Anonymita diskusií, sloboda slova, slušná spoločnosť a demokracia

Ilustračný obrázok: Shutterstock

Smer-SD chce opäť zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov a tiež prijať opatrenie, aby internetové diskusie v médiách neboli anonymné. Zodpovednosť by mal niesť vydavateľ, pod ktorého článkom je takáto diskusia. Oznámil to Róbert Fico v prejave na sneme strany Smer v Trenčíne
https://www.hlavnespravy.sk/fico-media-ktore-klamali-o-unose-vietnamca-pri-vrazdie-kuciaka-nas-obvinuju-z-podpory-alternativnych-medii-po-vrazde-novinara-jeho-priatelky-sme-urobili-jednu-velku-chybu/1603312

K anonymite diskusií

Mimo volieb a zákon je anonymita diskusií antidemokratický a chorý prvok spoločnosti, ktorá sa tým mylne vydáva za slobodnú a demokratickú.

Inštitút adminov diskusií sa postupne vytráca, nahrádza ho softvér a automat DISQUS https://disqus.com/. Ako pracuje, je známe: Prevádzkovatelia webov nasadli na vlak alibizmu: Tie, ktoré prevádzkujú blogy, lebo sú súčasťou príjmov webu z reklám, majú kódex blogera aj diskutujúceho, ibaže mnohé sa o to, čo sa deje najmä v diskusiách, zaujímajú čoraz menej, ba (trebárs Hlavné správy) vôbec. Úplne rezignovali na dodržiavanie etiky a kódexu komunikácie prevažne v anonymných diskusiách. Formálne majú verejne prístupný kódex diskusií, ale jeho dodržiavanie vôbec nekontrolujú. V poučení odkazujú na právomoci orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Pred vstupom do diskusií ponúkajú diskutérom poučenie a odkaz na právomoci OČTK.

Systém, softvér Disqus nič nerieši. Odkazuje nanajvýš na „samosprávu“, s možnosťou zablokovať trollov, spamerov diskusií a páchateľov priestupkov, prečinov, trestných činov, ktoré by mali na podnet aj bez podnetu riešiť OČTK.

Okrem toho, nie je možné s Disqus komunikovať ako s administrátorom fejzbúku: Zablokovanie používateľov v rámci sankčného systému fejzbúku je riešené aspoň právom na obhajobu; pred pár dňami ma fejzbúk odblokoval už pred uplynutím sankčnej doby po preverení môjho dotknutého komentára a ospravedlnil sa mi za omyl (neoprávnene ma fejzbúku nahlásil dáky darebácky anonym).

Pozor (poučenie): Anonymná entita, teda sú to diskutéri bez mena a fotky len s anonymným nickom, ktorý vedia meniť ako ponožky, nie je subjekt ľudských práv, lebo nie je osoba, len digitálna stopa, nesúca anonymný nick; až za anonymnou entitou možno dohľadať a stotožniť konkrétnu ľudskú osobu s menom, priezviskom a bydliskom; umožňuje to IP adresa počítača, alebo mobilného zariadenia, z ktorého sa osoba zaregistrovala a prihlasuje sa pri každom vstupe do diskusií…

Ľudskou osobou je teda len diskutér/ka, registrovaná pod jej plným menom, mailom, telefónnym číslom a heslom, oprávňujúcim pre vstup do diskusií na príslušnom webe.

Na prelomenie anonymity a stotožnenie anonymnej entity s reálnou ľudskou osobou majú oprávnenie len vtedy, ak došlo k porušeniu právneho poriadku a zákonov Slovenska.

To je ale parketa ústavných činiteľov a zákonodarného zboru a súladu slovenského práva s medzinárodným právom. Pracuje sa na zjednotení na úrovni EÚ, pričom právna úprava musí byť v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Diskutérom poškodená osoba ťahá zatiaľ za kratší koniec povrazu.

Vyhrážky „guľkou do hlavy“ alebo fyzickou „nakladačkou“ sú OČTK riešené nie ako prečiny nebezpečného vyhrážania, ale ako priestupky, sú odstupované do miestnej a vecnej pôsobnosti okresných úradov a odborov všeobecnej vnútornej správy a priestupkových oddelení, kde končia, lebo páchatelia nie sú dohľadaní a stotožnení, a priestupky páchané v digitálnom online priestore sú odkladané ako nepostihnuteľné, lebo priestupkári nemajú nástroje na prelomenie anonymity diskutérov.

Anonymita a maskovanie vandalov sú nelegálne, v rozpore so zásadami ochrany bezpečnosti občanov vo verejnom priestore, jedinú výnimku tvoria „kukláči“ maskovaní zo zákona o policajnom zbore po dobu zásahu.

Niektorí „znalci“ možností krytia anonymity poznajú aj údajnú platenú službu Anonymizer, opatrenú aj šifrovanou komunikáciou.

Diskusie pod článkami s „citlivým obsahom“ sú zakazované, diskutéri na fakt, že pod článkom nebola otvorená diskusia si sťažujú na „obmedzenie demokracie a slobôd slova a názoru“ pod inými článkami…

Kódexy autorov blogov a diskutérov sa líšia od webu k webu. Z toho vychádza, že takmer každý spravodajský web v online verejnom mediálnom priestore je samostatným „štátom v štáte s jeho vlastnou ústavou a zákonmi“ a vlastnými metrami, prípad od prípadu…

V nadväznosti na podnet Róberta Fica, otvoriť vo veci diskusiu konštatujem, že žiadny dôvod na diskusiu niet.

Treba revidovať zákon o priestupkoch v časti definícia pojmu občianske spolužitie špeciálne v rámci verejných diskusií vo veciach komunikácie v otvorenom online digitálnom priestore. Definičné pomery zmenilo ostatné desaťročie digitalizácie verejnej komunikácie. Pomery diskutér verzus autor alebo diskutér verzus diskutér nie je už možné subsumovať pod jednotný pojem občianske spolužitie. Občianske spolužitie je treba ponechať len pre oblasť priameho osobného susedského styku alebo občianskych vzťahov a práva, teda len na vzájomnú komunikáciu reálnych osôb a občanov v blízkom alebo inom verejnom, otvorenom a neanonymnom priestore. Najmä anonymný diskutér mi nie je sused, nezdieľam s ním spoločný chodník, dvor, nič, vôbec nič, je mi NIKTO. Len cudzia, neznáma virtuálna entita a digitálna stopa. Osobou sa stáva po prípadnom prelomení jej anonymity, zoči-voči, face to face, a ak porušila kódex diskusií, prípadne právny poriadok SR, mala by prinajmenej podať vysvetlenie a niesť následky aj s prípadnými konzekvenciami.

Treba zároveň zjednotiť aj pravidlá užívateľov webov a verejných diskusií pod jeden zákon, povinný a platný pre všetkých používateľov webu a sociálnych sietí.

S poukazom na Článok 26 Ústavy SR, ktorý definuje slobodu slova je potrebné diferencovať, čo je, čo nie je sloboda slova, a kedy je sloboda slova zneužitá proti základným ľudským právam, v časti ľudská dôstojnosť a osobná integrita.

Slobodu slova a jej hranice je potrebné diferencovať a precizovať osobitným právnym predpisom.

Potom sa už nebude môcť stať, že značná časť ľudsko-právne a občiansky negramotnej a ešte aj anonymnej diskutérskej verejnosti bude produkovať toto (referenčná vzorka, olajkovaná a potvrdená ešte ďalšími negramotnými a ľudsko-právne nedovzdelanými hlupákmi, ale „odborníkmi“):

Biela vrana a laureát ceny európskeho občana Ján Benčík sa skenmi príspevkov a komentárov z fejzbúku a ich zverejňovaním na svojich blogoch pod záštitou a krytím Denníka N nedopúšťa protiprávneho konania, pretože tie eventy sú verejné a zdieľateľné, jeho škodlivosť spočíva v čomsi inom; treba si všimnúť aj, s kým sa “zvečnil” a čo pre Slovensko znamená zrejme znova kandidát na europoslanca, Ivan Štefanec; budete si ho voliť alebo nevoliť. Ján Levoslav Benčík nie je volebný kandidát:

http://www.teraz.sk/slovensko/bloger-j-bencik-prevzal-cenu-europsk/269715-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1

Toľko ukážky…
Zapamätajte si, že:
Anonymita nie je základné ľudské právo, právom sa stáva a napĺňa výlučne len vo zvlášť odôvodnených prípadoch (zákon!) a pre aktívnu občiansku verejnosť a pre občiansku voličskú verejnosť, v rámci aktívneho volebného práva, anonymné volebné právo je dané zákonom o voľbách.

Verejné diskusie vo verejnom mediálnom priestore nie sú anonymné voľby! Anonymní diskutéri nie sú (sú?) Ku-klux-klan. Ak takými chcú byť, treba ich vo verejnom spoločenskom záujme zrušiť a zakázať. Nemajú ľudsko-právne, ústavné ani zákonné právo len tak hocikoho lynčovať pod krytím anonymitou. Sú to jednoduchí zbabelci. To, čo mnohí pod krytím anonymity vyvádzajú, je zjavný extrémizmus vo verejnom mediálnom priestore. Trestno právne jasne v súlade s definíciami a výkladom pojmov hate speech, hate crime, kyber crime.

Anonymita diskusií je vážny deficit základov otvorenej a transparentnej demokracie. Otvorená spoločnosť je transparentná aj vo verejnom a otvorenom, teda neanonymnom mediálnom a diskusnom priestore.

Ak sa pod článkami podpisujú ich autori, je povinnosťou aj diskutérov, podpísať sa pod ich názor. Anonymita diskusií je v rozpore s ľudsko-právnou rovnosťou pred zákonom aj v časti rovnaké zaobchádzanie (práve pre tento ľudsko-právny prvok a po zákone o rovnosti práv trebárs tak kričia ľudsko-právni aktivisti pseudo práv dúhy).

Anonymné diskusie by v reálne slobodnej a demokratickej spoločnosti mali byť plošne zrušené a zakázané.

K Ficovmu právu (nielen) politikov na odpoveď

Tvrdenie, že politik je povinný zniesť vyššiu mieru kritiky, než bežný občan je zavádzajúce, dôvod vychádza z platných ľudsko-právnych dokumentov:
Každá ľudská bytosť je ľudskou osobou a subjektom základných ľudských, občianskych a politických a ostatných práv. Všetci ľudia sú si rovní pred zákonom.
Poznámka: Len pred zákonom, inak nie!

Podmienkou je, že spoločnosť, ústavné zriadenie, štát, a jeho ústava, taký zákon umožňuje. Táto podmienka je Ústavou SR splnená v opore o Listinu základných ľudských práv, ktorá tvorí jadro ústavy.

Diskusia na túto tému je redundantná (nadbytočná, nepotrebná). Slovensku chýba zákon, ktorý jasne definuje postavenie občanov aj politikov a osôb verejne činných slovom a písmom v tlači (print) ale aj vo verejnom online digitálnom priestore.

Žiadna ľudská osoba nesmie byť verejne vystavená útokom na svoju osobnú integritu, ponižovaniu, osobným útokom ad hominem, urážkami, nenávistnými prejavmi, ktoré sa vydávajú za názor, lebo názorom nie sú. Názorom je vždy len vecný argument podložený dôkazmi.

Je úplne jedno, či ide o Kočnera, Kisku, Fica, alebo „bezvýznamného“ diskutéra pod ktorýmsi článkom.

Nepodložené obvinenia má ktorákoľvek dotknutá osoba (občan, politik) právo riešiť občiansko-právnou alebo trestno-právnou cestou; s odkazom na povinný, spoločnosťou a ústavou chránený verejný záujem, pre ktorý platí rovnosť pred zákonom a rovnaké zaobchádzanie s každou, porušením jej ľudských a vecných práv a právneho poriadku dotknutou ľudskou osobou.

Pravdivosť a oprávnenosť verejných tvrdení môže posúdiť len oprávnený orgán alebo súd.

Právo na odpoveď bolo z tlačového zákona nástupom liberalizmu a vlády Ivety Radičovej vyňaté, treba ho tam vrátiť, pričom treba sprísniť aj vymáhateľnosť tohto práva (plus práva dotknutých osôb ako povinnosť médií na vykonanie opravy a ospravedlnenie).

Liberalizácia médií a ich svojvôľa, krytá slobodou slova a tlače, pričom je týmito médiami chápaná len ako ich sloboda, ide už na úkor slobôd a práv občanov aj politikov, vytvára jednosmerný filter objektivity, spravodlivosti a všeobecného prirodzeného práva a nastoľuje vládu fašistickej pseudo liberálnej médiokracie.

Denník N a SME majú vždy pravdu, aj keď ju nemajú. A nesmiete im oponovať v diskusiách. Anonymné diskusie sú mimo volieb a zákon, chorý prvok slobodnej a otvorenej spoločnosti, ľudsko-právne v opore o nič.

Nenávistné prejavy v online otvorenom digitálnom priestore definované ako hatespeech, osobné útoky ad hominem nie sú názor, a vyhrážanie ujmou na zdraví a živote nemožno riešiť len ako priestupok.

Mimo iné, Rada pre vysielanie a retransmisiu a Rada RTVS vo veciach ad hoc výkladu definície pojmu verejnoprávnosť, nestrannosť a objektivita najmä „verejnoprávnej“ RTVS nekoná vždy objektívne.

Na Slovensku treba porobiť poriadky aj so skupinou „neziskoviek“ sorosovského osvetia, prijatý zákon o registrácii je slabý a bezzubý. Len netvrďte, že Soros je vymyslený a že NED a USAID neexistujú a USA na Slovensku nemajú agentov CIA a Národného bezpečnostného úradu NSA s diplomatickým krytím a že zdrojom ideologickej diverzie a politického vplyvu práve cez isté verejne známe mimovládky aj na Slovensku je len Kremeľ.

Ale to by nesmela naša vláda bezmocne vajatať proti vycereným zubom Bélu Bugára a Most-Híd a verejne tárať o „jednote vládnej koalície“…

Máme sa naďalej na čo tešiť.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Zdroj: http://www.blogovisko.sk/anonymita-diskusii-sloboda-slova-slusna-spolocnost-a-demokracia.html

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

  • Ja (zatial anonymne) suhlasim s nazorom v clanku. Faktom je vsak aj to, ze dvojity meter sucasnej moci naozaj moze narobit viac skody ako osohu pri zruseni anonymity v diskusiach. Viete si predstavit za komunizmu verejnu diskusiu v kulturnom dome na temu „Zneuzivanie funkcie strannickymi funkcionarmi“? Hned po diskusii (v ktorej by ste vyjadrili kriticky nazor, alebo nebodaj odhalili nejaku pravdu), by za vami prisli pani v kozenych kabatoch a poprosili vas aby ste ich nasledovali do auta. Ja osobne nenavidim anonymne diskusie, pretoze vacsinou nemaju uroven. Avsak ked vidim, ako sa zaobchadza s tymi, ktori neanonymne vyjadria svoj politicky nekorektny nazor, som rad ze anonymita este existuje, napriek velkym negativam, ktore v diskusiach prinasa. Pretoze som zistil, ze bohuzial, mam dost politicky nekorektnych nazorov – som vlastne podla nich extremista, xenofob, sexista. Diskusia na citlive temy sa bohuzial v nasej spolocnosti neda robit neanonymne. Je tu prilis vela aktivistov a iniciativnych… ktori maju nikym nedelegovanu moc znicit vas spolocensky, osobne, ekonomicky… virtualny gulag. Jediny rozdiel medzi socializmom a sucasnostou je v tom, ze vas neznicia fyzicky, ale virtualne – co sa ovsem prenasa do realneho zivota. Je to ovsem sucast modusu operandi tohto systemu – nemoze predsa navonok vyzerat horsie ako komunizmus. Preto si nemoze dovolit gulagy a fyzicku likvidaciu oponentov.. Ak, tak len tych najnebezpecnejsich a v malom mnozstve. Zijeme predsa v demokracii, na krasnom, milom Slovensku, v EU, kde sa vsetci maju radi a obcania si tu slobodne volia svojich milych poslancov. Nie sme barbari a necivilizovana banda.

Pridaj komentár