07.08.2018

VIDEO: Zavrhnuté svedectvá (2018)

„Desiatky rokov bol počas komunistického režimu prezentovaný jeden oficiálny pohľad na naše dejiny, pohľad, ktorý vytvoril ÚV KSČ. Dnes sú v slovenskom verejnom…

29.07.2018

VIDEO: Ako demaskovať transrodové šialenstvo

Na tomto videu predsedníčka Amerického kolégia pediatrov MUDr. Michelle Cretella veľmi stručne, ale pritom jasne vystihuje chorú podstatu gender ideológie. Doslova hovorí o boji…

26.07.2018

AUDIO: Manifest Slovenska – ekonomika

V tejto relácii Riešenia a alternatívy Slobodného vysielača bol predstavený ekonomický program Manifestu Slovensko, alternatívnej vízie pre našu krajinu. Program vypracovala skupina…

24.07.2018

AUDIO: Relácia o Manifeste Slovenska

Vypočujte si reláciu Slobodného vysielača Riešenia a alternatívy na tému Manifest Slovenska, ktorá sa odvysielala 22. 6. 2018. Hosťom bol Tibor Eliot…