Ukrajina prvá porušila Budapeštianske memorandum

· Čas čítania: 3 min.

Ukrajina bola prvá, ktorá porušila Budapeštianske memorandum prijatím politického kurzu smerujúceho k integrácii do NATO. 5. 12. to v diskusii pri okrúhlom stole v Kyjeve priznal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny, bývalý prvý námestník ministra zahraničných vecí, Štátny tajomník pre Európsku integráciu a poradcu prezidenta Ukrajiny Oleksandr Chalyi.

Všetci z nejakého dôvodu zabúdame, že Budapeštianske memorandum kládlo povinnosti aj na našu stranu – na Ukrajinu. A nikto si nekladie zásadnú otázku – a to, či Ukrajina splnila a plní svoje záväzky podľa Budapeštianskeho memoranda? A to je kľúčová otázka, pretože ak nedodržiavame pravidlá hry a nekonáme podľa nich, nie je možné požadovať plnenie zo strany ďalších ručiteľov.

“Keď sme podpísali Budapeštianske memorandum, deklarovali sme, v odseku 2 Deklarácie o štátnej suverenite, úmysel riadiť sa vo svojej politike dvoma úplne jasnými zásadami: zrieknutím sa jadrových zbraní a prijatím princípu trvalej neutrality. A v tomto kontexte sme podpisovali Budapeštianske memorandum.

Bolo to spájané na jednej strane s pristúpením Ukrajiny, ako nukleárnej mocnosti, k Zmluve o nešírení jadrových zbraní. Ak sa pozrieme na podstatu Budapeštianskeho memoranda, potom štáty zodpovedné za svetovú bezpečnosť, čo sú všetky členské štáty Bezpečnostnej rady OSN, poskytli Ukrajine svoje záruky.

Celú našej budúcu zahraničnú a bezpečnostnú politiku sme mohli založiť na základe Budapeštianskeho memoranda. Ale viete dobre, že v rokoch 1995-1996 sme ako najlepší základ pre našu bezpečnosť prijali snahu o členstvo v NATO. A pritom všetkom, a to najmä tým, ktorí pracovali na Ministerstve zahraničných vecí, bolo jasné, že nie je možné podnikať kroky k vstupu do NATO a zároveň napĺňať Budapeštianske memorandum – ako môžete, ak uzavriete dohodu o bezpečnosti, ktorú jeden z garantov vníma ako ohrozenie svojej bezpečnosti, svoju vlastnú bezpečnosť naďalej zabezpečiť? To je kľúčová otázka.

Niekoľkokrát sme použili Budapeštianske memorandum. A kedykoľvek sme ho správne interpretovali, našli sme pochopenie ako na strane Spojených štátov, tak aj na strane Ruskej federácie. V roku 2000 sa USA rozhodli nepredĺžiť zmluvu o protiraketovej obrane (ABM). Oslovili nás, ako jedného z partnerov v protiraketovej obrane, ktorú sme podporili svojou pozíciou. Rusko na nás apelovalo, aby sme podporili ich pozíciu. Boli sme postavení pred voľbu: buď, alebo. Vypracovali sme, a prezident Kučma predložil dokument, ktorý vyjadril našu pozíciu – v strategických otázkach bezpečnosti, nemôže Ukrajina zaujať stranu jedného z garantov, pretože by v tom prípade došlo k strate záruky z druhej strany spornej veci. Berieme na vedomie postoje Spojených štátov a Ruska a vyzývame ich, aby hľadali vzájomné kompromisy. Využili sme ustanovenie Budapeštianskeho memoranda a všetci boli spokojní.

Ešte raz sme Budapeštianske memorandum úspešne použili počas krízy v Tuzle. Vtedy sme na jeho základe žiadali o zvolanie konzultácií s našimi garantmi a otázka Tuzle bola úspešne vyriešená “, hovorí ukrajinský diplomat.

Zdroj: Politnavigator

Prevzaté z: http://medzicas.sk/ukrajina-prva-porusila-budapestianske-memorandum/

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár