Milka Zimková

„Zarmucuje ma, ako už roky počúvame a čítame o tom, že náš mozog – hlavne u mladých ľudí – akoby spakruky disponoval schopnosťami ovládať dostupné informačné a komunikačné prostriedky najnovších generácií. Virtuálny svet je paskudný, kradne veľa času. Kde potom nájsť priestor pobudnúť … Čítať ďalej

0
Suvereno

„Systémová ilúzia oddelenia je dokonalým nástrojom na podmanenie más. „Rozdeľuj a panuj“ funguje po tisícročia. Nahraďme konečne tú zámerne vštepovanú rivalitu za koordinovanú spoluprácu. Sústreďme sa na to, čo nás spája a povznesie bližšie k vzájomnému cieľu, ktorým je zdravá Zem … Čítať ďalej

0
MUDr. Jan Hnízdil

„Choroba je informácia o tom, aký človek je, akým spôsobom a v akých podmienkach – rodinných, partnerských, pracovných, spoločenských – žije. Informácia o tom, že vo svojom živote robí nejakú chybu. Zem&Vek pomáha ľuďom tieto chyby nájsť.“ Jan Hnízdil český … Čítať ďalej

0
MUDr. Ján Lakota, CSc.

„Po dlhej dobe temna sa na Slovensku objavil časopis, ktorý popisuje dianie vo svete inak ako médiá poplatné dobe a diktátu peňazí. Je to ako závan čerstvého vzduchu v nevetranej pivnici.“ MUDr. Ján Lakota, CSc. onkológ a vedecký pracovník Ústavu … Čítať ďalej

0
RNDr. Gustáv Murín, CSc.

Civilizačná úroveň krajiny sa meria slobodou slova. Meradlom slobody slova na Slovensku je úspešné vydávanie mesačníka Zem&Vek. Gustáv Murín dlhoročný člen PEN International, celosvetovej spisovateľskej organizácie brániacej univerzálne ľudské právo na slobodu slova

0
Oskar Rózsa

Ak je prvým krokom dokázať pripustiť tézu „Všetko je inak“, druhý krok je „Všetko je jedno“. Až keď naše individuálne egá na chvíľu stíchnu, možno plne precítime, že sme všetci spoluzodpovední za prežitie druhu, ktorý si hovorí hu-man. Oskar Rózsa … Čítať ďalej

0
Karol Polák

Otvorene vyhlasujem, že s veľkou väčšinou vašich názorov a postojov sa stotožňujem, a rád sa osobne zapojím do vašich akcií. Karol Polák športový komentátor

0
Macaco Tamerice

Žijeme v časoch, keď je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým šíriť a deliť sa o naše najosvedčenejšie skúsenosti, vedomosti a myšlienky. Macaco Tamerice Prezidentka GEN-Europe (Global Ecovillage Network)

0
1 6 7 8 9 10
x

Dostávajte upozornenia na výber najlepších článkov priamo do vašej e-mailovej schránky.