do miest, aby sa zamestnali v rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle. Nemali pôdu, za prácu však dostávali peniaze. A práve vlastníctvo peňazí určovalo vplyv. Obchodníci, majitelia tovární a veľkostatkov potrebovali však pre rozvoj svojho biznisu skutočnú moc a preto sa stavali na odpor starému feudálnemu zriadeniu.

Bežných ľudí dokázali získať na svoju stranu, pretože nový poriadok sľuboval viac slobody a  vyššiu životnú úroveň. Pretože len tak mohli široké masy plniť dvojitú funkciu: flexibilnej pracovnej sily a zároveň spotrebiteľov veľkého množstva vyrábaných produktov. Prebehli veľké revolúcie a bol nastolený spoločenský systém Druhej Vlny – kapitalizmus. Pre spoločnosť Druhej Vlny je typická centralizácia a masovosť: masová výroba, mnohopočetné armády, masové médiá, mamutie spoločnosti, centrálne riadené školstvo…

Vitajte v novom svete

Tretia vlna sa začala dvíhať s rozvojom internetu a informačných technológií. Priniesla obrovské zrýchlenie tvorby a výmeny nových poznatkov a informácií. Počítače a internet urýchľujú vedecký výskum, ale aj komunikáciu medzi ľuďmi. Umožňujú nakupovanie, prácu, vzdelávanie či dokonca zdravotné vyšetrenie na diaľku. Moderné technológie (roboty, digitálne obrábacie stroje) znižujú potrebu pracovnej sily v priemysle. Čoraz viac ľudí sa živí duševnou prácou, službami alebo prácou na zákazku.

Prívrženci rôznych menšinových názorov sa dokážu rýchlo nájsť na internete a sociálnych sieťach, následne sa môžu začať stretávať a navzájom podporovať. Urýchľuje sa tým proces, ktorý Toffler nazýva demasifikácia. Masy sa začínajú rozpadať na množstvo menších záujmových skupín. Parlamentná demokracia, ako vláda väčšiny pomaly stráca pôdu pod nohami. V spoločnosti totiž väčšina prestáva existovať, nahrádza ju množstvo menšín, ktoré môžu mať v niektorých otázkach zhodné záujmy, v iných sa však môžu radikálne líšiť. Čoraz viac ľudí zisťuje, že nemá koho voliť, pretože žiadna politická strana nereprezentuje ich jedinečný mix názorov a potrieb.

Spoločenské zriadenie Tretej Vlny ešte nevzniklo. Každopádne sa zdá logické, že spoločnosť Tretej Vlny bude spoločnosťou slobodných jedincov a malých komunít, ktoré budú navzájom priamo spolupracovať, bez potreby nejakých sprostredkovateľov. Štáty možno zaniknú, každopádne sa ich funkcia prudko oslabí. Mocenskí predstavitelia Druhej Vlny sa momentálne zúfalo snažia udržať si kontrolu nad masami, ktorá sa im však vymyká z rúk. Ak má Toffler pravdu, ich snaha je len zbytočným mrhaním energie.

(Článok bol pôvodne napísaný pre dnes už neexistujúci časopis Hľadanie)

Foto: fotosimagenes.org

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár