Ako zničiť Rusko. Správa Rand Corporation za rok 2019

Foto: Wikipédia

Američania na Ukrajine realizujú svoj posledný plán z roku 2019. Európa nechápe, že bude lokajom USA?

Rand Corporation ( ďalej Rand) bola založená v roku 1946 pre  tvorbu prognóz a dlhodobých scenárov hlavne pre potreby armády USA. Sídli v Santa Monice v Kalifornii.

S tímom tisícov  údajných odborníkov sa Rand prezentuje ako najspoľahlivejší svetový zdroj spravodajských a politických analýz pre vodcov Spojených štátov a ich spojencov.

Ide o neziskový globálny politický think tank podporovaný vládou USA, tzv. filantropmi, rôznymi nadáciami, súkromnými osobami a inými finančnými zdrojmi a hlavne Pentagonom. Spoločné majú jedno. Nahromadenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na spracovávanie postupov zničenia Ruska.

Jedna z jeho hlavných úloh je „vedecké“ zdôvodnenie ovládanie sveta Američanmi, vypracovanie plánov na splnenie tohto cieľa a vydaním odporúčaní postupu pre vládu USA. Vychádzajú z predpokladu, že USA majú využiť všetky udalosti vo svete vo svoj prospech tak, aby splnili cieľ definitívneho ovládania sveta. USA nemajú vo svete žiadnych priateľov. Majú len podriadené štáty a „nepriateľské“ štáty, t.j. tie, ktoré im v splnení uvedeného unilaterálneho ovládania sveta bránia.

Z tohto pohľadu ide o pokračovanie neonacistickej ideológie ovládania sveta. Na  svojich stránkach uvádzajú, že sú hrdí na to, že sa im podarilo pomôcť USA vyhrať studenú vojnu tým, že prinútili Sovietsky zväz spotrebovať svoje vlastné ekonomické zdroje a vzdať sa konkurencie USA.

Ďalšou významnou štátnou zákazkou USA, Pentagonu a iných amerických vojnových štváčov pre Rand bolo vypracovanie strategického materiálu v roku 2019 pod názvom Overextending and Unbalancing Russia.

Štúdia je zameraná na vyhodnotenie sily Ruska vo vzťahu k USA s poukázaním na údajné ohrozenia USA zo strany Ruska. Rand analyzuje rôzne spôsoby a prostriedky, ktorými možno Rusko destabilizovať, pričom pre každý z nich uvádza pravdepodobnosť úspechu, výhody, náklady a riziká pre USA.

Analytici Rand odhadujú, že najväčšou zraniteľnosťou Ruska je jeho ekonomika, a to v dôsledku jeho veľkej závislosti od exportu ropy a plynu. Príjmy z tohto exportu možno znížiť posilnením sankcií a zvýšením exportu energie z USA. Cieľom je prinútiť Európu, aby obmedzila dovoz ruského zemného plynu a nahradila ho skvapalneným zemným plynom prepravovaným po mori z iných krajín.

Ďalším spôsobom, ako z dlhodobého hľadiska destabilizovať ruskú ekonomiku, je podporiť emigráciu kvalifikovaného personálu, najmä mladých Rusov s vysokou úrovňou vzdelania.

V ideologickom a informačnom sektore je podľa nich potrebné podkopať obraz Ruska navonok jeho vylúčením z medzinárodných fór a bojkotovaním medzinárodných športových podujatí, ktoré organizuje.

V geopolitickom sektore by vyzbrojenie Ukrajiny umožnilo USA využiť ústredný bod vonkajšej zraniteľnosti Ruska, ale to by sa muselo dôkladne prepočítať, aby bolo Rusko pod tlakom bez toho, aby skĺzlo do veľkého konfliktu, ktorý by napokon vyhralo.

Vo vojenskom sektore by sa USA mohli tešiť z vysokých výhod pri nízkych nákladoch a rizikách zvýšením počtu pozemných jednotiek z krajín NATO spolupracujúcich v protiruskej frakcii. A zároveň môžu USA dosiahnuť v iných štátoch NATO obrovské nárasty objednávok zbraní z USA, čo by významne posilnilo ekonomiku USA.

Podrobnou špecifikáciou každej z možností na dosiahnutie želaného efektu  by Rusko skončilo tak, že by v konfrontácii zaplatilo najtvrdšiu cenu.

Tím expertov Rand vypracoval ekonomické, geopolitické, ideologické, informačné a vojenské možnosti a kvalitatívne ich posúdil z hľadiska ich pravdepodobnosti úspechu pri rozklade Ruska, ich výhod, rizík a nákladov. Vymenoval všetky potrebné možnosti na rozloženie Ruska.

Opatrenia vyžadujúce ekonomické náklady

Rozšírenie výroby energie v USA by zaťažilo ruskú ekonomiku, potenciálne by obmedzilo jeho vládny rozpočet a v konečnom dôsledku aj výdavky na obranu. Prijatím politík, ktoré rozširujú svetovú ponuku a znižujú globálne ceny, môžu Spojené štáty obmedziť ruské príjmy.

Uvalenie hlbších obchodných a finančných sankcií by tiež pravdepodobne degradovali ruskú ekonomiku, najmä ak sú takéto sankcie komplexné a multilaterálne. Ich účinnosť bude teda závisieť od ochoty ostatných krajín zapojiť sa do takéhoto procesu. Sankcie však prinášajú náklady a v závislosti od ich závažnosti aj značné riziká.

Zvýšenie schopnosti Európy dovážať plyn od iných dodávateľov ako je Rusko, by mohlo Rusko ekonomicky rozptýliť a ochrániť Európu pred ruským energetickým nátlakom. Európa sa týmto smerom pomaly uberá budovaním zariadení na spätné splyňovanie skvapalneného zemného plynu (LNG). Aby však bola táto možnosť skutočne efektívna, potrebovala by, aby sa globálne trhy s LNG stali flexibilnejšími než sú a potrebovala by, aby sa LNG stal cenovo konkurencieschopnejším.

Geopolitické nákladovo zaťažujúce opatrenia

Poskytnutie „smrtiacej“ pomoci Ukrajine by využilo najväčšiu vonkajšiu zraniteľnosť Ruska. Akékoľvek zvýšenie dodávok amerických vojenských zbraní a poradenstvo Ukrajine by však bolo potrebné starostlivo zvážiť. V minulosti už Brezinski poznamenal, že Rusko je spolu s Ukrajinou veľmocou, ale bez Ukrajiny je iba regionálnym hráčom.

Presadzovanie liberalizácie v Bielorusku by pravdepodobne neuspelo a mohlo by vyvolať silnú ruskú reakciu, ktorá by viedla k všeobecnému zhoršeniu bezpečnostného prostredia v Európe a možného neúspechu pre politiku USA.

Zníženie ruského vplyvu v Strednej Ázii by bolo veľmi problematické a mohlo by byť nákladné.

Zmena orientácie Podnesterska a vyhostenie ruských jednotiek z regiónu by bolo ranou pre ruskú prestíž, no zároveň by to Moskve ušetrilo peniaze a dosť možno by to znamenalo dodatočné náklady pre Spojené štáty a ich spojencov.

Ideologické a informačné opatrenia na zvýšenie nákladov Ruska

Zníženie viery v ruský volebný systém by bolo ťažko realizovateľné kvôli štátnej kontrole nad väčšinou mediálnych zdrojov. Mohlo by to zvýšiť nespokojnosť s režimom, ale existujú vážne riziká, že Kremeľ by mohol zvýšiť represie, alebo rozpútať a viesť diverzný konflikt v zahraničí, ktorý by mohol byť v rozpore so západnými záujmami.

Vytváranie dojmu, že režim nesleduje verejný záujem, by sa mohlo zamerať na rozšírenú a rozsiahlu korupciu a ďalej spochybniť legitimitu štátu. Je však ťažké posúdiť, či by politická nestabilita neviedla k odvetným útokom, čo by znamenalo vysoké riziko.

Povzbudzovanie domácich protestov a iného nenásilného odporu by sa zameralo na odvrátenie pozornosti, alebo destabilizáciu ruského režimu. Pre západné krajiny by bolo ťažké priamo zvýšiť výskyt a intenzitu proti režimových aktivít v Rusku.

Podkopanie imidžu Ruska v zahraničí by sa zameralo na zníženie postavenia a vplyvu Ruska. Ďalšie sankcie, vylúčenie Ruska z medzinárodných fór mimo OSN a bojkot takýchto podujatí, akými sú majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré by zaviedli západné štáty by poškodili ruskú prestíž. Nie je však isté, do akej miery by tieto kroky poškodili ruskú domácu stabilitu.

Opatrenia zvyšujúce náklady vo vzduchu a vo vesmíre

Premiestnenie bombardérov a stíhačiek do dosahu kľúčových ruských strategických cieľov má vysokú pravdepodobnosť úspechu a určite by upútalo pozornosť Moskvy a vyvolalo by ruské obavy; náklady a riziká tejto možnosti sú nízke, pokiaľ sú bombardéry umiestnené mimo dosahu väčšiny ruských balistických a pozemných riadených striel.

Rozmiestnenie ďalších taktických jadrových zbraní do lokalít v Európe a Ázii by mohlo zvýšiť úzkosť Ruska natoľko, že by výrazne zvýšilo investície do jeho protivzdušnej obrany. V spojení s možnosťou bombardovania má vysokú pravdepodobnosť úspechu, ale nasadenie väčšieho počtu takýchto zbraní by mohlo viesť Moskvu k tomu, aby reagovala spôsobom, ktorý je v rozpore so záujmami USA a spojencov.

Premiestnenie amerických a spojeneckých obranných systémov proti balistickým raketám tak, aby lepšie zasahovali proti ruským balistickým raketám, by tiež zalarmovalo Moskvu.

Existujú aj spôsoby, ako prinútiť Rusko, aby sa presadilo v strategickej konkurencii. Pokiaľ ide o výhody, takýto vývoj by využil demonštrovaný strach Moskvy zo schopností a doktrín amerických vzdušných síl. Vývoj nových nízko pozorovateľných bombardérov s dlhým doletom, alebo jednoducho pridanie podstatne väčšieho počtu typov, ktoré sú už dostupné, alebo naprogramované (B-2 a B-21), by bolo pre Moskvu znepokojujúce, rovnako ako vývoj autonómnych, alebo diaľkovo riadených úderných lietadiel.

Kľúčovým rizikom týchto možností je vtiahnutie do pretekov v zbrojení, ktoré vedú k nákladným stratégiám namiereným proti Spojeným štátom. Napríklad investícia do systémov protiraketovej obrany a vesmírnych zbraní by znepokojila Moskvu, ale Rusko by sa proti takémuto vývoju mohlo brániť prijatím opatrení, ktoré by boli pravdepodobne podstatne lacnejšie, ako náklady na tieto systémy pre Spojené štáty.

Spojené štáty môžu podnietiť Rusko k nákladným pretekom v zbrojení tým, že sa vymania z režimu kontroly jadrových zbraní, ale výhody pravdepodobne neprevážia náklady USA. Finančné náklady na preteky v jadrovom zbrojení by boli pre USA pravdepodobne rovnako vysoké ako pre Rusko, možno vyššie. Ale vážnejšie dopady by boli politické a strategické.

Námorné opatrenia

Zvýšenie postavenia a prítomnosti námorných síl USA a spojencov v ruských operačných oblastiach by mohlo prinútiť Rusko zvýšiť svoje námorné investície a odkloniť investície z potenciálne nebezpečnejších oblastí pre USA. 

Zvýšenie úsilia námorného výskumu a vývoja by sa zameralo na vývoj nových zbraní, ktoré umožnia americkým ponorkám ohroziť širší súbor cieľov, alebo zvýšiť ich schopnosť ohroziť ruské ponorky s jadrovými balistickými raketami (SSBN), čo by mohlo Rusku spôsobiť náklady na boj proti ponorkám.

Pozemné a multidoménové opatrenia

Zvýšenie amerických síl v Európe, zvýšenie pozemných spôsobilostí európskych členov NATO a rozmiestnenie veľkého počtu síl NATO na ruských hraniciach by zvýšili tlak na Rusko. Všeobecné zvýšenie pozemných síl NATO v Európe by malo obmedzené riziká. Rozsiahle nasadenie na ruských hraniciach by však zvýšilo riziko konfliktu s Ruskom, najmä ak by sa vnímalo ako spochybnenie postavenia Ruska na východnej Ukrajine, v Bielorusku, alebo na Kaukaze.

Zvýšenie veľkosti a frekvencie cvičení NATO v Európe môže pomôcť zvýšiť pripravenosť a odstrašenie, ale je nepravdepodobné, že by vyvolalo nákladnú ruskú reakciu, pokiaľ cvičenia nevyšlú aj rizikové signály. Veľké cvičenia NATO, ktoré sa konali v blízkosti ruských hraníc a cvičenia, ktoré precvičujú scenáre protiútoku alebo ofenzívy, možno vnímať ako prejav zámeru a ochoty zvážiť útočné operácie. Napríklad cvičenie NATO simulujúce protiútok s cieľom znovu dobyť územie NATO stratené postupujúcim ruským vojskom môže vyzerať ako cvičenie prípravy na inváziu na kus ruského územia, akým je Kaliningrad.

Vyvíjanie, ale nerozmiestňovanie rakiet stredného doletu by mohlo priviesť Rusko k rokovaniam o Zmluve o jadrových silách stredného doletu, ale mohlo by tiež podnietiť urýchlenie ruských raketových programov. Odstúpenie od tejto zmluvy a výroba rakiet, ale ich nerozmiestnenie v Európe, by pravdepodobne Rusko podnietilo, aby takéto rakety rozmiestnilo samo – a možno by investovalo viac do obrany proti balistickým strelám. Uskutočnenie ďalšieho kroku rozmiestnenia rakiet v Európe, za predpokladu, že spojenci NATO by boli ochotní to urobiť, by tiež takmer určite vyvolalo ruskú reakciu, ktorá by potenciálne zahŕňala značné zdroje alebo prinajmenšom odklonenie značných zdrojov z iných výdavkov na obranu, aj keď je to ťažké posúdiť, aký podiel by smeroval k obranným schopnostiam, alebo útočným, alebo odvetným.

Investície do nových technológií na boj proti ruskej protivzdušnej obrane by mohli výrazne zlepšiť obranu a odstrašenie a zároveň si vynútiť zvýšené ruské investície do protiopatrení.

Dôsledky pre armádu

Rusko sa nesnaží o vojenskú paritu so Spojenými štátmi, a preto sa môže jednoducho rozhodnúť nereagovať na niektoré vojenské akcie USA (napr. zmeny v námornej prítomnosti); iné vojenské akcie USA (napr. umiestnenie síl bližšie k Rusku) by sa v konečnom dôsledku mohli ukázať ako nákladnejšie pre Spojené štáty ako pre Rusko. Naše zistenia však majú pre armádu aspoň tri hlavné dôsledky.

Armáda by mala zvážiť investovanie do spôsobilostí, ako sú armádne taktické raketové systémy, protivzdušná obrana s dlhším dosahom a ďalšie systémy určené na boj proti ruskúmu teritóriu . Armáda by tiež mohla zvážiť vynaloženie niektorých zdrojov na výskum a vývoj na menej vyspelé, viac futuristické systémy (napr. rojové bezpilotné vzdušné prostriedky alebo diaľkové bojové vozidlá). Aj keď by tieto opatrenia boli samy osebe pravdepodobne nedostatočné na to, aby výrazne oslabili Rusko, prospeli by úsiliu USA v odstrašovaní a mohli by rozšíriť širšiu celovládnu politiku.

Závery

Väčšina diskutovaných možností, vrátane tých, ktoré sú tu uvedené, je v určitom zmysle eskalačná a pravdepodobne by vyvolala nejakú ruskú protieskaláciu. Okrem špecifických rizík spojených s každou možnosťou je teda potrebné zvážiť aj ďalšie riziko spojené so všeobecne intenzívnejšou konkurenciou s protivníkom vyzbrojeným jadrovými zbraňami. To znamená, že každá možnosť musí byť zámerne naplánovaná a starostlivo upresnená, aby sa dosiahol požadovaný efekt.

Kroky by boli navrhnuté tak, aby spôsobili, že Rusko bude súťažiť v oblastiach, kde majú Spojené štáty konkurenčnú výhodu. Prinútia Rusko, aby vojensky alebo ekonomicky zhoršilo svoju situáciu a spôsobilo, že režim stratí domácu alebo medzinárodnú prestíž a vplyv.

Ekonomické sankcie už spôsobili značný pokles životnej úrovne mnohých ruských občanov. Rozšírenie americkej výroby a extenzívne opatrenia v energiách  je pravdepodobne najmenej nákladný a najmenej riskantný spôsob, ako ešte viac zaťažiť ruskú ekonomiku. Zavedenie prísnejších sankcií tiež pravdepodobne poškodí ruskú ekonomiku a mohlo by to urobiť vo väčšej miere a rýchlejšie ako udržiavanie nízkych cien ropy za predpokladu, že sankcie budú komplexné a mnohostranné.

V oblasti letectva a kozmonautiky medzi silných kandidátov na nákladovú stratégiu proti Rusku patria investície do riadených striel dlhého doletu, protiradiačných rakiet dlhého doletu a – ak sa ukážu byť dostatočne cenovo dostupné na to, aby sa vyrábali vo veľkých počtoch – autonómnych, alebo diaľkovo riadených lietadiel.

Podobne, rozmiestnenie pozemných alebo vzduchom odpaľovaných protilodných riadených striel na čiernomorskom pobreží NATO by mohlo prinútiť Rusko posilniť obranu svojich krymských základní, obmedziť schopnosť svojho námorníctva operovať v Čiernom mori, a tak znížiť účinnosť ruských síl na Kryme.

Výskum pre štúdiu sa uskutočnil v rámci programu stratégie, doktrín a zdrojov RAND Arroyo Center, ktorá je súčasťou RAND Corporation.

Niektoré z týchto politík však môžu vyvolať nepriaznivé reakcie aj zo strany iných amerických protivníkov, najmä Číny, čo by zase mohlo vystresovať Spojené štáty.

Na záver len jedna poznámka. Správa bola vypracovaná v roku 2019. Zdajú sa Vám udalosti, ktoré práve prebiehajú podobné ako je text materiálu? USA realizujú svoj dlhodobý plán z roku 2019!!!

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

AUTOR: Ivan Štubňa

Viac na:

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.html

https://www.rand.org/news/press/2019/04/24.html

 

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]

 

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply