Západ na križovatke

foto: archív

 

Medzinárodný menový fond vydáva dvakrát ročne prognózy vývoja svetového hospodárstva. Vychádzajú pod titulom World Economic Outlook a priebežne sa upravujú. Do aktualizácie z 20. januára ešte nezasiahol devastujúci účinok epidémie koronavírusu a očakávaný tohtoročný rast svetového HDP vyčíslili na 3,3 %. Táto svetová finančná inštitúcia sa zvykne označovať za veriteľa poslednej nádeje, pretože poskytuje preklenovacie úvery štátom stojacim pred bankrotom. Od čias svojho založenia pred trištvrte storočím sídli vo Washingtone a Spojené štáty v nej majú hlavné slovo. Ako najväčší akcionár disponujú právom veta, čo tretí najväčší podielnik – Čína, označuje za neudržateľný anachronizmus. Aj v poradí druhé Japonsko považuje status quo za zrelý na vážne prehodnotenie. Premiant MMF však zaryto bráni svoje privilégiá a pole dobrovoľne nevyprázdni. Čo takto – nedobrovoľne?

Samoľúbe Spojené štáty mylne považovali ukončenie studenej vojny 1946 – 1989 za dôkaz neomylnosti svojej doktríny o americkej výnimočnosti. Svojvoľne prekresľovali viacgeneračné globalizačné projekty starých rodových línií plutokracie, čím destabilizovali svetovú mocenskú pyramídu. Tá prechádza od nepamäti procesmi údržby a renovácie, aby sa bohorovné sklony dominantných elít neutralizovali skôr, než by bolo neskoro.

Celosvetovo synchronizované utlmovanie chodu ekonomiky, ktorú nadnárodný kapitál dlho, prácne a hĺbkovo formátoval na globálnu, vyvoláva otázky, na ktoré sa predbežne neponúkajú overiteľné odpovede. Odstavovanie hospodárskych odvetví, ktoré nie sú strategické a nevyhnutné pre existenciu krajiny a jej obyvateľstva, je v podmienkach globalizovanej štruktúry mnohých sektorov výroby a služieb drahým a hazardným experimentom. Výdrž takého provizória je otázna kvôli krehkej pavučine celosvetových výrobno-obchodných väzieb. Vytvárali ich globalizátori starej školy zaužívanými metódami angloamerického expanzionizmu. Nie sú ochotní skĺbiť ich s požiadavkami ázijských globalizačných záujmových skupín, čím popudzujú proti sebe najvyššie kruhy, ktoré im zverili riadiace kompetencie začiatkom 20. storočia.

Patrik Sloboda

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár