Zamestnanci justície s odmenami namiesto zvýšenia platu spokojní nie sú

Zamestnanci justície s navýšeným rozpočtom spokojní nie sú, čitateľka Zem a Vek sa nám posťažovala, že ich v podstate „opili rožkom“ a miesto celkového zvýšenia platov dostanú odmeny, čím je „štrajk vybavený.“ Podľa slov tejto pacovníčky súdu, ktorá nechcela byť menovaná, sa plánuje ďalší, viacdňový štrajk.

„MS SR pošle na každý súd 500 eur na zamestnanca administratívy v polovici mája 2015. Na konci roka by malo MS SR opäť poslať na hlavu 500 eur, či ústny sľub dodržia, uvidíme,“ hovorí predsedníčka Odborového zväzu justície (OZJ) Marta Božková. Dopĺňa, že nakoľko nie sú splnené všetky požiadavky, finančné prostriedky, ktoré MF SR prisľúbilo, sú nepostačujúce a nie je ešte schválený rozpočet, „zákon sa síce pripravuje, ale nie podľa našich požiadaviek, tak si OZJ v SR nechal otvorené dvere pre ďalšie rokovania a štrajkovú pohotovosť nezrušil.“

Hovorí, že minister spravodlivosti im môže poslať toľko, koľko dostane od ministra financií a preto požiadavky adresovali ministrovi financií a vláde. Keď sme sa na situáciu pýtali Ministerstva financií, odkázali nás na Ministerstvo spravodlivosti.

Na internetovej stránke MS SR sa píše, že „po zarátaní valorizácie a plánovaných odmien budú mať zamestnanci za prvých šesť mesiacov tohto roka platy priemerne vyššie o sumu, ktorá presiahne 90 eur v hrubom mesačne. O rovnaké ohodnotenie nad rámec riadnych platov bude MS SR v závislosti od vývoja hospodárenia kapitoly usilovať aj v druhom polroku.“

V zápisnici z Rady predsedov OZJ v SR z polovice apríla v obci Omšenie sa uvádza, že „minister spravodlivosti vyčlení na prvých šesť mesiacov tohto roka prostriedky na odmenu každého zamestnanca v priemere 500 eur (bude sa to týkať 4 505 zamestnancov súdov), pričom na predsedov jednotlivých súdov bude apelovať, aby žiadni zamestnanci nedostali menšie odmeny ako 300 eur, mali by prihliadať na odpracované roky.“ Ďalší polrok bude čiastka závisieť od úspor, mala by však byť minimálne rovnaká.

Podľa Božkovej sa 300 eur bude týkať tých zamestnancov, ktorí neodpracovali celý rok (napríklad dlhodobá PN, nástup až od februára a podobne, čo sa uplatňovalo aj doteraz).

Ďalej v zápisnici z Rady predsedov OZJ v bode 16 stojí, že je „údajné navýšenie rozpočtu o zhruba 18 % len jeho doplnenie na skutočné čerpanie, obdbobne ako v predchádzajúcich rokoch s tým rozdielom, že toto navýšenie prichádzalo v mesiaci december.“   rokovania Rady predsedov sa v zápisnici tiež píše, že v roku 2014 bolo doplnených 25 miliónov eur, v roku 2015 navýšili rozpočet o 21 miliónov eur, „čo znamená, že predmetné navýšenie nebude postačujúce a na konci roka budú peniaze v rezorte tak, ako každý rok chýbať“.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár