MUDr. Jan Hnízdil

„Choroba je informácia o tom, aký človek je, akým spôsobom a v akých podmienkach – rodinných, partnerských, pracovných, spoločenských – žije. Informácia o tom, že vo svojom živote robí nejakú chybu. Zem&Vek pomáha ľuďom tieto chyby nájsť.“ Jan Hnízdil český … Čítať ďalej

0
MUDr. Ján Lakota, CSc.

„Po dlhej dobe temna sa na Slovensku objavil časopis, ktorý popisuje dianie vo svete inak ako médiá poplatné dobe a diktátu peňazí. Je to ako závan čerstvého vzduchu v nevetranej pivnici.“ MUDr. Ján Lakota, CSc. onkológ a vedecký pracovník Ústavu … Čítať ďalej

0
RNDr. Gustáv Murín, CSc.

Civilizačná úroveň krajiny sa meria slobodou slova. Meradlom slobody slova na Slovensku je úspešné vydávanie mesačníka Zem&Vek. Gustáv Murín dlhoročný člen PEN International, celosvetovej spisovateľskej organizácie brániacej univerzálne ľudské právo na slobodu slova

0
Oskar Rózsa

Ak je prvým krokom dokázať pripustiť tézu „Všetko je inak“, druhý krok je „Všetko je jedno“. Až keď naše individuálne egá na chvíľu stíchnu, možno plne precítime, že sme všetci spoluzodpovední za prežitie druhu, ktorý si hovorí hu-man. Oskar Rózsa … Čítať ďalej

0
Karol Polák

Otvorene vyhlasujem, že s veľkou väčšinou vašich názorov a postojov sa stotožňujem, a rád sa osobne zapojím do vašich akcií. Karol Polák športový komentátor

0
Macaco Tamerice

Žijeme v časoch, keď je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým šíriť a deliť sa o naše najosvedčenejšie skúsenosti, vedomosti a myšlienky. Macaco Tamerice Prezidentka GEN-Europe (Global Ecovillage Network)

0
Yisroel Dovid Weiss

„Judaizmus a sionizmus sú diametrálne odlišné. Máme zakázané mať štát a okupovať ľudí. Modlíme sa za dušu, Božiu pomoc, mier a odstránenie plánu izraelského štátu.“ Yisroel Dovid Weiss newyorský rabín

0
Eva Kristínová

„Teším sa na každé nové číslo časopisu Zem&Vek, ako aj na stretnutia, ktoré pravidelne usporadúvate v Bratislave. Rozširujete naše obzory, vďaka čomu sa máme nielen nad čím zamýšľať a myslieť, ale aj sa podľa toho dôstojne a ľudsky správať.“ Eva … Čítať ďalej

0
1 5 6 7 8 9