Utečenecká agenda preniká už aj na odborné platformy

Add Comment

Zdá sa, že pokusov naplniť vedomie obyvateľov európskych metropol falošnou ilúziou, že s prílivom nových obyvateľov (rozumej migrantov) sa dá nielenže „bezbolestne vyrovnať“, ale navyše obohatiť či povzniesť, akosi pribúda. Popri osvedčených tradičných informačných platformách (eurokomisia, mimovládky, médiá) si promotéri utečeneckej agendy nachádzajú nové, dosiaľ nevyskúšané cestičky, ako sa k svojmu cieľovému adresátovi dostať. Potvrdili to aj prednesené výroky niektorých pozvaných účastníkov májovej TREND konferencie Reality a development 2016, o ktorej informoval odborný portál TREND.reality.sk.

„Diverzita je to, čo robí New York New Yorkom a v Prahe mi trochu chýba. Nedávna štúdia dokázala, že obyvatelia kultúrne rozmanitých miest majú vyššie príjmy a životný štandard. Mestá s vyššou diverzitou sú príjemnejšie, spravodlivejšie a udržateľnejšie. A príťažlivejšie,“ povedal rečník Martin Barry, inak riaditeľ pražskej konferencie reSITE a newyorský krajinný architekt, ktorý za väčšiu hrozbu ako imigráciu považuje odliv obyvateľov. Každé mesto by malo mať ambíciu byť pre nových obyvateľov prívetivým magnetom, domnieva sa. Ako príklad spomenul Viedeň, ktorá údajne podporuje integráciu prichádzajúcich ľudí a bola už siedmy rok po sebe zvolená za „najlepšie miesto pre život na svete“.

„Nemecká skúsenosť s migráciou je vrstevnatá nielen preto, že Nemecko je vysnenou cieľovou stanicou väčšiny utečencov, ale aj pre skúsenosti so zlúčením krajiny a prelievaním ľudí medzi ekonomicky nevyrovnanými časťami zjednoteného Nemecka,“ podporil svojho amerického kolegu programový riaditeľ reSITE Osamu Okamura. Z informačného výstupu nie je jasné, či sa na konferencii hovorilo aj o ekonomických, kultúrnych alebo bezpečnostných dopadoch masového prijímania migrantov v Nemecku, ktorých výsledkom je o. i. zvýšená kriminalita a zločiny (vrátane sexuálnych) páchané na domácom obyvateľstve.

Stávame sa teda svedkami nového trendu, keď utečenecká agenda – lepšie povedané proutečenecká propaganda – preniká už aj na odborné platformy. Hľadať paralely či dávať znamienko rovnosti medzi tradičné kozmopolitné metropoly (Londýn, Paríž, New York či Singapur) a bez akýchkoľvek pravidiel prebiehajúce obsadzovanie cudzích území a miest pod zámienkou multikulturalizmu je gnozeologický nezmysel. Môže však zároveň ísť aj o vedomé zavádzanie a podporu nezákonnosti.

Pokúsme sa odfiltrovať všadeprítomné obvinenia západných elít zo zlých úmyslov a pripustiť, že ich „dobre mienený, aj keď tak trochu pochabý experiment“ sa im jednoducho iba vymkol z rúk. Nič to nemení na podstate ilegálneho masového prisťahovalectva, ktoré popri zmene genetického kódu pôvodnej európskej populácie prináša nový typ ohrozenia, vedľa ktorého pôsobí rusko-ukrajinský konflikt len ako neškodná hádka v krčme. Nanucovaný nadnárodný multikulturalizmus sa teda zaradil medzi najrafinovanejšie nástroje svetovej moci, ktorej je právo národov na slobodnú voľbu s kým, do akej miery a či vôbec sa o svoj životný priestor majú deliť, totálne ukradnuté.

Juraj Pokorný
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis