Výzva premiérovi a vláde SR od občanov Slovenska, ktorí milujú svoju krajinu

Vážený pán premiér Mgr. Igor Matovič, vážení členovia vlády Slovenskej republiky Ing. Richard Sulík, Mgr. art. Veronika Remišová, Mgr. Štefan Holý, Ing. Roman Mikulec, Ing. Eduard Heger, PhDr. Jaroslav Naď, PhD., MUDr. Marek Krajčí, Mgr. Natália Milanová, Ján Budaj, Ing. Ján Mičovský, CSc., Ing. Andrej Doležal, Bc. Milan Krajniak, Mgr. Branislav Gröhling, Ing. Ivan Korčok, Mgr. Mária Kolíková!

My, občania Slovenskej republiky, vedomí si svojich práv, rovní pred zákonom i Bohom, s vami i medzi sebou, slobodne vyjadrujeme svoj postoj rešpektujúc právne zásady i princípy, ktoré stále stoja v Ústave Slovenskej republiky, platné zákony a normy, ako i Vyšší Princíp, ktorý odnepamäti stojí nad všetkými právnymi zákonmi a zákonmi morálky tvoriac alfu a omegu nášho bytia a našej opory v časoch najťažších.

My, vedomí si závažnosti spoločenskej situácie a okolností vytvárajúcich náš každodenný život, vyjadrujeme svoju pochybnosť a hlboké znepokojenie nad vývojom stavu spoločnosti a smerovania, ktoré naša krajina nabrala. Je nad slnko jasné, že kvalita života v našej vlasti dramaticky klesá. Jej vývoj poukazuje na chladnokrvné kalkuly sociálneho inžinierstva. Umožnili ste, aby svetové udalosti vplývajúce na našu spoločnosť sa prejavili v našich pomeroch veľmi negatívne. Opatrenia, často kolidujúce s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s Ústavou Slovenskej republiky, morálnymi princípmi a zdravým rozumom, vytvárajú napätie, výsledkom čoho je ich destabilizujúci a deštruktívny dopad na život jednotlivca, rodiny, spoločnosti, ekonomiky a medzinárodných vzťahov.

My, hrdí občania Slovenskej republiky, priamo poukazujeme, pripomíname a zdôrazňujeme, že zodpovednosť za tento neblahý stav našej republiky nesiete predovšetkým vy.

My, zodpovední a vedomí si našej zodpovednosti, spolu s ostatnými spoluobčanmi nesúcimi na svojich pleciach jarmo vašich rozhodnutí, vedomí si svojich práv a povinností pred zákonom i Bohom, nemôžeme ľahostajne mlčať a akceptovať váš “demokratizačný” postup, v ktorom opačný názor zosmiešňujete a v mene vami vykladanej demokracie nastoľujete diktatúru, akú Slovensko ešte nikdy vo svojej histórii nezažilo.

My, zdravým rozumom obdarení, vidíme, že ohýbanie práva je spôsob, ktorým omotávate občana nepreniknuteľnou pavučinou predpisov, vyhlášok a nariadení a neštítite sa pri tom zmeniť záväzné normy, predpisy a zákony neopodstatneným skráteným legislatívnym konaním v NR. Naivne sa domnievate, že svojou takzvanou väčšinou v parlamente môžete meniť aj smer točenia zemegule, neprezieravo pri tom zneužívajúc bezradnosť a submisívnosť svojich poslancov. Váš mandát stojí na vratkej kryhe pôvodu víťazstva naozaj obyčajných ľudí v parlamentných voľbách a je bezočivou ukážkou arogantnosti a zneužitia slovenskej povahy, túžiacej pri každých voľbách po zmene. Váš mandát nesie neblahé znaky parazitovania a uchvátenia Slovenska cudzou mocou. Ujali ste sa svojich rolí ako príliš ambiciózni herci. Výsledkom sú zbúrané kulisy, improvizácia bez pravidiel, neprehliadnuteľný krik despotického režiséra v pozadí a vaša bezradnosť. Stále zreteľnejšie z vás vyžaruje pocit, o ktorom už aj vrabce čvirikajú: “My už jednoducho nemôžeme cúvnuť. Dali sme sľub. (Vy viete komu.) Sme nepostihnuteľní, sme pod ochranou. (Vy viete čiou.)”

My, spravodliví a nezmieriteľní s klamstvom, podvodom a lžou, však vieme, že pred zodpovednosťou sa utiecť nedá. Môžete sa hrať s presúvaním kľúčových figúrok prokuratúry a súdnictva, môžete čarovať a lobovať v rôznych oblastiach ekonomiky, podnikať a hutníčiť v zdravotníctve, tupírovať a “onlajnovať” školstvo… Môžete sa tváriť, že trafika na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka či ministerstve životného prostredia je nezaujímavá maličkosť, pretože s pôdou sú predsa “iné” plány a les rastie sám od seba, preto ho treba rúbať… Vidiek je pre vás okrem volebného obdobia nezaujímavý. Kultúra je pre vás zopár kričiacich hercov vo vašej Mekke, a keď nemáte dosť, vymyslíte si ďalšie ministerstvo. Ste majstri. Podobáte sa na svojho tútora a vodcu. Podobáte sa na postavy z desivého hororu, na tmavé fľaky na stene, ktoré sa nedajú premaľovať. A je tu ešte ministerstvo obrany (obrany voči občanom) a ministerstvo s heslom: Pomáhať a chrániť. Nevieme však, ako je to teraz myslené. Kedysi sme vedeli…

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky.

Ste tí, ktorí, podľa vašich slov, vstúpia do dejín.

Máte pravdu. Vstúpite.

My, ľudia neľahostajní k sebe a svojim blížnym, vieme, že právnymi prostriedkami nemožno bojovať proti bezpráviu.

My, vojaci, poddôstojníci, práporčíci a dôstojníci v zálohe, sme neprisahali NATO, ale našej vlasti!

My, spravodliví, majúc na pamäti slávnu históriu našej krajiny, vážiac si našich šľachetných predkov a činy, vďaka ktorým tu stále žijeme, pripomíname vám, nezrelej vláde, že sociálny experiment sa skončil. Okrem skladania účtov pred cudzinou ich budete skladať aj u nás doma. Je to tiež súčasťou dejín.

A preto vás, ako priamych a zodpovedných

vyzývame

na okamžité zrušenie všetkých reštrikcií a nariadení, ktoré ste vydali od prvého dňa vášho pokusu o vládnutie. Krajinu ste priviedli na pokraj bankrotu, rodiny na pokraj zúfalstva, školstvo do doby kamennej, obmedzením fungovania nemocníc ste mnohých vystavili riziku úmrtia a svojimi chybnými opatreniami a rozhodnutiami ste spôsobili a naďalej spôsobujete dotknutým ľuďom smrť.

Vyzývame vás, aby ste okamžite vrátili situáciu na Slovensku po stránke spoločenskej, legislatívnej a ústavnoprávnej do stavu pred vaším nástupom. Vyzývame vás, aby ste po tomto malom reparáte odstúpili.

Berte na vedomie,

že už nie sme ochotní nechať sa poučovať vašimi pochybnými odborníkmi, ktorí svojimi výrokmi popierajú základné znalosti biológie, medicíny, matematiky a logiky. Odmietate varovné hlasy skutočných odborníkov. Pýtame sa: V mene čích záujmov obetujete náš národ? Záujmy farmakologických koncernov a nadnárodných spoločností sú pre vás viac ako vaša prísaha vlasti? Je služba vašim pánom tým, čo má poznačiť vaše životy naveky?

Už nestrpíme šikanovanie vašou šialenou, slepou hyperaktivitou a nepodarenou kreativitou, bezohľadným zločinným terorom, ktorými spôsobujete škody a straty na našom hospodárstve, zdraví a našich životoch, aké od novembra 1989 nemajú obdobu. S pomocou zradných a verejnoprávnych médií, ktoré si občan povinne platí, ste vytvorili dennodenné dávkovanie strachu a psychoteroru. Rovnako však vieme, že tento model ste nevymysleli vy… Vy ho ale denne živíte a stupňujete. Strach je viditeľný na vašich nekompetentných rozhodnutiach. Váš strach je dôsledkom neznalosti, malosti, obmedzeného poznania, hlúposti a emocionálnej nezrelosti.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

naliehavo vás vyzývame a žiadame

plošne zabezpečiť obyvateľstvu overenú účinnú liečbu v mnohých štátoch schválenými lekárskymi postupmi a medikamentmi ako ivermektín, isoprinosine, C + D3 + zinok, CLO2…, ako aj objektívne o tom informovať v médiách, a to bezodkladne.

Odmietame

robiť pokusných králikov v rámci vám, ktovie odkiaľ a kým nariadeného prieskumu, podliehajúc neustálemu kolotoču povinného testovania ako projektu sociálneho inžinierstva bez dodržania zákonných ustanovení o zákrokoch podobného typu, vrátane informovaného súhlasu, ako aj skúšobnému overovaniu (klinickému testu) nebezpečnej vakcíny od farmakologických firiem Pfizer, Moderna a ďalších v našej krajine v sprievode mediálnej masáže o jej potrebnosti, spolu s televíznymi inscenáciami “O očkovaní prominenta” a predajných sloganov typu “Očkovaním k slobode”.

Vedzte, že neustále plošné testovania, vakcinácia a lockdowny budú situáciu len zhoršovať, počty nakazených a mŕtvych rásť a vyburcovaná nenávisť voči vám hrozí zopakovaním dávnych dramatických historických udalostí…

Nesiete plnú trestno-právnu zodpovednosť pred občanmi Slovenskej republiky!

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky.

Žarty skončili.

Karty sú rozdané.

Hra je pred koncom.

Situácia je nanajvýš kritická.

Týmto otvoreným listom a výzvou vás

my, ako uvedomelí občania Slovenskej republiky, vyzývame, aby ste sa spamätali.

My, občania SR, sme vám dali mandát.

Nám, občanom SR, ste zaviazaní a zodpovedáte sa!

My, občania SR, máme právo plnohodnotne žiť podľa našich predstáv, v súlade s morálkou. Neboli sme a nie sme vašimi rukojemníkmi. Vaše sny o NWO sú pre nás snom chorých, ale to ste počuli na svoju adresu už mnohokrát.

Pravda zvíťazí!

Mor ho!

Toto je naša vôľa!

Za všetkých občanov Slovenska, ktorí milujú svoju krajinu:

Ing. Oskár Cvengrosch – technik a spisovateľ

Ing. Peter Kohút, CSc. – vedec a publicista
Mgr. Vlado Bálint – spisovateľ, hudobný skladateľ
Ing. Jozef Vrlík – vynálezca a podnikateľ
Peter Bendík – fotograf a podnikateľ
Peter Bahník – dôchodca
Peter Sabolčík – elektrotechnik
Ing. Juraj Ladányi – technik
Patrik Mago, Bratislava
Ing. Jalal Suleiman, PhD. – strojný inžinier a prekladateľ
Ivan Štubňa – psychológ, bloger
Peter Grečo
Jozef Drobňák – zodpovedný občan
Marián Harčár, Košice
Ing. Ján Bába – dôchodca , programátor
Tatiana Vráblová – slobodný človek, elektrotechnička, informatička
JUDr. Marian Preisinger –  odporca dehonestácie slovenského národa
Ing. Mária Ebergényiová –  dôchodkyňa, čakajúca na operáciu bedrového kĺbu

Originál výzvy nájdete v tomto linku: https://longinus78.webnode.sk/l/vyzva/.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Výzva premiérovi a vláde SR, Longinus, 8.2.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply