Za našu dôveru k Rusku môžu „rusofilskí Štúrovci“, za nedôveru k Ukrajine „nižšia informovanosť“

· Čas čítania: 4 min.

Porovnávací prieskum v krajinách V4, ktorý na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie (za Slovensko odpovedalo 1067 ľudí) uskutočnila v lete 2015 bližšie nešpecifikovaná organizácia, priniesol niekoľko zaujímavých poznatkov. V časti týkajúcej sa vzťahu k Vyšehradskej štvorke (V4) možno dokonca hovoriť o kurióznom výsledku. Spoluprácu v tomto zoskupení považuje za najviac zmysluplnú Slovensko (70 %), po ktorom nasledujú jeho ďalší členovia až s veľkým odstupom (Česko 50 %, Maďarsko 43 % a Poľsko 41 %).

Pomerne výrazne sa krajiny V4, ktoré sú zároveň členmi NATO, vzájomne odlišujú aj svojou dôverou k USA (Slováci 27 %, Maďari 33 %, Česi 41 %, Poliaci 50 %) a Rusku (Poliaci 9 %, Česi 16 %, Maďari 17 %, Slováci 31 %). Symptomatická je opačná polarizácia Slovákov a Poliakov, ktorá podľa odborníkov vyplýva z rozdielnych historických skúseností a kultúrneho kontextu obidvoch národov.

Trochu inú kapitolu predstavuje už interpretácia faktorov, ktoré sa na výsledkoch prieskumu potenciálne mohli podpísať. Pokiaľ tieto do predstáv zadávateľa celkom nezapadnú, alebo ho nebodaj mierne zaskočia, jeho komentáre zavše pripomínajú zatváranie si očí pred tým, ako sa veci skutočne majú. Na tlačovej besede Oľgy Gyarfášovej z Inštitútu pre verejné otázky (IVO) sa novinári okrem iného dozvedeli, že našu dôveru k Rusku mohol okrem „sociálnych skúseností Slovákov po Druhej svetovej vojne či technologického pozdvihnutia slovenského poľnohospodárstva za komunistického režimu“ ovplyvniť aj „rusofilský odkaz niektorých Štúrovcov“, čo je s ohľadom na fakt, že táto generácia tu pôsobila 170 rokov pred nami, iluzórna predstava. Naproti tomu vysoká nedôvera k nášmu východnému susedovi môže popri „politickej nestabilite a hrozbe súvisiacej s rusko-ukrajinským konfliktom“ vyplývať z „nižšej informovanosti o Ukrajine“. Naozaj svojská argumentácia.

Už spomínaný výsledok ohľadom vzťahu k V4 vyplavil na povrch jednu dôležitú súvislosť: presadzovanie spoločných záujmov v rámci Únie, ktoré medzi hlavnými úlohami skupiny skončili u jej obyvateľov až na treťom mieste (po ekonomicko-obchodnej a bezpečnostno-obrannej spolupráci), malo na jej vysokom kredite u Slovákov – v kombinácii s migračným faktorom – podľa všetkého rozhodujúci podiel. Len ťažko sa dá usudzovať, že to bol najmä „verejne prezentovaný záujem slovenskej politickej reprezentácie o spoluprácu V4“, ako sa Gyarfášová domnieva.

Sporadické sondáže verejnej mienky teda nemusia sledovať výlučne informatívno-zisťovací účel. Latentným poslaním niektorých je spätne pôsobiť na spoločenské vedomie a kreovať ho požadovaným smerom. Napríklad dodnes sme sa nedozvedeli, kto bol zadávateľ „aktuálneho prieskumu“, ktorý mal vo februári 2015 uskutočniť Sociologický ústav SAV. Televízni novinári si nad tým hlavy nelámali a vo svojom spravodajstve použili vágny termín „sociológovia“. Ak si jeho detailné výsledky v konkrétnych faktoch a číslach odpustíme, potom hlavné posolstvo tejto podozrivej štatistiky spočíva v poznaní, že najväčší strach majú obyvatelia SR (čo o sebe dovtedy akiste netušili!) z Rusov.

Aj keď sa zadanie v danom prípade minulo cieľa, údajný výsledok so zjavným zastrašovacím podtextom mal vojenským plánovačom USA a NATO poslúžiť ako podklad pri zdôvodňovaní ich ďalšej expanzie do východnej Európy. Úloha, ktorá pred nimi na Slovensku stojí, nebude jednoduchá. Napriek bezmála trom desaťročiam masívnej proamerickej propagandy sa totiž transformovať mienku slovenskej verejnosti a namieriť ju proti Rusku stále nedarí. Natíska sa preto legitímna otázka: Je dimenzia, v ktorej žijú ministerstvá, mimovládky či hlavné médiá, totožná s časopriestorom občanov tohto štátu?

Ilustračný obrázok: Shutterstock.com

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár