Angličania sa mylne domnievajú, že bohatí platia vyššie dane

Add Comment

Vo Veľkej Británii platí 10 percent najbohatších obyvateľov nižšiu daň z príjmu, ako najchudobnejších 10 percent, vo všeobecnosti teda platí, že obyvatelia Veľkej Británie majú o daňovom systéme zlé informácie a daňové zaťaženie bohatých výrazne nadhodnocujú.

Think tank Equality Trust v pondelok zverejnil novú správu, nazvanú „Nespravodlivé a nejasné: Vplyvy a vnímanie daňového systému vo Veľkej Británii.“

Think-tank v spolupráci so spoločnosťou vykonávajúcou prieskum trhu Ipsos Mori oslovil viac ako 1000 ľudí vo veku 16 až 75 rokov.

 „Verejnosť sa domnieva, že daňový systém vo Veľkej Británii je progresívnejší ako v skutočnosti, pričom takmer sedem z 10 ľudí (68 percent) sa domnieva, že domácnosti, ktoré sú v najvyššej 10 percentnej príjmovej skupine,  platia zo svojich príjmov vyššie dane ako domácnosti tvoriace 10 percentnú skupinu s najnižšími príjmami. V skutočnosti zaplatí „horných“ 10 percent na daniach menšiu časť zo svojich príjmov ako tá najchudobnejšia skupina, „teda  43 percent v porovnaní s 35 percentami, t.j. o 8 percentuálnych bodov menej ako „spodných“  10 percent, uvádza sa v správe.

Podľa správy, sa vyššie percento, ktoré platia chudobní,  skladá z nepriamych daní na spotrebu a „viac ako štvornásobku z ich príjmov (oproti top 10 percentám) na miestne dane.“

Duncan Exley, riaditeľ neziskovej organizácie Equality Trust, sa vyjadril k nutnosti začať na základe záverov správy efektívne a progresívne reformy daňového systému. 

„Verejnosť žije v mylnej predstave o daňovom systéme tejto krajiny. Myslia si, že domácnosti s najvyššími príjmami platia viac ako tie s najnižším, zatiaľ čo opak je pravdou,“ povedal Exley.

Think tank tiež zistil, že 96 percent respondentov si myslí, že daňový systém Veľkej Británie by mal byť progresívnejší,  než je teraz.

„Dane hrajú v živote ľudí veľmi dôležitú úlohu. Môžu podmieňovať cenovú dostupnosť základných potrieb, ako sú potraviny a účty. Takisto môžu podmieňovať  kvalitu miestnych služieb, zdravotnej starostlivosti a vzdelania. Je dôležité, aby si  ľudia boli  vedomí toho, kto platí dane, ale rovnako musíme vytvoriť daňový systém, ktorý lepšie odráža preferencie ľudí,“ dodal Exlex.

Ako výsledok záverov správy  boli vykonané odporúčanie, že miestna daň by sa mala stať progresívnou daňou z nehnuteľností (majetku), vláda by mala v prípade prebytkového rozpočtu znížiť DPH a mala by sa zvýšiť horná hranica príjmu pre národné poistenie. 

Preklad z RT

Silvia Benková
Robiť dobro je ako striekať parfém na druhých, trochu vône vždy zostane aj na vašich vlastných rukách.

Pridaj komentár

  & Časopis